Home

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met sectorplafonds in mestwet

De Eerste Kamer gaat akkoord met de wettelijke vastlegging van de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds in de Meststoffenwet.

De wettelijke borging van de sectorplafonds is een van de voorwaarden om bij de Europese Commissie toestemming te kunnen krijgen voor verlenging van de derogatie op de mestnormen.

Echt lastig kreeg landbouwminister Carola Schouten het niet tijdens het debat. De meeste fracties zien het belang van de wetswijziging voor behoud van de derogatie, ook al zijn Forum voor Democratie (FvD), PVV en SGP kritisch over de wetswijziging. Bob van Pareren van FvD vindt dat de minister boeren meer moet betrekken bij het dossier en ook naar ze moet luisteren. Hij riep bij zijn bijdrage de boeren op vooral door te gaan met hun acties. “Hou vol, zet uw strijd voort, u heeft Forum voor Democratie en het volk aan uw zijde”, aldus Van Pareren. PVV-er Marjolein Faber vindt dat het kabinet ‘het groene wurgtouw om de boerensector steeds strakker trekt’. Ze ziet het belang van behoud van derogatie als excuus voor het optuigen van nieuwe wetgeving om de agrarische sector vervolgens nog harder aan te kunnen pakken.

Nationaal plafond begrenzen

Faber voerde een stevig debat met Schouten over de noodzaak van de wet. Volgens Faber is het voldoende om de sectorale plafonds vast te leggen, maar staat in de Europese regelgeving niet dat Nederland de derogatie verliest als er een sectorplafond wordt overschreden. Schouten zegt dit te betwisten, omdat de sectorale plafonds de manier is waarop Nederland het nationale plafond kan begrenzen.

Op de mogelijkheid om generiek te korten, was van zowel linkse als rechtse oppositie kritiek. SGP-senator Peter Schalk wil dat boeren niet generiek, maar individueel gekort worden als er sprake is van een overschrijding, zodat bedrijven die zich netjes aan de regels houden niet gedupeerd worden. Schouten benadrukt dat een generieke korting pas wordt toegepast als andere maatregelen niet effectief zijn. Bij een dreigende overschrijding van een sectorplafond kunnen maatregelen worden ingezet, zoals voermaatregelen of afroming bij de handel in productierechten. Pas wanneer daadwerkelijk een overschrijding is vastgesteld, kan een generieke korting worden ingesteld. Schouten erkent dat de voorwaarden die de Tweede Kamer hierbij heeft gesteld – dat een generieke korting pas mag als ook het totale plafond wordt overschreden – een forse extra hobbel is om het instrument in te kunnen zetten.

Afbouw van derogatie

Fracties van GroenLinks, PvdA en ook haar eigen partij, de ChristenUnie, vroegen Schouten om op termijn toe te werken naar afbouw van de derogatie, om zo meer speelruimte te creëren voor de veehouderij, zodat niet steeds tegen de milieugrenzen wordt aangelopen. Schouten zegt dat wat haar betreft niet het middel, maar het doel centraal staat; namelijk een goede waterkwaliteit. Ze benadrukt daarbij dat de waterkwaliteit bij derogatiebedrijven significant beter is dan bij niet-derogatiebedrijven. Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt momenteel meerdere scenario’s in het kader van de herziening van het mestbeleid. Een scenario zonder derogatie zit daar niet bij.

Opvallende afwezige tijdens het debat was de CDA-fractie. Deze partij nam geen deel aan het debat.

Ruime meerderheid

De Eerste Kamer stemt dinsdag 17 december over de wetswijziging. Oppositiepartijen PvdA, SGP en OSF hebben al aangegeven de wet te steunen, waarmee er een ruime meerderheid lijkt te zijn. Wanneer er duidelijkheid komt over de derogatie vanuit Brussel is nog niet bekend. Eerder gaf minister Schouten aan te hopen in maart duidelijkheid te hebben. Nu gaf ze aan geen zicht te hebben op een termijn. Door de wisseling van de Europese Commissie hebben de onderhandelingen in Brussel vertraging opgelopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.