Home

Nieuws 13 reacties

Veel minder insecten qua aantal en soorten

Nieuw onderzoek toont aan dat aantal insectensoorten fors daalt, vooral in de buurt van landbouw.

Het aantal insectensoorten is in de afgelopen 10 jaar met een derde teruggelopen. Dat is de bevinding van onderzoekers van de Technische Universiteit van München (TUM) in Duitsland. De afname – op landschap schaal – neemt toe naarmate er meer landbouw bedreven wordt in de buurt, volgens de onderzoekers. Wat de mogelijke relatie daartussen is, wordt niet beschreven.

De onderzoekers concentreerden zich bij hun studie niet alleen op het gezamenlijke gewicht van de aangetroffen insecten, maar tevens op de vraag in hoeverre afzonderlijke soorten minder voorkomen dan voorheen. Eerdere studies bepaalden zich volgens het team van de TUM alleen op het totale gewicht.

Verzameling van 1 miljoen insecten

Zij deden onderzoek op 290 grondgebieden (bos- en grasland) in de deelstaten Brandenburg, Thüringen en Baden-Württemberg en verzamelden daar meer dan 1 miljoen insecten, verdeeld over 2.700 soorten. Van de 290 grondgebieden waren 150 plots op grasland en 140 plots in bosgebieden. Op de jaarlijks gemonitorde graslanden daalde de biomassa, het aantal insecten en het aantal soorten respectievelijk met 67%, 78% en 34%. Uit data van 30 plots in bosgebied blijkt dat de biomassa afnam met 41% en het aantal soorten met 36%. Het aantal insecten nam daar niet af.

Publicatie in tijdschrift Nature

Vele soorten komen minder voor en in sommige regio’s helemaal niet meer, volgens het onderzoek. “Dat zo’n teruggang zich in maar een decennium heeft afgespeeld, hebben we niet verwacht. Dat is schrikbarend, maar past in het beeld dat andere studies schetsen,” licht projectleider en hoogleraar terrestrische ecologie Wolfgang Weisser toe. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Laatste reacties

 • Kringloopboer

  Nou en wat nu ?? ik denk dat dat in nl nog wel eens veel beroerder is
  Gr kringloopboer

 • husky

  Had liever gezien, veel minder inwoners in Nederland

 • kleine boer

  Dus alles weer terug zoals we eerst deden meer mest meer bestrijdingsmiddelen geen luchtwassers enz enz toen was het beter als nu als ik het zo lees....

 • wilhelmus01

  5G uitrollen, dan verdwijnen er vast nog meer insecten.......

 • farmerbn

  Eens met kleine boer.

 • veldzicht

  En wat hebben de boeren er mee te maken met minder insecten de laatste 10 jaar? Er worden steeds minder bestrijdings middelen gebruikt ,steeds minder mest mag op het land en het land ligt vol met natuurgebieden.Die universiteit van München moet maar eens onderzoeken of er geen andere oorzaken zijn inplaats van gelijk maar naar die boeren te wijzen.

 • dwarse geit

  2700 soorten, 290 plots(gebieden, monsters dus). of ze hebben niks beters te doen, of het is weer zo'n onderzoek wat je met een korrel zout moet nemen. En inderdaad kleine boer, terug naar 10 jaar terug wat betreft mesttoediening en bestrijdingsmiddelen keuze. De oude middelen waren dus toch selectiever dan altijd werd aangenomen..

 • Kringloopboer

  Struisvogelpolitiek zulke onderzoeken en de gevolgen daarvan moet je serieus nemen .
  Dan kom je met uitspraken als meer vergif en meer stront op de grond bij de politiek niet ver
  Gr kringloopboer

 • pinkeltje

  Zal in de DDR tijd wel beter gesteld zijn geweest met de insecten....

 • Kringloopboer

  Als je het niet geloofd waarom brengen jullie dan geen monoculture stalmelk op de markt .
  Met 0% vet .
  Kijken wat de consument er van vindt.

 • Oriolus

  Na twee extreem droge jaren neemt de hoeveelheid insecten natuurlijk af. Je moet dit echt over een langere periode bekijken. Wat er nu geteld wordt zegt mij niet zoveel. Niettemin moet het onze aandacht hebben.

 • AndréHelder

  Ben eigenlijk wel benieuwd wat de afname is wanneer een gebied wordt ingenomen voor woningbouw of bedrijventerrein. Daar hoor je weinig over.

 • Gat

  Het aantal parasieten is daarintegen gigantische toegenomen elk jaar in vorm van vluchtelingen. Doei, fake news!!
  Hoe tellen ze aan de achterkant van een straalmotor de geroosterde insecten of aan de voorkant op de nummerborden de geplette?

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.