Home

Nieuws 14 reacties

Kritiek: Stikstofwet strijdig met EU-regels

De Spoedwet aanpak stikstof is strijdig met de Europese habitatrichtlijn. Dat zeggen verschillende organisaties en juristen, die bij de Tweede Kamer hun visie geven op de wet. De Tweede Kamer behandelt de wet woensdag 4 december.

Het kabinet maakt met de spoedwet mogelijk dat de stikstofuitstoot vanuit het verkeer en de veehouderij kan worden verminderd, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de eiwitgehalten in veevoer. Stichting AgriFacts constateert dat spoedwet op twee punten strijdig is met Europese regels. Volgens AgriFacts kunnen stikstofarme natuurgebieden eigenlijk alleen goed beschermd worden door stikstof weg te halen. Daarnaast houdt de spoedwet geen rekening met economische, sociale en culturele omstandigheden, “in het bijzonder waar het de land- en tuinbouw betreft, handelt de Nederlandse overheid in strijd met de Habitatrichtlijn”, aldus Agrifacts.

Onvoldoende onderscheid

Juriste Marieke Kaajan zegt dat het kabinet in de wet nog onvoldoende onderscheid maakt tussen het werk dat nodig is om natuurgebieden in goede staat te brengen en houden, en anderzijds de toetsing van activiteiten om mogelijke effecten op natuur. Beide is verplicht op basis van de EU-regels.

‘Wet lost op korte termijn niets op’

Het Landbouw Collectief vreest dat de wet de goede uitkomst van het overleg over de stikstofproblematiek in gevaar brengt. De wet lost op korte termijn niets op voor de landbouw, aldus het collectief. Het collectief bepleit de invoering van een drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar, die volgens het collectief zeer wel verdedigbaar is; andere landen redeneren ook dat een relatief lage depositie geen aanwijsbaar effect heeft op stikstofgevoelige natuur.

Europese regelgeving

Een coalitie van negen natuur- en milieuorganisaties meent net als AgriFacts dat de spoedwet niet in lijn is met de Europese regelgeving. Vooral de Europese regel dat economische activiteiten de beschermde gebieden niet mogen aantasten wordt in de wet niet nageleefd, aldus de negen organisaties, waaronder Landschappen.NL, Wereldnatuurfonds en Natuurmonumenten.

De Dierenbescherming vindt dat de spoedwet moet worden aangegrepen om het dierenwelzijn in de veehouderij te koppelen aan de stikstofproblematiek. De Dierenbescherming vindt onder andere dat weidegang niet vergunningplichtig mag worden.

Amendementen in de Kamer

In de Tweede Kamer zijn er ook kritische noten. De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks hebben in totaal 13 wijzigingsvoorstellen gedaan. SGP heeft één amendement ingediend en VVD en CDA samen ook één. De SGP wil de mogelijkheid om ingrediënten verplicht aan veevoer toe te voegen, uit de wet halen. VVD en CDA willen dat regels op het gebied van veevoer in elk geval aan de Tweede Kamer moeten worden voorgelegd, als de Kamer daarom vraagt.

Wijzigingsvoorstellen ingediend

De Partij voor de Dieren stelt dat de regering zich “willens en wetens niet aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen houdt”. Fractieleider Esther Ouwehand van de PvdD en woordvoerder Frank Futselaar van de SP hebben een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend, waarmee de Tweede Kamer de vinger meer aan de pols kan houden, bij voorbeeld als het gaat om de instelling van een drempelwaarde. GroenLinks wil dat er helemaal geen drempelwaarde komt, waarbij activiteiten worden vrijgesteld van een Natuurbeschermingswetvergunning. Woordvoerder Laura Bromet vindt dat er pas een drempelwaarde kan worden ingevoerd als de stikstofneerslag lager is dan wat voor de stikstofgevoelige natuur de kritische waarde is.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Wat te doen bij (niet agrarische) bedrijven die géén natuurbeschermingswetvergunning hebben? Moeten die dicht , worden die gedoogd of moeten die een boer uitkopen?

 • kleine boer

  famerbn die krijgen de latente ruimte zo van de boer.....

 • De linkse partijen moeten nog maar meer onzin uitkramen over hun natuur dan is de Wnb in het geheel niet meer geldig straks en geld alleen de richtlijn.
  Weg met het verdienmodel voor de natuurclubs !!

  Alle gemeenten, provincies en de overheid zijn verantwoordelijk voor dit debacle:
  <>

  Vr Gr René

 • Alco

  De natuur is zelf de grootste uitstoter.

 • nvanrooij1

  Ik denk evenals Agrifacts dat bij de aanwijzigingen van de Natura 2000 gebieden de Habitatrichtlijn niet goed is toegepast omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de socio economische omstandigheden. Verder op korte termijn de koppen er afhalen die door de hobbyisten zijn toegevoegd en aan de bovenkant gaan zitten van de toelaatbare range van de Kritische Depositie waardes per soort waardoor de doelen veel eerder gehaald worden.
  Gezond boerenverstand en lef gebruiken. Onzin dat dit land zich op deze manier in de luren laat leggen door hobbyisten.

 • vandenbrandcv1

  farmerbv Alle activiteiten waarvoor op 7 december 2004 een milieuvergunning was zijn legaal vallen onder bestaand recht. Als deze bedrijven niets wijzigen aan hun situatie van 7 december 2004 wordt de NB vergunning niet verstrekt. gekker dan gek

  De provincies hebben al jaren lijsten van alle milieuvergunningen van veehouderijen.

 • Kringloopboer

  Er moet gewoon meer stikstof uit de betreffende gebieden worden afgevoerd als dat er door depositie en bemesting wordt aangevoerd .
  Links of rechts om ( volgens agrifacts )
  Gr kringloopboer

 • koestal

  Als de bouw maar door kan gaan,dat vind Rutte belangrijk.

 • kraats

  Gewoon de laatste Round Up over die Natura-kots-2000-gebiedjes ....
  Probleem opgelost

 • euvelgoor

  En Rutte maar groots doen in SPANJE

 • Peerke1

  Ik heb onzen vroem vroem tractor al in de startblokken met volle tank richting Maliehof.

 • DJ-D

  <>

 • Mtswie

  Laten de groen links stemmers direct het goede voorbeeld geven en per direct gaan emigreren.
  Minde mensen in Nl. Dus minder N uitstoot. Misschien kunnen ze de D 33 stemmers dan ook gelijk meenemen in hun enthousiasme.
  Is het probleem va de woningnood ook gelijk opgelost.

 • Firma Vellenga

  Mtswie, en minder uitkering voor die groenen

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.