Home

Nieuws

Doden steenmarters komt weidevogels ten goede

Door het vangen en doden van steenmarters rondom het Friese Aldeboarn is 74% van de grutto- en kievitsnesten uitgekomen.

Dat was in 2017 nog 39%. Een succesvolle en kansrijke maatregel om weidevogels te beschermen, bericht de provincie Fryslân.

Project ‘Aanpak steenmarter’

In totaal zijn er afgelopen voorjaar in het project ‘Aanpak steenmarter’ 19 steenmarters gevangen: 15 mannetjes en 4 vrouwtjes. Dit heeft ertoe geleid dat fors minder weidevogelnesten leeggehaald zijn. Ondanks dat er een vos en een steenmarter in het gebied aanwezig waren in de monitoringsperiode, is 74% van de nesten uitgekomen. Van de 107 gemonitorde nesten zijn er 28 leeggegeten, waarvan 2 door steenmarters.

Tussen 2017 en 2019 zijn in de provincies Fryslân en Groningen al meer dan 1.000 nesten gevolgd met behulp van wildcamera‘s. - Foto: Anne van der Woude
Tussen 2017 en 2019 zijn in de provincies Fryslân en Groningen al meer dan 1.000 nesten gevolgd met behulp van wildcamera‘s. - Foto: Anne van der Woude

Uitbreiden proef

De provincie Fryslân gaat de proef in 2020 uitbreiden naar nog 7 andere locaties. Hiermee wordt nagegaan of het vangen van steenmarters ook in deze weidevogelgebieden leidt tot meer kans voor weidevogelkuikens. Uit eerder onderzoek blijkt – volgens de provincie – dat de steenmarter ook in deze gebieden vaak nesten leeghaalt.

Extra wildcamera‘s

Daarnaast wordt de monitoring van nesten uitgebreid. Daartoe stelt de provincie Fryslân 50 wildcamera’s extra beschikbaar aan de agrarische collectieven die de monitoring uitvoeren. Daarmee kan vastgesteld worden welke diersoort de nesten leeg rooft. Ook worden 5 steenmarters voorzien van een GPS-zender. Daarmee wordt hun leefgebied in kaart gebracht.

Meer dan 1.000 nesten gevolgd

Tussen 2017 en 2019 zijn in de provincies Fryslân en Groningen al meer dan 1.000 nesten gevolgd met behulp van wildcamera‘s. Het aantal kuikens dat uit het ei kwam loopt erg uiteen in de gebieden, van 21% tot 80%. Per gebied verschilt ook het diersoort dat de nesten leeg rooft.

Of registreer je om te kunnen reageren.