Home

Nieuws 3 reacties

PvdD wil vanwege klimaat minder melk per koe

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil ingrijpen in de melkveehouderij om aan de klimaatdoelen te voldoen.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de klimaatmaatregelen in verband met de Urgenda-uitspraak diende de partij meerdere moties in om in te grijpen in de melkveehouderij.

Melkproductie met 20% verminderen

De PvdD vindt dat de melkproductie per koe de komende drie jaar met ten minste 20% wordt verminderd. PvdD-Kamerlid Lammert van Raan diende een motie in waarin hij de regering vraagt om een plan van aanpak op stellen. De maatregel zou volgens hem zorgen voor een forse besparing van de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en minder dierenleed. Het zou daarmee bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes van klimaat sprak heldere taal over PvdD-de motie: daar gaat het kabinet niet over, dat is aan de agrarisch ondernemer zelf. Ook het voorstel van PvdD om de melkveestapel de komende vijf jaar met 30% te verkleinen om hiermee 3 Mton CO2-uitstoot te besparen, wees Wiebes van de hand.

Lees verder onder foto

Wiebes zegt dat niet alleen bij CO2, maar dat ook bij stikstof ferme stappen nodig zijn. - Foto: ANP
Wiebes zegt dat niet alleen bij CO2, maar dat ook bij stikstof ferme stappen nodig zijn. - Foto: ANP

Onzekerheden in berekeningen

Tijdens het debat werd duidelijk dat de Tweede Kamer achter de extra Urgenda-maatregelen staat die het kabinet neemt, al zijn er wel veel twijfels over de berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakte over de hoeveelheid CO2 die gereduceerd wordt en hoeveel er extra gereduceerd moet worden. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat erkent de onzekerheden in de berekeningen, maar zegt dat de echte opgave in ieder geval tussen de bandbreedte zit die PBL heeft aangegeven.

Het streven is en blijft om de opgave te realiseren. Ik heb niet de luxe om op te geven of om te stoppen

Als gevolg van de Urgenda-uitspraak moet er in 2020 5 Mton CO2-reductie extra worden gerealiseerd. Volgens de PBL-berekeningen komt de CO2-uitstoot volgend jaar uit op 19 tot 26% minder uitstoot ten opzichte van 1990. Volgens de Urgenda-uitspraak moet dit in 2020 25% zijn. De extra maatregelen die het kabinet neemt vanwege de uitspraak, waaronder de 60 miljoen extra voor de warme sanering varkenshouderij, heeft PBL nog niet meegerekend.

Ferme stappen

“Het streven is en blijft om de opgave te realiseren. Ik heb niet de luxe om op te geven of om te stoppen”, zegt Wiebes. Hij zegt dat niet alleen bij CO2, maar dat ook bij stikstof ferme stappen nodig zijn. “Dat zou samen kunnen lopen. Het is geen vrolijk verhaal en ik erken dat we er nog niet zijn. Maar 2020 is ook nog niet afgelopen”, zegt Wiebes.

D66-Kamerlid Matthijs Sienot benadrukt wel dat het klimaatpakket wat hem nog niet af is. “We zijn op de goede weg, maar het plan is nog niet af. Het is ook een beetje een bewegend doel”, zegt hij over de klimaatmaatregelen. Sienot verwacht dat de Hoge Raad in december de uitspraak in de Urgenda-zaak zal onderschrijven. “Het is goed als de regering dan zo snel mogelijk inventariseert wat de resterende opgave is en hoeveel de al aangekondigde extra klimaatmaatregelen zullen opleveren”, zegt hij.

Laatste reacties

 • Bolder01

  Ha,ha, this net zoals johan derksen zegt zelf in elke mooie kont zit stont men praat over minder koeien maar over DIK 17 MILJOEN INWONERS WORDT NIKS GEDAAN, alles kan hier maar opgevangen worden ,,Maar zelfs aan koninklijnke goedheid komt een keer een eind

 • stan

  Lammert van Raan wordt ook niet geremd door enige vorm van kennis over landbouw. Schoenmaker blijf bij je leest! ICT dus!
  Melkproductie/koe terugbrengen? Een hogere productie is altijd nog efficiënter dan een lage. En dus ook beter voor het klimaat.

 • nvanrooij1

  Minder PVDD is beter voor het klimaat. Reductie 100% . Wat een onzin partij.

Of registreer je om te kunnen reageren.