Home

Nieuws 1 reactie

Droogte meer meenemen bij landinrichting

Nederland moet met de ruimtelijke inrichting meer rekening houden met de beschikbaarheid van zoet water.

Daarnaast moeten waterbeheerders zich beter voorbereiden op droge zomers. Dat zijn de belangrijkste conclusies in het eindrapport van de Beleidstafel Droogte die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft ingesteld na de droge zomers. In het rapport staan 46 adviezen om bij droogte toch genoeg zoetwater te hebben voor drinkwater, landbouw en natuur.

Vasthouden van water

De inzet is gericht op het vasthouden van water in natte periodes. In het rapport wordt ook de vraag opgeworpen of het wel verstandig is om grondwater op te blijven pompen in hooggelegen gebieden waar het grondwaterpeil al daalt. “Vooral voor de hooggelegen delen in Nederland zijn structurele oplossingen op lange termijn nodig, omdat in deze regio’s geen water vanuit de rivieren aangevoerd kan worden. Op advies van de Beleidstafel Droogte gaan provincies en gemeenten meer rekening houden met de beschikbaarheid van water bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Economische schade

In haar brief aan de Kamer schrijft Van Nieuwenhuizen ook dat economische schade als gevolg van droogte soms geaccepteerd moet worden, als de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen niet in evenwicht zijn te brengen. De totale kwantificeerbare economische schade van de droogte in 2018 ligt tussen de € 900 en € 1.650 miljoen, waarvan € 820 en € 1,4 miljard in de landbouw. De schade in natuurgebieden en in bebouwd gebied kon niet gekwantificeerd worden.

Eén reactie

  • WEEGHEL

    En dan willen de klootzakken ook nog extra water aan de mest gaan toevoegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.