Home

Nieuws 14 reacties

Kamer: afroming blijft bij extern salderen

De Tweede Kamer steunt de afroming van productierechten met 30% bij extern salderen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig om nog te kijken naar het afromen van productierechten bij extern salderen. Een motie van SGP waarin het kabinet wordt gevraagd de afroming van vergunde ruimte te heroverwegen, werd gesteund door een Kamerminderheid van Denk, PVV, Forum voor Democratie en het lid Van Haga.

30% afroming op capaciteit gerealiseerde veestallen blijft

Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat de plannen die landbouwminister Carola Schouten in oktober bekendmaakte, hebben geleid tot ‘grote onzekerheid over duurzame bedrijfsontwikkeling’. Volgens Bisschop doet afroming geen recht aan bedrijven die ammoniakrechten hebben gekocht voordat het Programma Aanpak Stikstof in juli 2015 van kracht werd.

Lees verder onder de foto.

Roelof Bisschop (SGP) - Foto: ANP
Roelof Bisschop (SGP) - Foto: ANP

Minister Schouten heeft aangekondigd een generiek afromingspercentage van 30 te zullen hanteren bij het extern salderen (waarbij de stikstofruimte van twee verschillende bedrijven wordt samengevoegd). De afroming heeft betrekking op de stalcapaciteit van de gerealiseerde veestallen. Vergunde rechten, waarvoor nog geen stallen zijn gerealiseerd, vervallen in de visie van de minister bij extern salderen.

Geen meerderheid voor moties over stikstofdepositie en kalverimport

Bisschop kreeg evenmin voldoende steun voor een motie om de stikstofdepositie van de woningbouw te berekenen over een afstand tot maximaal 5 kilometer.

Een motie van de Partij voor de Dieren om de kalverimport op langere termijn te verbieden en daarmee (onder andere) stikstofwinst te realiseren, kreeg geen meerderheid in de Kamer. Indiener Esther Ouwehand kreeg de steun van bijna de gehele oppositie, uitgezonderd het lid Van Haga, Denk en SGP. De coalitiepartijen D66, ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Eerst maar ns meten hoeveel de werkelijke uitstoot bedraagt. Dan praten we over échte feiten.

 • fietskip

  De oplossingen dienen betaald te worden door de hele samenleving en niet door een kleine groep van de samenleving. Zo simpel is het!!!!!

 • R. B.

  Volgens mij is diefstal nog altijd bij wet strafbaar.

 • john***

  Zou goed zijn om bij extern salderen over het deel waarvoor al maatregelen genomen zijn niet nog eens 30% af te romen. Voor een stal met 90% Reductie.zijn al veel maatregelen genomen. Die ammoniak zou 1 op 1 gesaldeerd mogen worden.

 • koestal

  waar krijgt de bouw nu ineens al die stikstofrechten vandaan ?

 • - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Tinus1

  Raar.... wat is kopen dan nog waard, Of is het communisme al zover doorgedrongen dat alles van de gemeenschap is.... en eigendommen niet meer bestaan??

 • bankivahoen

  Tinus1, alleen bij de boer kun je dit maken , bij andere sectoren of mensen durft men dit niet. Wij hebben grond en die is schaars en gaat anders benut worden in de nabije toekomst. Die moet snel in bezit komen van overheid in de vorm van neptuur en bebouwing.

 • koestal

  diefstal bij boeren,criminele overheid

 • Peerke1

  De jacht op de boeren wordt nog veel erger. Doorjagen tot er geen meer over zijn. Hoe kun je in een welvarend land anno 2019 dergelijke praktijken ongestraft voort zetten. Als wij dieren waren dan kwam half Nederland in opstand.

 • Alco

  Domme mensen laten regeren. Dan krijg je zoiets.

 • Weer SGP en geen CDA die dit voor boeren op wil nemen....

 • Mfb

  Dat de kamer hier nu al het debat over voert getuigt van minachting naar de sector. Vandaag komt immers het plan van het landbouwcollectief naar buiten dus het had de kamer gesierd om hier op te wachten.

 • van elp

  @mfb deze motie's zijn vorige week al ingediend tijdens het debat over de korte termijn maatregelen die het kabinet willen invoeren om de vergunningverlening van de bouw en infra weer vlot te trekken. Dit bericht is de uitslag van de stemmingen daarover.

  Het is wel duidelijk in mijn ogen hoeveel we van coalitiepartijen CDA vvd en cu moeten verwachten.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.