Home

Nieuws 15 reacties

Mesdagfonds en Stikstofclaim krijgen emissiegegevens

Het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim krijgen de door hen gewenste complete dataset met alle emissiegegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat werd duidelijk tijdens de kortgedingprocedure daarover voor de rechtbank Den Haag. Partijen bleken het eens te zijn over het feit dat het fonds en de stichting over deze gegevens zou moeten kunnen beschikken. Alleen de termijn waarop was een discussiepunt. Maandag 16 december zal de kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag beslissen wanneer het RIVM de complete set emissiegegevens aan het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim zal moeten overleggen.

Berekeningen stikstofuitstoot

Het fonds en de stichting hadden de Nederlandse Staat en het RIVM om die reden voor de rechter gedaagd. Het Fonds en de Stichting willen aan de hand van die gegevens bepalen of de uitkomsten van de berekeningen van het RIVM over stikstofuitstoot wel kloppen. Het niet-controleerbare van de gegevens en rekenmethoden zit het fonds en de stichting dwars. Terwijl juist op die RIVM-gegevens het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie Remkes, zijn rapport heeft gebaseerd waaruit blijkt dat de landbouw voor 46% verantwoordelijk zou zijn voor de stikstofdepositie. “We willen weten of die 46% wel klopt”, aldus een van de advocaten van het fonds en de stichting tijdens de zitting die werd bijgewoond door een twintigtal boeren. Een aantal van hen had hun trekker voor het gebouw van de rechtbank geparkeerd.

Lees verder onder de foto.

Trekkers bij de rechtbank. - Foto: Annemiek Meijer
Trekkers bij de rechtbank. - Foto: Annemiek Meijer

Spoedwet aanpak stikstof

De eis van ‘openheid en transparantie’ over de berekeningen van het RIVM, en het beschikbaar stellen van alle emissiegegevens, is voor partijen zo urgent dat ze een kort geding hebben aangespannen omdat de nieuwe Spoedwet aanpak stikstof dinsdag 17 december in de Eerste Kamer wordt behandeld. “Die wet is gebaseerd op de gegevens en de berekeningen van het RIVM. Als die berekeningen niet kloppen deugt die wet ook niet”, zegt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds. Daarom eisten partijen dat het RIVM maandag 16 december voor 10.00 uur de gegevens zou overleggen. Vogelaar: “Dan zetten we er 4 of 5 man op om de berekeningen zelf te maken en te checken.”

Begrip

Aan de zijde van de Staat en het RIVM bleek alle begrip voor de eis van het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim. “We begrijpen dat partijen deze gegevens nodig hebben om een en ander zelf ook te kunnen doorrekenen”, aldus de advocaat. “Maar het probleem is dat een deel van de bedrijven de emissiegegevens heeft verstrekt met daarbij de opmerking dat deze gegevens concurrentiegevoelig zijn. We moeten eerst in overleg met die bedrijven. In januari kunnen we dan waarschijnlijk de gegevens wel aanleveren.”

Lees verder onder de tweet.

Grover rekenmodel aanleveren

Twee snellere alternatieven die het RIVM daarnaast aanbood werden door de eisers van tafel geveegd. Het RIVM zou een grover model kunnen leveren waarbij emissie niet tot op bedrijfsniveau is te herleiden. Een tweede optie was dat de ‘concurrentiegevoelige’ bedrijven eruit gefilterd zouden worden om op een andere manier aan de berekeningen zouden worden toegevoegd. Over beide voorstellen oordeelde het fonds en de stichting dat dit een te onnauwkeurige uitkomst zou opleveren die voorbij schiet aan het doel. Hun eis, het hele pakket emissiegegevens te krijgen, bleef daarmee overeind.

Rechter gaat niet mee in de eis

Duidelijk werd dat de kortgedingrechter niet meegaat in de eis dat de gegevens er maandag voor 10.00 uur moeten zijn zoals Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim wil, want juist op dat moment komt ze met haar beslissing. Wel gaf de rechter tijdens de zitting al aan januari wel erg laat te vinden om alle emissiegegevens te overleggen. Die maand stelde de advocaat van de Staat en het RIVM voor.

De motivering van de beslissing van de rechter volgt overigens pas later.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Dat staat centraal in het webinar op 4 juni van Food&Agribusiness in samenwerking met AgruniekRijnvallei en Speerstra Feed Ingriedents over. Meld je gratis aan

Laatste reacties

 • Alco

  Hopelijk hebben ze geen zwarte stiften.
  Wat ik trouwens helemaal niet zo belangrijk vindt is het getal 46%.
  Het gaat vooral om hoeveel de landbouw vastlegt.
  Daarnaast waar het neervalt.
  We moeten in het oog houden dat landbouw altijd circulair is.
  Een dier kan geen stikstof maken!
  Ook de industrie niet, maar die zit met een kringloop van millenniums en onze landbouw slecht ten hoogste van een jaar.

 • farmerbn

  Als het Poetin betrof was Nederland woest. Nu het dus Nederland zelf is krijg je dit. Slappe hap en weer een rechter die niet bijt.

 • veldzicht

  @ Alco.Dat kan je nog wel 1000 x vertellen maar daar willen die milieu gekken (had eerst een ander woord staan) helemaal niet over praten.Ze hebben nu eenmaal dat Z.G. stikstof probleem bij de boeren in de schoenen of klompen kunnen schuiven en daar zal het moeten blijven.Trouwens,in het buitenland speelt stikstof van uit de veehouderij geen een rol van betekenis alleen hier hebben ze die onzin bij de mensen wijsgemaakt en de linkse media gaat er graag in mee.

 • René de jong

  Even een Artikel uit de wet Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

  Zorgvuldigheidsbeginsel

  Overheidshandelen kan voor de burger ingrijpend zijn. Van de overheid wordt dan ook zorgvuldigheid vereist bij de voorbereiding van besluiten. De overheid dient op grond van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel komt veel voor, de rechter kan het bestuursorgaan opdragen alsnog de relevante feiten te onderzoeken en vervolgens een nieuw besluit te nemen.

  M.A.W. De OVERHEID zou deze gegeven moeten willen weten vóórdat er wetten worden gemaakt.
  Dan hebben we nog:
  Vertrouwensbeginsel
  Rechtszekerheidsbeginsel
  Verbod op willekeur
  Evenredigheidsbeginsel
  Gelijkheidsbeginsel
  Motiveringsbeginsel
  Beginsel van fair play
  Verbod op vooringenomenheid

  De overheid houdt zich NERGENS aan; het wordt tijd dat W.A. van Buuren dhr. T.C. de Graaf op het matje roep !
  vr gr René de Jong

 • Henk.visscher

  ze rekken bewust zoveel tijd, die tijd hebben ze nodig om de boel kloppend te maken

 • Hilhorst100

  Straks een rapport vol zwartgemaakte regels, waar hadden we dat pfas eerder gezien

 • tinusje

  meeste rechters zijn van D66....dus dan weet je het wel....bovendien krijgen milieudefensie, coc en andere linkse clubs jaarlijks miljoenen geld uit pot van ontwikkelingssamenwerking....zie you tube filmpie van syp wynia....ploumen heeft daar voor gezorgd in verleden en nu sigrid Kaag v D66...de milieuclub procederen weer tegen de staat met geld van de staat...wat een bananenrepubliek leven we....vreselijk....

 • koestal

  De leugenmachine draait volop in Den Haag

 • Veeg D'666 van de kaart voor het ons opruimt. <>

 • agratax(1)

  Bovenstaande reacties geven de gevoelens weer van de landbouw, maar op deze wijze komen we niet verder. Laten we positief blijven en er van uit gaan dat het Mesdagfonds alle gegevens krijgt die het RIVM heeft in dezen en dat het RIVM niet gaat shoppen in zijn eigen gegevens en daarmee het Mesgagfonds op het verkeerde been zet. Het zal niet de eerste keer zijn dat onze overheid geen 100 % openheid geeft van haar onderzoeken, ze laat graag ongewenste gegevens en uitslagen weg uit de rapporten. De burger onderzoeken m.b.t. MER vliegveld Lelystad weten daar alles van. Hiermee is aangetoond dat politiek Links en Rechts allebei even slecht zijn, als het gaat over hun stokpaardjes.

 • Kringloopboer

  @ agrTax helemaal mee eens .
  iedereen gaat er maar van uit dat er veel te veel stikstof emmisie en depositie wordt toegerekend aan de landbouw .
  En wat nu als dat niet zo is .
  En het RIVM zo traag was met het verstrekken van de gegevens om dat onder de pet te houden ?????.
  Wat is dan het standpunt van iedereen die nu zo te keer gaan .
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  Want reken er op dat ook andere partijen de gegevens op zullen eisen als er grote verschillen in zitten

 • jan4072

  Helemaal eens met koestal. Denk alleen maar eens aan de praktijken bij de belastingdienst. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het RIVM beter werkt dan de belastingdienst. Ook de belastingdienst moest gegevens verstrekken aan de gedupeerden. We weten intussen allemaal de zwarte bladzijden waarmee ze gekomen zijn.

 • Alco

  Dat een rechtbank uitspraak moet doen voor inzage is al van de zotte.
  Als iemand beticht wordt van een raar iets en hij blokkeert zijn computer, dan is hij al verdacht.

 • farmerbn

  Als je ziet hoeveel ze zwart stiften, is het niet moeilijk te begrijpen dat ze 16 december niet halen. Dat het een maand langer duurt ook niet moeilijk want er zit natuurlijk een week of drie vakantie tussen. De kop boven het artikel is eigenlijk niet juist want de eis was - geven voor 16 december- en dat gebeurt niet. Maar de redactie van boerderij is groen (links) en wil niet te hard bijten.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.