Home

Nieuws 5 reacties

Ledenenquête LTO Nederland over klimaatakkoord

Naar aanleding van het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord is LTO Nederland op 8 november een digitale ledenenquête gestart. De uitkomsten zullen eind november naar buiten worden gebracht.

Voor LTO Nederland is het kabinetsplan een handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking. Zo is het voor LTO nog de vraag of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt. Bovendien is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de noodzakelijke aanpassingen van beleid, met name ruimte in regelgeving en bestendig kabinetsbeleid tot 2030.

Juiste randvoorwaarden

De boerenorganisatie heeft iedere keer benadrukt dat boeren en tuinders alleen maatregelen kunnen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan in te perken als daar de juiste randvoorwaarden wat betreft beleid en financiering tegenover staan. Haalbaar en betaalbaar, dat zijn de uitgangspunten voor het succesvol kunnen toepassen van de klimaatmaatregelen door de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument.

Gesprek met achterban

Hoewel de stikstofproblematiek de afgelopen maanden veel aandacht opeist, is het belangrijk om te inventariseren wat boeren en tuinders van de door het kabinet voorgestelde klimaatmaatregelen vinden, wat men al doet op het eigen erf en waar men nu al tegenaan loopt. LTO Nederland is daarover in gesprek met de achterban – al tijdens de onderhandelingen, en ook nu het kabinet een politiek akkoord heeft gepresenteerd. De digitale ledenenquête is daar een onderdeel van.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Lees net in Stentor "Koolen investeert miljoenen in Energie vastlegging in Ammoniak". Ammoniak zou een veel goedkopere manier zijn om stroom op te slaan dan via de bekende Lithium accu's en schoner. Als Koolen gelijk heeft, hoe is dan uit te leggen, dat ammoniak van dieren vervuilend is. Heeft Koolen gelijk?? Dan moet de ammoniak uit mestopslag worden opgevangen en als energie drager worden ingezet.

 • 112

  ze lopen al weer voor op

  Onderwerp: Uitnodiging 'DIT is ons Antwoord!'
  Hierbij nodigen wij u graag persoonlijk uit voor een bijzondere presentatie: op dinsdag 26 november van 16 uur tot 20 uur in Nieuwspoort, Den Haag. Wij stellen het zeer op prijs, dat u ons laat weten of we op uw komst mogen rekenen. U kunt zich aanmelden door te klikken op deze link. De afgelopen weken stonden in het teken van de acties van boeren en tuinders, die daarmee hun ongenoegen hebben geuit. Op 26 november laten wij u zien dat onze sector ook inhoudelijk actiebereid is. Sterker nog: we zijn al jarenlang actief - samen met kennisinstellingen – in talrijke pilots en experimenten. Samen werken we aan innovatieve oplossingen die Nederland ook in 2030 en 2050 aan de agrarische wereldtop houden. De eerste aansprekende resultaten willen wij graag met u delen. Ze beschrijven de route naar agrarisch ondernemerschap met economisch perspectief en met respect voor natuur en milieu. Speciaal voor landelijke en regionale politici, bestuurders, topambtenaren en de pers hebben wij een kort, krachtig en beeldend programma samengesteld. Op een bijzondere manier presenteren we concrete oplossingen voor klimaatvraagstukken,

 • 112

  deel 2

  waaronder energietransitie, stikstof, kringlooplandbouw en veenweide. Ook maken wij de uitslag bekend van een grote ledenraadpleging over de Klimaatplannen van het kabinet. Aansluitend krijgt u de gelegenheid om van gedachte te wisselen, met een hapje en een drankje.
  Met vriendelijke groet,
  Marc Calon - LTO Nederland Dirk Bruins - LTO Noord Wim Bens - ZLTO Leon Faassen - LLTB

 • Kringloopboer

  Laten ze het eerst maar eens publiceren als er 50 punten in staan kunnen ze eerst eens pijlen .welke punten op draagvlak kunnen rekenen of niet .
  En dan aanpassingen doorvoeren .
  Wat er dan uitkomt kun je dan over discuseren .

 • Alco

  Ik dacht dat ze een gezamenlijk overleg hadden?
  Of krijgen ze opdracht van hun sponsor, het LNV.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.