Home

Nieuws 5 reacties

LTO zegt samenwerking op met netwerkbeheerder Tennet

Slechte communicatie, beloftes werden niet nagekomen en boeren voelden zich onder druk gezet, aldus LTO.

LTO Nederland is uit het overleg met Tennet gestapt. Per 1 mei 2020 heeft LTO het samenwerkingsakkoord opgezegd, daar staat een half jaar voor. Als reden geeft LTO Nederland aan dat ondanks de vele inspanningen van de boerenorganisatie de werkwijze van de netbeheerder nog altijd voor veel ongenoegen bij boeren zorgt.

Tarieven en contractvoorwaarden

In 2013 hebben LTO Nederland en Tennet samenwerkingsafspraken gemaakt in de vorm van een bestuursovereenkomst over tarieven en contractvoorwaarden. Bij de evaluatie in 2016 heeft LTO Nederland aangeven dat er naast een verbetering in de omgang met de grondeigenaar in het veld een oplossing voor de knelpunten in de vergoedingensystematiek moest worden gevonden.

De netbeheerder was echter niet bereid de knelpunten op te lossen waar LTO op wees. In het bestuurlijk overleg van april 2019 is dit zelfs door Tennet als onbespreekbaar afgedaan, stelt LTO Nederland. Het zou namelijk strijdig zijn met de maatschappelijke taak die in de Elektriciteitswet is vastgelegd. Dat ligt volgens LTO Nederland echter veel genuanceerder.

3 verbindingen

Recentelijk traden bij 3 verbindingen problemen op. In Zeeland en Noord-Brabant gaat het om de aanleg van twee 380 kV-verbindingen tussen Borssele en Rilland en Rilland en Tilburg en om een 150 kV-verbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Ook is er een stuk 150 kV ondergronds gelegd bij Rilland om ruimte te maken voor het nieuwe 380 kV-traject.

Volgens ZLTO-bestuurder Janus Scheepers was er niets te halen bij Tennet voor de leden. Scheepers zit in de landelijke werkgroep schade. “Een goede communicatie ontbrak, beloftes werden niet nagekomen, ondernemers voelden zich onder druk gezet. Alles bij elkaar genomen, voelden we ons genoodzaakt om de samenwerking op te zeggen”, zegt Scheepers.

LTO kan niet zomaar overeenkomst opzeggen

Gevolgen

Volgens rentmeester/makelaar-taxateur Han Pelgrum is het goed dat LTO de samenwerkingsovereenkomst met Tennet opzegt, omdat boeren er meer last dan gemak van hebben. Maar de gevolgen zijn nog jaren voelbaar. Pelgrum: “Helaas zullen we nog jaren opgezadeld zitten met de ‘dodelijke overeenkomst’ waarmee LTO in 2013 akkoord is gegaan, want dat kunnen ze maar zo niet opzeggen.”

Laatste reacties

 • HJ O R

  We zitten met nog met veel meer gevolgen van wanbeleid bij LTO.
  Hopelijk wordt deze club nog veel verder gedecimeerd. Black Friday betekend bij LTO leden er uit. Dat moet met steeds minder leden ook personeel er uit worden.
  Hopelijk kunnen andere belangenbehartigers dat gat opvullen.

 • vandenbrandcv1

  voordeel van geen lid zijn is niet gebonden zijn aan contracten die lto namens leden aan gaat

 • inderdaad gewoon lto lidmaatschap opzeggen, er zijn veel betere alternatieven die wel wakker zijn en echt iets voor de boer willen en kunnen betekenen, en niet alleen lullen om zijn zakken de vullen zoals. Dus zeg op en ik kan je zeggen het is een verademing, dat je niet meer contributie betaald voor je eigenste ondergang! die ze samen met zuivel en overheid proberen te bewerkstellige met beleid, en zo genaamd zich voor doen als belangenbehartiger! lto is een wolf in schaapskleren , zie uitspraak van onze vriend Calon kalverfraude en ook nog zeggen dat we het stikstof probleem veroorzaken! ook gelul, we lossen het juist op, alleen dat hebben ze nog niet in de gaten i.v.m, dat ze de gewassen niet mee nemen. Succes met opzeggen iedereen!

 • ghsmale

  Wat dat betreft lijkt tennet op de overheid.

 • Han Pelgrum

  @vandenbrandcv1: Helaas worden leden en niet-leden van LTO gebonden aan het feit dat LTO de Overeenkomst en de Algemene Bepalingen van TenneT in 2013 heeft geaccordeerd. De uitspraak van de Raad van State van 14-03-2018 (ECLI:NL:RVS:2018:833) is daar heel helder over: "Dat niet iedereen het eens is met de overeenstemming die LTO Nederland met Tennet heeft bereikt over de standaardovereenkomst, betekent niet dat de minister daaraan, bij zijn beoordeling of Tennet een serieuze poging heeft ondernomen om tot overeenstemming te komen, geen waarde mocht hechten. LTO Nederland vertegenwoordigt immers een groot aantal agrarische ondernemers en mag geacht worden de belangen van agrarische ondernemers te behartigen."
  Vooral het laatste tekstgedeelte '... en mag geacht worden ....' is essentieel en daar is op dit punt helemaal niets van terug te vinden. Zo heb je bij een procedure tegen TenneT er een tweede grote 'tegenstander' bij, namelijk LTO.
  Het enige waar LTO naar kijkt zijn de vergoedingen. De hoogte ervan en de met LTO overeengekomen werkwijze van TenneT (binnen 6 weken tekenen geeft een plus van 20% !!), maken dat niemand deze al onleesbare overeenkomst c.a. bestudeerd. Deze is voor eigenaren en gebruikers zeer nadelig met alle dramatische gevolgen voor de toekomst van dien. Wanneer iemand een perceel met leidingen wil kopen is het bestuderen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden ongelooflijk belangrijk: u heeft bijvoorbeeld als koper (onder bijzondere titel) geen enkel recht op toekomstschade. Laat dat meewegen in de prijs!!!
  We zullen afwachten of LTO haar besluit niet alsnog wijzigt en weer met TenneT verder gaat. Met Gasunie hebben ze namelijk ook nog niet gebroken.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.