Home

Nieuws 30 reacties

40% GLB-geld naar klimaat

40% van het Europese landbouwbudget moet bijdragen aan het klimaatbeleid. Dat wil de Europese Commissie.

Voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans presenteerden hun ‘Green Deal’, een ambitieus programma op het gebied van klimaat en duurzaamheid, woensdag 11 december in het Europees Parlement in Brussel. Doel is de CO2-uitstoot in 2030 minimaal 50% lager te hebben dan nu. In 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten zijn. De omschakeling vraagt investeringen van € 1.000 miljard. Al met al moet de EU de wereldwijde standaard zetten voor duurzaamheid, aldus de Commissie.

Voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans tijdens de presentatie van hun ‘Green Deal’. - Foto: ANP
Voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans tijdens de presentatie van hun ‘Green Deal’. - Foto: ANP

From farm to fork

De landbouw is een van de speerpunten, naast industrie en energie. Komend voorjaar komt de Europese Commissie met een programma ‘From farm to fork’ (van boerderij tot vork), een plan voor verduurzaming van de landbouw in de nieuwe begrotingsperiode 2021-2027. Dan worden de globalen doelen van nu concreter.

Totale verduurzaming van de voedselketen

Het gaat veel verder dan alleen klimaat. Het programma beoogt een totale verduurzaming van de voedselketen. De Commissie noemt precisielandbouw, vergroting van het areaal biologische landbouw, agroforestry en hogere normen voor dierenwelzijn als elementen van de landbouw waar ze naartoe wil. Daarnaast noemt ze CO2-opslag in de bodem en verminderde emissies als mogelijke elementen van de nieuwe landbouw. Daarbij moet het beleid zo zijn dat resultaat beloond wordt.

Positie boer in keten

De Commissie wil met wettelijke maatregelen het gebruik van chemische gewasbescherming, kunstmest en antibiotica verder terugdringen. Verder kondigt ze voorstellen aan om de positie van de boer in de keten te versterken, maar zegt nog niks over de inhoud van deze maatregelen, evenmin als bij de andere landbouwonderwerpen.

Hele voedselketen

De aandacht is niet alleen gericht op de primaire sector. De Commissie wil in de hele keten de emissies en verliezen verminderen en innovatie bevorderen en zo streven naar ‘een duurzame voedselconsumptie en betaalbaar gezond voedsel voor iedereen’.

Herziening landbouwbeleid vertraagd

De herziening van het landbouwbeleid is vertraagd en komt er niet eerder dan in 2022, aldus de Commissie. Eerder werd al bekend dat door de komst van de nieuwe commissie, met de Pool Janusz Wojciechowski op landbouw, dat proces vertraging heeft opgelopen. Er zijn nu onderhandelingen gaande over de meerjarenbegroting, waarbij geldkrapte een probleem is, onder meer als gevolg van de brexit.

Natura 2000

In maart volgt ook een plan voor de biodiversiteit. Een van de onderdelen daarvan is intensievere, grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten bij het beheer van Natura 2000-gebieden. De uitstoot van broeikasgas is tussen 1990 en 2018 gedaald met 23% in de EU, terwijl de economie in die periode 61% groeide. Met het huidige beleid is de reductie in 2050 niet meer dan 60%. De Europese Commissie wil dat versnellen. De Europese leiders zullen donderdag 12 december op hun top in Brussel over de voorstellen praten. Tot nu toe weigeren Polen, Hongarije en Tsjechië zich vast te leggen op klimaatneutraliteit in 2050.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Nou dat wordt wat.....N2000 gebieden en stikstofbeleid in NL zijn indertijd onstaan uit de koker van "onze" Frans en zijn maten....dus maak je borst maar nat.....dat iedereen in de politiek zomaar klakkeloos achter zo'n klimaatgoeroe aanloopt..

 • Zuperboer

  Dat zal dan wel 55% voor NL worden en 25% voor de Oostbloklanden. Lang leve de klimaatpaus! En lang leve de communistische geest hij is uit de fles. Boereninkomens zullen dramatisch kelderen en de adviesbureau's en klimaatzwevers gaan hun zakken vullen.

 • <> klimaatpaus onderdeel van agenda 2030

 • Hilhorst100

  Makkelijk praten die Frans, een volgevrotenzakkenvuller zo te zien, magere jan met de pet mag dokken

 • missis

  Zakkenvullers over de rug van de arbeiders. Hij moet zich gaan schamen!

 • jan1953

  Lelijk vies mannetje die Timmermans moest zelf ook halve salaris hebben eigenlijk opritten daar in Brussel maakt alles kapot die linkse zooi

 • Jan 10

  Hedendaagse politici alle gevoel met de realiteit verloren.

 • farmerbn

  Nou nou, het mag wel minder op de man hoor. Gewoon proberen of je ook kunt profiteren van die 1.000.000.000.000 euro. Dat is 1 miljoen miljoen! Gratis paddestoel op al je trekkers, alle daken vol met gratis panelen, gratis windmolen, gratis strohok voor behoeftige koeien, gratis melkrobots. En Frans betaalt.

 • haj146

  Ik hoop dat het Russische leger binnenkort Europa inneemt. Heel Europa is volledig de weg kwijt. Klimaat criminelen zijn Poetin wel aan toevertrouwd

 • D. de Jong

  Hoe meer goedkoper voedsel van buiten de EU = minder boeren/landbouw in EU = nog meer geld voor klimaat. Nu 40% op naar 100%

 • René de jong

  Mansholt ging de geschiedenis is met ietsje overdadig voedsel maken.
  Deze club gaat de geschiedenis in om tegenovergestelde reden, alles lijkt verantwoord op dit moment.
  Hoe goed we het hier ook doen het moet en zal geheel anders....
  2 miljard bomen, vele hectares natuur er bij, volle bak bio en de rest vol zonnepanelen.

  Nou ik hoop dat ze dan in ieder geval geldbomen planten.
  vr gr René

 • Maas1

  Eerst denk je hoe is het mogelijk ze helpen een heel land naar de klote,nu blijkt het een heel continent te zijn! In 2050 C02 neutraal, hoe gaan we dan met mensen om? • boer a

  voedsel gaat schaars en duur worden, niet meer beschikbaar voor iedereen!

 • koestal

  Frans Timmermans is niet te vertrouwen,als hij genoeg steun had ,pakte hij de boeren alle toeslagrechten af.

 • Maas1

  Het gaat hier in mijn ogen niet alleen meer over ons boeren alleen,het gaat des te meer over het bestaansrecht van ons mensen op dit contingent
  Europa heeft een zeer slechte reputatie wat zijn geschiedenis betreft,als verkeerde mensen aan verkeerde knoppen draaien kan het een zorgelijke ontwikkeling zijn.Voor onze vrijheid de verlossing van de tirannie zijn zeer grote offers gebracht toen nu en mogelijk in de toekomst.
  Het is onze vrijheid nu en generaties na ons daar is voor gestreden en dat zal altijd blijven bestaan.Wij buigen nooit voor de tirannie. Laten we hopen dat Europa zijn wijsheid gebruikt!

 • Jan K

  Volgens mij had ik jaren geleden al eens begrepen dat toeslagrechten zouden verdwijnen op termijn. En/of dat er steeds zwaardere eisen gesteld zouden worden.

 • veldzicht

  En straks zegt onze Frans Timmermans:wat hebben we nou gedaan?er is geen jongere meer die nog boer wil worden,hoe is dat nou toch mogelijk!!

 • Mtswie

  Massaal emigreren. Laat de hele politieke top verrekken in dit continent.

 • agratax(1)

  @D.de Jong. Je schrijft hoe meer Goedkoop voedsel van buiten de Europese Unie hoe minder land nodig voor landbouw, dus meer voor Natuur. Prachtig idee, maar te gelijk meer mensen met ondervoeding elders op de wereld, wij halen immers het voedsel weg dat op "hun" grondgebied groeit. Dit strookt bepaald niet met het FAO beleid "Voedselzekerheid nummer 1". of anders gezegd het Schone Europa zal overlopen worden door hun heil zoekende vluchtelingen van uit het Zuiden. De kiem van een nieuwe Geloofsoorlog tussen de twee grootste stromingen op aarde. Brussel zoekt investeringen van buitenaf, dan is China vermoedelijk de grootste investeerder die daarmee de macht over EU heeft gekocht. Ik denk dat zij hier al op voorsorteren, door hun snelle land verbindingen via de oude Zijderoute en hun belangen in Zuid Europese havens.

 • Gat

  De eu haalt 2050 nooit is allang uitmekaar gevallen tegen die tijd. Die gekken daar in brussel geloven in sprookjes. Maar fransje vliegt er luchtig op los met vliegtuig. Jah maar met de trein kost teveel tijd. En die vetklep gaat ons de les lezen. Ik maak me eigen niet zo druk, die plannen en ambities zijn over the top. Enigste wat je bereikt is totale armoede.

 • Dre van Helmond

  Het is een nobel streven maar dan nog kan Nederland haar zelf opgelegde natuur doelen niet halen. Met verschralen kun je ook niet meer CO2 in de bodem vastleggen.
  Tegenstrijdige belangen

 • Alco

  Laat ze toch eens een keer begrijpen dat voeding en de groei ervan altijd met elkaar in evenwicht is en de wind vermengt.
  Kernpunten zijn: Verdwijnen van nutriënten in riool en uitsparen van delfstoffen door kernenergie en waterstof.

 • veldzicht

  Voor steeds minder EU geld compensatie(geen steun) krijg je een steeds langere lijst met voor waarden waar je aan moet voldoen.Als Engeland echt uit de EU stapt moeten we maar eens kijken of ze er echt minder van werden en zo niet dan moet Nederland snel volgen.Zo wordt je ook de nek omgedraaid en blijft er ook geen boer meer over.

 • Wie stopt die klimaatzieke Timmermans.Des te eerder Nexit hoe beter.

 • Kringloopboer

  24 reacties en nagenoeg allemaal negatief .
  Helemaal zeker is het nog niet maar de kans is groot dat de hele EU er binnen een paar dagen uit is . En dat vind ik razend snel.
  De kwaliteit van onze leefomgeving wordt zo bedreigd dat er volgens De EU sprake is van een noodsituatie .
  11.000 onderzoekers luiden de noodklok .
  Als het gaat om het milieu
  Maar goed we weten het allemaal beter.
  Gr kringloopboer

 • Gat

  Natuur wordt misbruikt om mensen aan de bedelstaf te krijgen. Wat doet 100.000 ha extra bos in nederland in de winter voor bijdrage aan ons klimaat. Gegroet een boer met nuchter verstand

 • @kringloopboer, zomaar aannemen dat er een klimaatakkoord is, zonder dat er ook maar een klimaat wetenschapper aan te pas kwam en hier een N probleem zonder dat de overheid wil kijken naar die industrieën die geen NB vergunningen hebben en wel giga N uitstoten gaat de meeste nadenkers te ver.

 • Maas1

  De hele klimaat problematiek is veel omvattend en complex.Parijs heeft de vermeende oplossing gevonden in C02 reductie daar heeft men het geld op in gezet.Men pompt het in lege gasvelden en zagen bossen tegen de vlakte voor vernietiging en verbranding, het hoofd gebogen naar de grond op zoek naar de stikstof minnende plant voor vervolg van een zelf gecreëerde virtuele werkelijkheid verscholen achter een beeldscherm zich niet realiseerende dat Planet Eart het enigste ruimte schip zich beweegt tussen planeten en zonnestelsels welke onaantastbaar is door de waanzin gedreven mensheid gefocest op een deeltje uit het complex!

 • Meer en meer mensen zijn dit klimaatgedram zat,zonder dat we er ooit over hebben kunnen meepraten.<>

 • kanaal

  40 % van de ambtenaren de plantsoenen dienst in helpt ook te beginnen in wageningen.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.