Home

Nieuws 12 reacties

Lot stikstofwet ligt bij Senaat

Het is op dit moment onzeker of de Eerste Kamer kan instemmen met de Spoedwet aanpak stikstof.

De wet werd op woensdag 4 december door de Tweede Kamer aangenomen met steun van de vier coalitiepartijen, het lid Van Haga, SGP en 50Plus. De politieke steun in de Tweede Kamer is in de Eerste Kamer goed voor 36 zetels, te weinig om een meerderheid (38 zetels) te halen. Daarmee hangt de invoering van de spoedwet vooralsnog aan een zijden draad.

Nog geen goed plan voor natuurherstel

Tot donderdag 5 december was de vraag hoe de PvdA zich zou opstellen bij de stemmingen. Kamerlid William Moorlag en zijn fractie lieten uiteindelijk zwaar wegen dat de minister nog geen goed plan heeft voor natuurherstel en daar ook geen structureel geld voor beschikbaar heeft. De minister zal daarover binnenkort wel met een nadere brief aan de Eerste Kamer komen. Mocht de PvdA in de Eerste Kamer de wet alsnog steunen na de toelichting van de minister, dan heeft de wet ook daar een meerderheid. Het is nog onzeker of de wet al dit jaar in de senaat wordt behandeld.

Wijzigingen in wetsvoorstel

De Tweede Kamer bracht donderdag een aantal wijzigingen aan in het wetsvoorstel. Eén daarvan is dat er geen maatregelen kunnen komen zonder die eerst aan het parlement voor te leggen. De Kamer wil niet dat er een verplichting kan komen om synthetische middelen aan veevoer toe te voegen, met het doel de stikstofuitstoot te verkleinen. SGP‘er Roelof Bisschop had op die wijziging aangedrongen.

Een voorstel van CDA en VVD over voermaatregelen is aangenomen. Daarin wordt voorgesteld om de voermaatregelen zodanig in te richten, dat meer nadruk wordt gelegd op het bereiken van het doel om minder stikstof uit te stoten en geen nadruk op de manier waarop dat moet gebeuren.

De Kamer regelde ook dat voermaatregelen alleen mogen worden ingevoerd als er geen significante gevolgen zijn voor diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en afzetbelangen.

Voorstellen van Landbouw Collectief

De Kamer zegt in overgrote meerderheid dat de voorstellen van het Landbouw Collectief serieus moeten worden genomen, ‘met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden’.

Motie van Moorlag

Een motie van PvdA‘er William Moorlag om met een aanvullend langjarig pakket aan natuurherstelmaatregelen te komen, werd eveneens door een meerderheid van de Kamer ondersteund. Een wetswijziging van die strekking kreeg geen steun.

PVV-noodwet

De PVV-noodwet kreeg alleen de stemmen van PVV en Forum voor Democratie. In de wet werd een half jaar de mogelijkheid geboden om activiteiten zonder Natuurbeschermingswetvergunning toe te staan na het doen van een melding.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Hilhorst100

  Hoop dat eerste kamer die paniekwet afkeurt, economie lekker laten instorten. Dat werkt het beste om deze linkse regering pootje te lichten

 • koestal

  Er komen acties voor de Kerst,daar vraagt de politiek om. De trekkers staan al klaar. Het wordt geen groot Kerstdiner. Vrede op aarde hoop ik.

 • Peerke1

  Ik kom wel met mijne stoomtractor.

 • koestal

  Moet de landbouw zorgen dat de bouw weer op gang komt?,wat de boeren betreft kunnen ze gewoon door doen.

 • koestal

  Rutte heeft de zaak niet meer onder controle,het wordt geen vrolijke Kerst.

 • theorikyreintjes1

  Criminaliteit , ongedierte en onkruid, krijgen steeds meer de ruimte in Nederland.
  De zorgzame, hardwerkende mens moet heilzaam toe zien, hoe Nederland van binnen uit kapot gemaakt wordt! Er wordt vol op geplunderd, Zien de bestuurders het niet , of doen ze daar hard aan mee? Er zullen nog veel acties nodig zijn om het los geslagen schip weer op koers te krijgen!

 • Mbmb

  Wat zijn we in een diep moeras beland. De regering heeft het niet meer onder controle en moet met spoedwetten redden (voor de bouw) wat er nog te redden valt. We worden geregeerd door de milieutaliban die ervoor gezorgd hebben dat de regelgeving ondoordringbaar is geworden, en door de rechtspraak die alles nóg strakker uitlegt dan ooit bedoeld. Dit laatste dan wel als het gaat om procedures met boerenbedrijven. We missen een sterke leider die deze onzin torpedeert en met gezond (boeren)verstand de natuurgekte tot stoppen brengt. Rutte lacht nog wel maar het lachen zal hem binnenkort wel vergaan. Voorkomen moet worden dat een links kabinet de macht krijgt, dan zijn we nog verder van huis.

 • bankivahoen

  Er staat ons een crisis te wachten die zijn weerga niet kent , de geest is al uit de fles met zulk weinig gekwalificeerde mensen aan de macht. De boosheid spat er aan alle kanten al vanaf omdat we een regering hebben die alleen op weg is naar een nwo en dat gaat iedereen veel leed brengen. De eerste opgave is voor hen is zorgen dat er voedselgebrek ontstaat en dat doe je door boeren uit te roeien. De rest volgt vanzelf.

 • scholtenkip

  Wat mij ook zorgen baard is dat er geen kleine woningen of appartementen gebouwd worden voor 1 à 2 personen. De twintigers kunnen geen kant op als ze op zich zelf willen wonen. Grote kasten van huizen worden er gebouwd, waar wel 10 personen in kunnen. Kleine betaalbare woningen daar is echt een tekort aan!!!

 • Henk.visscher

  Ja ik ben ook bang dat er een gigantische crises komt, het geld word op dit moment in een luchtbel geinvesteerd, ongelovelijk, snap niet dat de burgers de ogen nog niet opengaan

 • boer drenth

  Dat hele natuur beleid is een grote soap. Ze kunnen met een smakgeld de natuur herstellen ,ik vraag me af hoe dan. Ze kunnen met geld wel uitbreiden ,maar herstellen ,ik geloof er niks van . Ik begrijp ook niet wat er aan de hand is met de natuur . We wonen naast 1600 ha bos ,ik zie totaal geen verandering . In het voorjaar word alles weer prachtig groen, en in december valt alle blad weer van de bomen. Gewoon stoppen met die onzin. Het kost de samenleving alleen maar enorm veel geld . De zure regen was ook z,N enorme hype ,je hoort er geen mens meer over . We wachten af wat het word . Prettige kerstdagen.

 • koestal

  Er is helemaal geen stikstofprobleem in Nederland,het is een hersenspinsel van zgn. ,,onderzoekers'' die ook eens aandacht willen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.