Home

Nieuws

Schouten herverdeelt € 70 miljoen

Ruim € 70 miljoen wordt in 2020 vanuit de directe betalingen overgeheveld voor bijdragen aan agrarisch waterbeheer, agrarisch natuur en landschap, de brede weersverzekering en voor sectoren in de knel, waaronder de kalverhouderij.

Landbouwminister Carola Schouten bestendigt hiermee het beleid dat ook in 2018 en 2019 al werd uitgevoerd.

De verdeling van het totaalbedrag (€ 61,5 miljoen) is als volgt:

* Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: € 20 miljoen

* Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer: € 20 miljoen

* Brede Weersverzekering: € 10 miljoen

* Knelsectoren, waaronder kalverhouderij: € 11,5 miljoen

* Investeringsregeling Landschapselementen: € 10 miljoen

De kalverhouderij mag de beschikbare gelden gebruiken voor de uitvoering van de eigen sectorplannen voor de verduurzaming.

Of registreer je om te kunnen reageren.