Home

Nieuws 1 reactie

Latente ruimte al jaren stabiel rond 25%

De latente ruimte in veebedrijven bedraagt al jaren rond 25 tot 30%.

Opvulling van die ruimte kan in theorie zorgen voor veel extra stikstofuitstoot, maar de praktijk leert dat die opvulling nauwelijks plaats heeft.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincies en het Rijk vorig jaar is gedaan in Noord-Brabant en Limburg. Minister Carola Schouten heeft het onderzoek donderdag 7 november op verzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder was het onderzoek al openbaar gemaakt als bijlage in de stukken die bij Raad van State werden ingediend in de rechtszaak om het programma aanpak stikstof.

Stikstofruimte afromen

De omvang van de latente ruimte is van belang bij het extern salderen en de daarbij behorende afroming. Minister Schouten wil bij bedrijfsontwikkeling, waarbij een of meer bedrijven worden samengevoegd, de beschikbare stikstofruimte afromen op basis van de stalruimte. Stalruimte is niet altijd hetzelfde als vergunde ruimte. En, zoals uit het onderzoek blijkt, het aantal gehouden dieren is meestal niet hetzelfde als de vergunde ruimte. Provincies hebben in beleidsregels aangekondigd bij het afromen te kijken naar het aantal gehouden dieren. De provinciale protestacties van boeren waren onder andere daartegen gericht.

Afgegeven Natuurbeschermingsvergunning

Bij het onderzoek werd gekeken naar de ruimte die veehouders hebben op grond van de afgegeven Natuurbeschermingsvergunning. Die ruimte werd vergeleken met andere gegevens over de stalbezetting, onder andere uit de Landbouwtelling en gegevens voor het I&R.

Groote Peel, de Deurnsche Peel en Mariapeel

Onderzoekers van Pouderoyen Consultants en Wageningen Universiteit en Research hebben het onderzoek in november van het vorig jaar afgerond. Het onderzoek richtte zich op de situatie rond de Natura2000-gebieden Groote Peel, de Deurnsche Peel en Mariapeel. Reden voor die keuze was dat een van de PAS-rechtszaken betrekken had op bedrijven waarvan de activitieten stikstofeffect hadden op die gebieden.

De latente ruimte in milieuvergunningen en – meldingen van veehouderijen is al jaren een vrijwel stabiel gegeven

Vrijwel stabiel

De onderzoekers stellen: “In theorie kan de latente ruimte benut worden, zonder vergunningaanvraag. De praktijk leert anders. (...) De latente ruimte in milieuvergunningen en – meldingen van veehouderijen is al jaren een vrijwel stabiel gegeven.” Volgens het onderzoek was op basis van de beschikbare gegevens in de periode tussen 2014 en 2017 in het onderzochte gebied sprake van een afname van de ammoniakemissie bij een ongeveer gelijke tot lichte toename van de omvang van de veestapel. ” Het is daarom niet aannemelijk dat de latente ruimte in Nbw-vergunningen voor een belangrijk deel wordt opgevuld”, aldus de onderzoekers.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Eén reactie

  • Kringloopboer

    Ja dat zal best wel
    want je hebt fosfaatrechten nodig en de meesten zijn daar al op gekort.
    Of veel te weinig toegewezen gekregen
    Galgenhumor

Of registreer je om te kunnen reageren.