Home

Nieuws

Overeenkomst LTO en UWV voor werkzoekenden

LTO Nederland en het UWV tekenden vorige week een samenwerkingsovereenkomst om de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector te stimuleren.

LTO spreekt met de samenwerking uit dat ze haar leden actief wil informeren over de dienstverlening van de regionale werkgeverspunten van het UWV. Ook moeten ervaringen en voorbeelden van personen met een arbeidsbeperking die in de agrarische sector werken, actief gecommuniceerd worden.

Arbeidsmarktcijfers publiceren

Het UWV gaat haar medewerkers daarnaast jaarlijks informeren over de arbeidsmogelijkheden binnen de agrarische sector. LTO en UWV hebben tevens afgesproken gezamenlijk relevante arbeidsmarktcijfers te publiceren.

De samenwerking is onderdeel van het project ‘Agro Werkt Onbeperkt’. Agrarisch ondernemers worden hierin geïnformeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat gebeurt via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw en de regionale UWV-werkgeversservicepunten.

Vijf arbeidsmarktregio‘s

‘Agro Werkt Onbeperkt’ werd in 2015 opgestart, waarna LTO met onder andere het UWV samenwerkte in vijf arbeidsmarktregio‘s. Deze pilots gaven inzicht in de knelpunten die agrarisch ondernemers ervaren en de benodigde stappen die binnen de samenwerking gezet moeten worden. Die samenwerking is nu formeel vastgelegd.

‘LTO content met samenwerking’

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: “LTO is content met deze samenwerkingsovereenkomst. We zetten ons in om mensen te enthousiasmeren voor de agrarische sector. Juist de agrarische sector kent veel mooie voorbeelden van ondernemers die bewust werken met medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze ondernemers zijn niet alleen een voorbeeld voor hun collega-agrariërs, maar ook voor andere sectoren. Dat heeft ‘Agro Werkt Onbeperkt’ al laten zien. Onze sector is in alle opzichten dynamisch. Daarbij kunnen werkzoekenden – al of niet met een arbeidsbeperking – die zich duurzaam aan onze sector willen binden, zeker meerwaarde bieden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.