Home

Nieuws 3 reacties

Kiesraad registreert BoerBurgerBeweging

De deelname van BoerBurgerBeweging aan de Tweede Kamerverkiezingen is een stap dichterbij gekomen.

De Kiesraad heeft de verkorte naam ‘BBB’ als aanduiding geaccepteerd voor publicatie op het stemformulier voor de verkiezingen, die – als het kabinet de termijn vol kan maken – op 17 maart 2021 worden gehouden.

1 november startte de BoerBurgerBeweging, onder leiding van voorzitter Caroline van der Plas, de ledenwerving voor de politieke partij. Ook wordt gewerkt aan het volledige verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Beter geluid voor boeren en plattelandsburgers

De partij is opgericht omdat veel boeren en burgers behoefte hebben aan een beter geluid voor boeren en burgers op het platteland, nu ze teleurgesteld zijn over de traditionele landbouwpartijen CDA en VVD.

580 ondersteuningsverklaringen nodig

Om definitief aan de verkiezingen deel te kunnen nemen, moet een partij ten minste 30 ondersteuningen hebben per kieskring. Nederland telt 20 kieskringen, waardoor er in totaal 580 ondersteuningsverklaringen nodig zijn om overal deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Alleen voor de 20e kieskring, Bonaire, geldt dat er 10 in plaats van 30 ondersteuningsverklaringen nodig zijn. Daarnaast moeten partijen voor deelname een waarborgsom van € 11.250 betalen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Toppie.

 • Alco

  Ik ben altijd tegen one issue partijen geweest. Maar als je ziet hoe vaak de PvdD het spreek gestoelte heeft bezet tov. het CDA. dan moet het maar gebeuren.
  Mijn steun hebben ze.

 • hmdjong

  Over de stikstof norm bij heidevelden. Heide is een pionier plant. Als door bijvoorbeeld duinzand, storm of gletsjers de boombegroeiing ergens is verdwenen, dan zijn dit planten die op die heel schrale boden het voortouw nemen. Ze kunnen beter tegen lage stikstof dan grassen en omdat ze giftig zijn worden ze gemeden door grazers terwijl gras er wel tussenuit wordt gegeten. Wel poepen die grazers en verspreiden zo mest met zaad in die gebieden en die keutels zijn stikstof rijk. Zo gaan uiteindelijk arme gronden van nature zo mest en stikstofrijk worden dat de heideplanten het verliezen van de grassen en de grassen van de bomen.

  Om dit natuurlijke verdringingsproces te frustreren is andere begrazing nodig van bijvoorbeeld schapen die overdag grazen en dan vooral 's nachts in een schaapskooi mest produceren. Toen er nog geen kunstmest was verkochten de schaapsherders deze mest aan akkerbouwers die vaak te arme grond kregen van overteelt. Nu we goedkoop synthetisch ammoniumnitraat kunstmest kunnen maken is het verdienmodel voor de schaapsherders weggevaagd en zullen alle heidevelden automatisch vergrassen en dan verbossen. Permanente heide is niet natuurlijk en een ideaalbeeld in de hoofden van ecologen die het als een beschermbaar biotoop beschouwen.
  Stikstof in het grondwater dat we ook drinken is een probleem, maar dat lijkt op te lossen met Terra Preta/ bio-char dat minerale mest bindt.

Of registreer je om te kunnen reageren.