Home

Nieuws 9 reacties

Brabant wil 25-40% minder depositie in 10 jaar

Provincie presenteert stikstofplan: bedrijven bij natuur opkopen, per gebied vervolgplan en niet-gebruikte ruimte in vergunning innemen

Noord-Brabant wil in 10 jaar de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden met 25 tot 40 % verminderen. De provincie gaat per gebied een ‘duidelijk pad’ uitstippelen om dat doel te bereiken. Hiervoor hanteert Brabant op sommige punten eigen, strengere eigen regels dan het landelijke beleid.

Tussen 2020 en 2022 wil de provincie ‘stikstofbronnen’ rondom gevoelige natuur uitkopen met een grote depositie. Hoeveel bedrijven het om gaat, is niet gezegd. Voor langere termijn komt er per gebied een plan hoe ter plekke de stikstofneerslag te verminderen.

Afspraken met Rijk

Brabant volgt bij extern salderen de afspraken met andere provincies en het Rijk. Deze beleidsregels worden 10 december vastgesteld. Bij extern salderen kan het aankopende bedrijf 70% van de emissieruimte overnemen. Als over te nemen ruimte geldt de feitelijk gerealiseerde capaciteit, niet de vergunde ruimte. Het verschil tussen die twee vervalt. De provincie neemt de vrijheid om voor zwaarbelaste gebieden een groter deel van de emissieruimte af te romen. Deze mogelijkheid wordt nu nu nog niet ingezet, aldus de provincie, maar wordt voor de toekomst opengehouden.

Brabant wil gebruikmaken van mogelijkheden om te verleasen

De stikstofruimte die vrijkomt bij het vernieuwen van verouderde stalsystemen, zoals besloten in de Versnelling Transitie Veehouderij uit 2017, vallen hier niet onder, meldt de provincie. Die kunnen niet extern salderen.

Lees verder onder foto

Provinciehuis Brabant. De provincie presenteert een stikstofplan waarmee zij de depositie van stikstof met 25-40% wil verminderen. - Foto: ANP
Provinciehuis Brabant. De provincie presenteert een stikstofplan waarmee zij de depositie van stikstof met 25-40% wil verminderen. - Foto: ANP

Niet gebruikte ruimte

Een aanscherping op de landelijke afspraak is het voornemen om niet-gebruikte vergunningsruimte te laten vervallen na een ‘bepaalde tijd’. Minister Schouten benadrukt juist dat vergunde ruimte gewoon benut kan worden. Hoeveel tijd Brabant ondernemers wil gunnen, is nog niet duidelijk.

Daartegenover wil Brabant wel gebruikmaken van mogelijkheden om te verleasen. Minister Schouten heeft aangekondigd die mogelijkheid te onderzoeken. Ook zet het college in op snelle invoering van “stikstofbanken” per natuurgebied, waaruit stikstofruimte kan worden uitgegeven.

Deadline verschuift

Om samenhang aan te brengen in het provinciale beleid, en om zorgvuldigheid te waarborgen, verschuift de deadline voor het indienen van een vergunning voor nieuwe stalsystemen van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De deadline voor realisatie verschuift naar 1 oktober 2022.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Jaaaaa, goed plan!!! Te beginnen met de Amercentrale. Sluit je die dan heb je de 25% al binnen!

 • bankivahoen

  Benieuwd wat de waarde is van 1 kg te verleasen NH3.

 • farmerbn

  ASML ligt aan de snelweg en aan de andere kant ligt het Dommeldal. Eens kijken of ze die grote jongen durven aan te pakken..

 • Zuperboer

  @Kelholt; Jep, Amercentrale en een paar bierbrouwers zonder NB-vergunning. Kat in t bakkie. Of moet ik zeggen krat in t bakkie?!

 • agratax(1)

  De minst pijnlijke weg is, even vragen hoe Vliegveld Lelystad zijn minimale N uitstoot bepaalt heeft in de MER en dan hanteer je als Provincie dezelfde methode. Weg N uitstoot op Natuurgebieden. Een andere maar minder aantrekkelijke methode is alle N uitstotende activiteiten uit de Provincie verwijderen. We moeten dan alleen nog oplossingen bedenken voor de depositie die met de wind van buiten de provincie binnen waait.

 • nvanrooij1

  Van de emissie van ammoniak depositeert volgens TNO /RIVM maar 38% in Nederland en van NOX ca 10%. Dus om een depositiereductie te bereiken van 25 tot 40% moet je nagenoeg de hele ammoniakemissie weghalen of bij totale verwijdering van de NOX emissie kan er iets minder ammoniakemissie verdwijnen. Dus dat gaat niet lukken als de RIVM gegevens kloppen maar ja daar heb ik ook zware twijfels bij. Veel beter is bij de Natura 2000 gebieden de Kritische Depositiewaardes te brengen op het toegestane niveau volgens Europa dan hebben we nagenoeg nergens problemen meer. Maar dat is te simpel liever maken ze met heel veel onnodig geld dit land kapot. Geld dat liever besteed kon worden aan zorg, onderwijs, politie etc.

 • Kringloopboer

  Dat verhuren is veruit de beste oplossing dan kun je extensiveren en je hebt toch nog extra cashflow.
  Het bied ook veel mogelijkheden voor boeren bij n2000 gebieden .
  Je kunt je hele bedrijf reorganiseren .
  Bijv minder vee dus minder mest weg derogatie minder krachtvoer en mestafzetkosten .
  En je uitgangspositie bij het uitvoering van het klimaatakkoord is ook stukken beter .
  Ik zie alleen voordelen .
  Gr kringloopboer

 • Wat hebben ze een pech dat de FDF in Brabant is opgericht. Wij komen uit omliggende provincies wel helpen.

 • Alco

  Het gaat om evenwicht en daarin moet je de opname van voeding niet weg moffelen en blind blijven voor de uitstoot van de natuur.
  Een betere oplossing zou zijn om veel natuur om te zetten in cultuur.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.