Home

Nieuws 11 reacties

LTO-leden: voorkom generieke krimp veestapel

LTO-leden hechten het meeste belang aan het voorkomen van generieke krimp van de veestapel.

Op nummer 2 staat het behoud van de latente ruimte, en herijking van Natura2000-gebieden maakt de top 3 compleet. Dat blijkt uit de stikstofenquête die LTO Nederland hield onder haar leden.

Meerderheid voor doelgerichte acties

Ruim 71% van de LTO-leden geeft aan zich in te willen zetten voor gerichte publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties als ze een duidelijk onderhandelingsdoel hebben. Minder dan 3 op de 10 van de leden staat achter hardere acties, terwijl circa 15% helemaal niet achter nieuwe acties staat.

‘Beter iets dan niets’

Ruim 80% van de deelnemers geeft aan dat het belangrijk is om bij de onderhandelingen zo veel mogelijk binnen te halen, maar uiteindelijk willen ze liever enkele onderdelen binnenhalen dan helemaal niets. De ‘alles-of-niets‘-benadering verliest hiermee terrein.

Aanstaande maandag worden de punten van LTO Nederland en het rapport van het landbouwcollectief opnieuw inzet van gesprek. De 5 thema’s die door deelnemers aan de enquête als prioriteiten worden gezien, krijgen dan extra aandacht.

Generieke drempelwaarde

Naast de top 3 prioriteiten vinden de leden de generieke realistische drempelwaarde, geen vergunningplicht voor het beweiden en bemesten en geen koppeling van productierechten (fosfaat-/ dierrechten) het meest belangrijk.

Ook de afroming van 30% bij extern salderen is een veelbesproken en belangrijk bevonden begrip. De meest belangrijk gevonden onderwerpen krijgen extra aandacht in de onderhandelingsgesprekken.

Leden van LTO konden de stikstofenquête van 6 tot en met 11 december invullen. In totaal hebben 4.955 leden meegedaan. 79% daarvan was veehouder (waarvan 59,9% melkveehouder), 20% was akkerbouwer en 2% gaf aan uit de multifunctionele landbouw te komen (afgerond op hele percentages).

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  verdeel en heers oo wat dom

 • siebe66

  doet nlto nog wat voor de boeren??

 • boer a

  voor het rapport van het landbouwcollectief geldt wel ALLES of NIETS, er wordt niet uit gewinkeld!

 • kanaal

  wat hypocriet latente fosfaat mag wel gestolen worden.

 • Henk.visscher

  raar dat de leden de mogelijkgeid die er straks is, dat sectoren buiten de landbouw ons ammoniak niet mogen kopen, niet noemen, kan maar zo zijn dat die bedragen gaan betalen, waar wij niet aan kunnen tippen, de fosfaatrechten vervallen dan, dan kan niemand meer uitbreiden, althans niet op een manier dat er ook nog rendement uit voorkomt

 • Snel

  die paar leden die LTO nog heeft, dit is niet representatief.

 • agratax(1)

  Misschien zijn de boeren met ver gevorderde plannen om hun bedrijf te verplaatsen naar het buitenland wel het beste af, net als de boeren die de zaak van de hand doen om met vroeg "pensioen" te gaan. Dat Nederland als ze zo door gaan, export en gratis omgeving/natuur onderhoud mislopen, blijkt voor de milieu en dieren lovers geen punt te zijn. Zij hebben een ijzeren geloof in hun eigen weg naar de toekomst. Iedere andere weg is voor hen een onbegaanbare.
  De tijd zal het leren!

 • Bij de enquête had je 100 punten te verdelen. Als je meer waarde hecht aan het ene, dan moet een ander punt minder gewaardeerd worden. Daardoor komen niet alle punten naar voren, maar worden alleen de punten met de hoogste score genoemd.

 • Renate

  Wat ik niet snap...
  71% wil zachte actie
  30% wil harde actie
  15% wil geen actie
  Dat is 116% ???????

  De verdeel en heers enquête klopt die wel?
  Wat is het percentage LTO leden dat gestemd heeft?
  Wat is het percentage leden dat actief boer is en door wil boeren?

 • Alco

  Met vraag stelling in een enquête kun je het een gewenste richting geven.

 • afm

  hoe veel LTO boeren zijn er nog ?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.