Home

Nieuws 3 reacties

Overijssel stelt nieuwe beleidregels natuur vast

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de nieuwe beleidsregels vastgesteld die vergunningverlening onder de Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw) weer mogelijk maakt.

De beleidsregels gaan in op vrijdag 13 december; vanaf dat moment kunnen boeren ook weer vergunningen aanvragen, zegt landbouw-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in een toelichting. Hij voegt er gelijk aan toe dat de regels gelden voor alle sectoren, ook niet-agrarische.

Goede mix

Volgens Ten Bolscher zijn de nieuwe regels een goede mix tussen boeren ruimte bieden om te blijven ondernemen nu en in de toekomst, en aan de andere kant het zorgen voor natuurherstel. “Door het systeem van afroming (30%) bij extern salderen, kunnen we de stikstofdepositie terugdringen”, aldus de landbouwgedeputeerde.

Ten Bolscher geeft onomwonden toe dat de eerdere stikstofbeleidsregels uit oktober door de grote snelheid zorgden voor onduidelijkheid in de sector. “Er zat te veel licht tussen hetgeen LNV naar buitenbracht en datgene waarmee de provincies kwamen.”

Er zat te veel licht tussen LNV en provincies

Volgens de gedeputeerde zijn na een periode van intensief overleg met alle sectoren – waarin Overijssel het voortouw nam – de knelpunten geïnventariseerd en onbedoelde neveneffecten uit het plan gehaald. “Boeren raakten wel heel veel ruimte kwijt als ze een nieuwe vergunning aanvroegen bij de oude beleidsregels. Daarmee zou innovatief ondernemen min of meer afgestraft worden, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. We hebben daarvoor verschillende praktijkcases tegen het licht gehouden om duidelijkheid te krijgen.”

Nieuwste technieken

Als boeren vanaf vrijdag een nieuwe milieuvergunning aanvragen, hoeven ze niet meer bang te zijn dat ze eerder vergunde ruimte kwijtraken, stelt Ten Bolscher. “Stel, een boer heeft twee van zijn drie vergunde stallen gerealiseerd, dan kan hij nu nog steeds ook die derde stal bouwen zolang de vergunning niet ouder is dan drie jaar. Onder het PAS was dat trouwens twee jaar. Maar het belangrijkste is dat hij ook kan kiezen voor de nieuwste technieken. Daarvoor moet hij een nieuwe vergunning aanvragen, maar nu blijft zijn oude vergunde feitelijke stalcapaciteit behouden. Op die manier wordt innovatie niet afgestraft, zoals in de oude beleidsregels.”

Volgens Ten Bolscher waren zijn agrarische gesprekspartners tevreden over de nieuwe beleidsregels. “Natuurlijk is niet alles wat ze wilden gerealiseerd in de nieuwe beleidsregels, maar we hebben wel de grootste angels eruit kunnen halen. Daar kregen we ook de complimenten voor.”

Ook Farmers Defence Force zat aan tafel en was positief, aldus Ten Bolscher. Dat FDF volgende week toch acties wil voeren tegen het stikstofbeleid, heeft volgens de gedeputeerde meer met het landelijke dan het provinciale beleid te maken.

Uitkopen boerenbedrijven

Wat Ten Bolscher vooral niet wil, is het in zijn algemeenheid uitkopen van boerenbedrijven bij Natura 2000-gebieden. “We streven naar verduurzaming van de sector, daar moet op ingezet worden. Als boeren massaal zouden vertrekken, ontstaan lege gebieden, daar zit niemand op te wachten.”

De landbouwgedeputeerde heeft het voornemen ook in de komende tijd in gesprek te blijven met de partijen uit de sector. “Het is belangrijk in gesprek te blijven. Ik wil graag weten hoe de praktijkervaring is met de nieuwe beleidsregels.”

Laatste reacties

  • Henk.visscher

    Betekent dit nu als je een melding Activiteitenbesluit hebt gedaan bij de gemeente en de stal is nu klaar , dat dan het aantal dierplaatsen waar je vergunning voor had en die nu ook in de stal kunnen, dat je tot zover mag doorgroeien ook al had je alleen maar een melding.

  • haj146

    Volgens mij niet Henk Visscher. De pas is immers afgeschoten. Moet je salderen toch?

  • Henk.visscher

    dacht ik ook maar ze hebben het steeds over gerealiseerde stalcapiciteit

Of registreer je om te kunnen reageren.