Home

Nieuws 1 reactie

Waterschap verlaagt lastenstijging na boerenprotest

Het Waterschap Vallei en Veluwe verlaagt de voorgenomen waterschapslasten voor boeren in haar werkgebied.

Woensdagmiddag had het schap 200 boeren op bezoek die hun ongenoegen over een voorgenomen lastenstijging van 10% uitten. Met succes, het waterschap heeft besloten om het eerste jaar het verschil uit eigen reserves te betalen.

Art Wolleswinkel, bestuurder bij LTO Gelderse Vallei, sprak woensdagmiddag in tijdens de vergadering en noemde het besluit meerdere malen ‘ongelooflijk’. De bestuurder vindt het ‘te makkelijk’ om de tegenvallende inkomsten te verhalen op de landbouw. Ook hekelt hij het feit dat boeren een brief van het waterschap kregen, waaruit het beeld ontstond dat het besluit tot de verhoging al genomen was, terwijl de officiële besluitvorming nog plaats moet vinden.

Stijging waterschapslaten ‘moeilijk te accepteren’

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin had begrip voor het statement van de boeren. In een persbericht over de wijzigingen van de begroting reageert ze: “De grote opkomst laat de betrokkenheid van agrariërs zien. We begrijpen dat de forse stijging van de waterschapslasten voor agrariërs als gevolg van het wegenarrest in deze maatschappelijk bewogen periode moeilijk te accepteren is.”

Gat in begroting van waterschap door wegenarrest

Het wegenarrest, een uitspraak van de Hoge Raad over de lasten die waterschappen mogen heffen over wegen, zorgt voor een gat in de begroting van het Waterschap. De wegbeheerders, provincies, rijk en gemeenten betaalden voorheen (onterecht) waterschapslasten over bermen, maar de rechter besloot dat dit als ongebouwd moet worden gezien. De rechtszaak was in 2017 aangespannen door de provincie Flevoland tegen het waterschap Zuiderzeeland. In november 2018 deed de Hoge Raad de betreffende uitspraak.

Waterschap WDO Delta hield bij de vaststelling van de begroting van 2019 ook al deels rekening met de gerechtelijke procedure, die op het moment van besluiten, november 2018, nog liep. De eventuele kostenderving zou op de rekening van 2020 geschoven worden, was toen het besluit.

In 2020 is het financiële gat van dit waterschap vanwege het wegenarrest ook op het conto van agrariërs terecht gekomen. Gemiddeld betalen boeren daar 5,7% meer belasting dan het jaar ervoor. Ook in 2021 en 2022 kunnen boeren daar rekenen op respectievelijk 6,6% en 5,4% hogere lasten dan het jaar ervoor.

Omdat de bermen (die dus niet langer als ‘weg’ aangemerkt mag worden) onder de categorie onbebouwd vallen, moeten hier ook de lasten komen, was de redenering van het bestuur.

Nieuw belastingstelsel noodzakelijk

Dijkgraaf Klip van Vallei en Veluwe vindt dat de uitspraak en de nu nieuwe onrust over de waterschapslasten laat zien dat een nieuw belastingstelsel voor de waterbeheerders noodzakelijk is. De stelselvernieuwing is in 2018 voorbereid, maar aan het eind van het jaar ‘on hold’ gezet, wegens ‘gebrek aan draagvlak’ bij de schappen.

Eén reactie

  • husky

    Zo zie je maar dat als je met z'n allen toch wat kunt bereiken, tot nu toe dan.

Of registreer je om te kunnen reageren.