Home

Nieuws 3 reacties

Brabant geeft boeren toch meer tijd voor stallen

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant gaan de Interim Omgevingsverordening (IOV) wijzigen, daarvoor is een voorstel ter inzage gelegd.

Het gaat om een verschuiving van de termijn voor vergunningaanvraag voor het aanpassen van verouderde stalsystemen of meldingen daarvan. GS voelt zich hiertoe min of meer gedwongen omdat afgelopen vrijdag de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS) in Provinciale Staten (PS) geen meerderheid kreeg. Daardoor waren ook de verruimde termijnen uit de BAS van de baan. Nu worden de in de BAS voorgestelde data alsnog opgenomen in de huidige geldende wetgeving, de IOV.

Deadline verschuift

De deadline voor het indienen van een vergunning voor een aangepast stalsysteem verschuift in het voorstel van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De deadline van het realiseren van nieuwe stalsystemen gaat daarmee naar 1 oktober 2022. Dat was 1 januari 2022.

Voor innovatieve stalsystemen die nog niet zijn uitontwikkeld, geldt al een aparte regeling. De datum voor beslissing tot deelname hieraan verschuift ook van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Voor realisatie geldt niet de uiterste datum van 1 oktober 2022. In het voorjaar van 2020 zullen Gedeputeerde Staten de voorwaarden voor deze regeling en realisatietermijnen verder uitwerken.

Medio februari 2020

De bevoegdheid voor de uiteindelijke vaststelling van de verordening ligt bij Provinciale Staten. De terinzagelegging van 5 weken zorgt ervoor dat zij tijdig een goed besluit kunnen nemen. Dit besluit wordt naar verwachting medio februari 2020 genomen, aldus GS van Brabant.

Laatste reacties

 • René de jong

  GS van Brabant moet zich diep schamen, alle Artikelen uit de AwB worden overtreden.
  Zet eerst maar eens op een rijtje welke natuur dan zo slecht is en wat de oorzaak is van die betreffende achteruitgang.
  Het enige wat de RvS heeft gezegd is: Pas voldoet niet voorsorteren mag niet .PUNT. m.a.w. het vergunningen systeem deugde niet. PUNT.

  Indien volledig in beeld is welk habitattypen of soort een klasse is verlaagd dient de oorzaak hiervan in beeld te komen, pas dan kunnen er maatregelen genomen worden.
  Deze maatregelen zouden dan betrekking KUNNEN hebben op (bepaalde soorten) Stikstof.
  Dus (ook Brabant) dient in beeld te zijn wie welke uitstoot veroorzaakt en hoeveel van iedere uitstoot.

  Dus GS van Brabant (en alle andere Provincies) EERST jullie eigen huiswerk even af voordat jullie onverhoopt, eventueel en misschien een verkeerde groep te pakken hebben.
  Dit laatste heeft met name betrekking op Artikel 2:4 Algemene wet Bestuursrecht: VERBOD op vooringenomenheid

  P.S. geef deze info ook even door aan het RIVM dan kunnen zij dit even in een Excel plaatsen......
  vr gr René de Jong

 • Gat

  Uitstel? 2022 is geen 2028. Eerst deadline belachelijk naar voren halen en dan steeds zeggen we hebben alweer uitstel gegeven. Flikker toch op met die onzin.

 • fietskip

  Brabant eerst maar eens alle uitstoot op een rijtje ,dan met werkelijke metingen kijken hoe het zit en dan kijken wie er op natuur uitstoot! Dat is de volgorde hoe je moet werken. En niet even snel bij boeren stikstofruimte weg jatten en die snel uitgeven bij verkeer industrie en luchtvaart. DAT ACCEPTEREN WE NIET!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.