Ontwerp%20zonder%20titel%20(4)

Bezetting varkensbedrijf Boxtel

Terug naar dossier
Home

Nieuws 3 reacties

Rechter stelt duidelijke grens aan dierenactivisme

Alle argumenten van de vier advocaten van de dierenactivisten van actiegroep Meat the Victims die in mei een varkensstal in Boxtel een dag lang bezet hielden, zijn woensdag 6 november van tafel geveegd.

De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant was heel duidelijk in zijn uitspraak, er is een grens aan dierenactivisme. Het Openbaar Ministerie kreeg in alles gelijk, behalve in de strafeis, die paste de rechter aan, maar wel op een manier die misschien wel effectiever uitwerkt.

Publiciteitsgedreven actie

Het motief dat de dierenactivisten aanvoerden voor de bezetting van de stal van Jeroen van Sleuwen haalt de rechter in zijn uitspraak keihard onderuit. “U zegt dit gedaan te hebben om het leed in de bio-industrie aan te tonen en voor het bevorderen van dierenwelzijn. Uw aanwezigheid heeft echter geen positieve bijdragen geleverd aan het welzijn van de dieren, integendeel. De dieren in de stal kregen door uw actie geen beter leven. U heeft het verkeerde middel gebruikt om uw idealen onder de aandacht te brengen. De bezettingsactie was puur voor de eigen publiciteit bedoeld. U heeft niet aangetoond dat dieren in de stal op een slechte manier gehouden werden. Uw actie was het afdwingen van toegang tot het bedrijf en het overrompelen van de aanwezige medewerker en zijn gezin, dat voerde de boventoon. Het had voor de hand gelegen dat als u overtuigd was van misstanden in die stal, u naar de bevoegde controle-instanties was gestapt. Maar u heeft er geen blijk van gegeven het inhoudelijke gesprek te willen voeren.”

Het motief dat de dierenactivisten aanvoerden voor de bezetting van de stal van Jeroen van Sleuwen haalt de rechter in zijn uitspraak keihard onderuit. - Foto: ANP
Het motief dat de dierenactivisten aanvoerden voor de bezetting van de stal van Jeroen van Sleuwen haalt de rechter in zijn uitspraak keihard onderuit. - Foto: ANP

Moreel verheven

De politierechter verwijt de actievoerders dat ze zich verheven voelen boven de wet. “Verdachten hebben zich hogere morele waarden aangemeten, waardoor ze zich gerechtigd voelen dit soort acties te plegen. Om persoonlijke overtuiging als algemene regel ingevoerd te krijgen in onze democratie zijn echter andere – legale – middelen voorhanden. De nadelige gevolgen van uw actie zijn niet beperkt tot het bedrijf, er staat ook een woning van een medewerker. Door uw actie is op ontoelaatbare wijze het leven van die mensen geraakt.”

U heeft allemaal lokaalvredebreuk gepleegd, zonder toestemming het erf betreden en een stal bezet. Zonder objectieve rechtvaardiging

Op de discussie wie wat wel of niet gedaan heeft van de 67 actievoerders, zoals de advocaten wilden, ging de rechter niet in. Voor hem zijn allen even schuldig. “U heeft allemaal lokaalvredebreuk gepleegd, zonder toestemming het erf betreden en een stal bezet. Zonder objectieve rechtvaardiging. Dat moet zeer beangstigend zijn geweest voor de aanwezigen.”

Polarisatie samenleving

Wat de rechter de actievoerders ook aanrekent, is dat ze hebben bijgedragen aan verdere polarisatie in de samenleving. “Door uw actie zijn ook bij andere boeren gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, boosheid en verontwaardiging ontstaan. Er ontstaat harder tegengeluid, met ontremming en escalatie. Het maatschappelijke vraagstuk dat u aan de orde wil stellen raakt ondersneeuwt.”

Kans op recidivisme

De rechter gaat niet mee in de eis van een week onvoorwaardelijke gevangenisstraf van het OM. Het wordt een geldboete van € 300 per persoon. “Het is echter niet uit te sluiten dat deze groep verdachten opnieuw een dergelijke actie onderneemt. Daarom is een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken noodzakelijk met een proeftijd van twee jaar.”

Laatste reacties

  • veehouders

    Een hoop "gewichtige" woorden gebruiken en dan een lachertje van een straf.

  • Oriolus

    Als je een keer zonder aanleiding claxonneert krijg je dezelfde boete.

  • husky

    Als er weer een bezetting komt ben ik bang dat ze niet zonder kleerscheuren buiten komen

Of registreer je om te kunnen reageren.