Home

Nieuws 4 reacties

Mesdagfonds en Stikstofclaim verbaasd over uitspraak

Het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim zijn verbaasd over de uitspraak van de rechter in het kort geding over de vrijgave van de emissiedata van afgelopen maandag.

Het RIVM en minister Schouten (LNV) hebben de afgelopen maanden meermalen gezegd dat openheid en transparantie worden nagestreefd. Volgens beide stichtingen oordeelt de rechter nu in feite dat de Staat zelf mag bepalen of zij de daad bij het woord wil voegen en die openheid en transparantie dus ook in praktijk brengt.

Kort geding

Het kort geding tegen de Nederlandse Staat en het RIVM diende op vrijdag 13 december bij de rechtbank in Den Haag. In de uitspraak stelt de rechter dat de Staat voor 1 januari 2020 moet beslissen of ze alle emmissiedata wil overleggen aan de eisende partijen. Bij een positief besluit moet dat dan ook uiterlijk een week later daadwerkelijk gedaan zijn. Mocht de Staat beslissen dat ze de informatie niet wil verstrekken, dan moet ze dat goed kunnen onderbouwen. Beide stichtingen willen aan de hand van die gegevens controleren of de stikstofbronnen voldoende in beeld zijn bij het beleid waarop Remkes zijn advies gebaseerd heeft. Tijdens de kortgedingzitting wekte de advocaat van de Nederlandse Staat de indruk het begrijpelijk en logisch te vinden dat het Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zouden moeten kunnen beschikken over de gegevens om zelf de uitkomsten te toetsen.

Geen ondergrens veehouderijen

Volgens beide stichtingen zijn er gegronde redenen om aan te nemen dat de berekeningen van het RIVM niet kloppen. Tijdens de zitting werd duidelijk dat voor de industrie een ondergrens van 10.000 kilo ammoniak of stikstofoxiden wordt gehanteerd. Duizenden industriële bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in het stikstofmodel met hun daadwerkijke uitstoot, maar via een rekenmodel. Voor veehouderijen is die ondergrens er niet, daar is ook de laatste koe in beeld, stellen de stichtingen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • agratax(1)

  De slag om de arm "of ze alle emissie data wil overleggen" dit houdt in dat het RIVM ,lees Overheid, kan beslissen welke data ze niet verstrekt en ze hoeft niet te zeggen Waarom niet. Hiermee zal het gevoel van Meten met Twee maten nooit verdwijnen en ruikt dit dossier steeds meer naar het Vliegveld Lelystad dossier. De burger moet de fouten eruit halen en dan hopen dat de discussie weer heropend wordt en niet de Tweede Kamer beslissingen neemt op bewust valse informatie. Laten we hopen dat het RIVM niet met gelijksoortige dossiers komt als de Belastingdienst aangaande de kinderopvang miskleun. Mijn gevoel voor Democratie begint het NUL punt te naderen na alle -bewuste- fouten uit de overheids burelen waarbij integriteit in het geding is.

 • kraats

  Dit wordt een soort 2e MKZ-dossier Kootwijkerbroek ...

 • fietskip

  Als ik het zo lees besluipt mij het gevoel dat de overheid gegevens bewust foutief meeneemt en dit wil verdoezelen beschermt door de rechter die dan dus ook geen rechtspraak meer kan geven.
  Als dat zo is zullen de acties alleen maar harder worden en dat is dan de schuld van diezelfde overheid.

 • Alco

  Dit nijgt naar nog veel grotere demonstraties.

Of registreer je om te kunnen reageren.