Home

Nieuws 1 reactielaatste update:10 jan 2020

Schouten: werken aan bewustwording herkomst voedsel

Prijsprikkels stimuleren consumenten maar kort om te kiezen voor duurzame producten, zegt minister Schouten.

Een prijsprikkel kan consumenten stimuleren om te kiezen voor gezonde en duurzame producten. Toch is dit vaak alleen een middel en van korte duur, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Meer betalen voor vlees

Dit staat in antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer. Deze vragen werden gesteld aan de hand van meerdere berichten over het meer betalen voor vlees. Consumenten zouden namelijk meer willen betalen voor vlees als groenten en fruit goedkoper worden.

“Afhankelijk van de hoogte van de prijsprikkel, is het effect vaak slechts van korte duur als de consument niet ook besef heeft van nut en noodzaak van duurzaam en gezond voedsel”, vindt Schouten.

Bewustwording over herkomst van voedsel

Het is volgens haar beter om te werken aan de bewustwording van consumenten over de herkomst van voedsel. Hier wil het kabinet op inzetten. Ook wil het kabinet de inspanningen die voedselproducenten hebben geleverd en de natuurlijke hulpbronnen die gebruikt zijn benadrukken, laat Schouten weten.

Afgelopen zomer is het programma ‘True Cost Accounting in Agri&Food’ van start gegaan. Maatschappelijke partijen, bedrijven en kennisinstellingen onderzoeken wat nodig is om de consumptie van gezond en duurzaam voedsel te vergroten.

Meer plantaardig eiwit

Schouten zegt dat het programma inzicht moet geven in het bewegen en sturen van consumenten en ketens. Zo zouden we met zijn allen bijvoorbeeld meer plantaardig eiwit kunnen eten. Het duurder maken van vlees kan hierbij helpen. Schouten schrijft dat prijsverhogingen wel een voorwaarde hebben om de extra opbrengsten in te zetten op een lastenverlichting en een beter inkomen voor boeren.

Schouten is van mening dat een prijsprikkel nooit het doel kan zijn. “Een andere beprijzing zie ik als een mogelijk instrument om samen met keten en maatschappelijke partijen te komen tot een ecologisch en economisch duurzame wijze van voedselproductie en voedselconsumptie.”

Eén reactie

  • agratax(1)

    Schouten haar idee om voedsel herkenbaarder te maken is een goed initiatief. Ik zie echter niet hoe de boer een hoger inkomen kan verwerven als het voedingspakket niet duurder kan worden, omdat veel mensen nauwelijks geld hebben om na de woonkosten en verplichte verzekeringen. Mijn grote angst in dezen is dan ook dat het weer bij mooie woorden blijft en de boer over de drempel wordt geholpen om deze gedachten uit te voeren. Eenmaal over de drempel, komt het op eigen benen staan omdat de politiek niet van plan is de voeding blijvend te subsidieeren. Een ding is zeker om deze omschakeling goed laten verlopen, zal er weer een file aan controleurs en beleidsmedewerkers over de landerijen wandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.