Home

Nieuws 3 reacties

Kabinet wil meer energie opwekken op Rijksgrond

Het Rijk gaat binnen het Rijksvastgoed ongeveer tachtig locaties aanwijzen waar opwekking van duurzame energie realistisch en kansrijk wordt ingeschat.

Het gaat dan vooral om zonne-energie en windmolens. Op deze manier wil het Rijk concreet bijdragen aan de doelstelling van duurzaam opgewekte energie op land. Het Rijk wil een voorbeeldrol vervullen in de omslag naar duurzame energie en heeft als doelstelling een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.

IBO-onderzoek

Het besluit van het kabinet volgt op IBO-onderzoek (interdepartementaal beleidsonderzoek) naar de hoogte en spreiding van grondvergoedingen voor windturbines en zonneparken op land. Daarnaast wilde het kabinet door middel van het IBO scherper in kaart brengen hoe de grondmarkt voor hernieuwbare energie werkt en welk effect de subsidieregeling voor duurzame energie, SDE+, op deze markt heeft.

Grondmarkt voor hernieuwbare energie

Uit het onderzoek blijkt dat de grondmarkt voor hernieuwbare energie niet heel anders werkt dan de reguliere grondmarkt. Ook blijkt de grondvergoeding die wordt verstrekt aan grondeigenaren bij het plaatsen van een windmolen of zonnepanelen in Nederland niet anders dan in buurlanden. De prijs is vooral gebaseerd op het verwachte verdienvermogen van de installatie. Daarbij is de vergoeding voor windmolens aanzienlijk hoger dan de grondvergoeding voor zonnepanelen, waarbij de grondvergoeding dichter bij de waarde van alternatief gebruik van de grond zit.

Grondvergoeding daalt

De onderzoekers concluderen wel dat de grondvergoeding sinds 2011 daalt, ondanks het vergroten van de capaciteit van windmolen. De onderzoekers concluderen ook dat projectontwikkelaars voorkeur hebben om projecten op particuliere (agrarische) grond te doen in plaats van op Rijksgronden, vanwege de langdurige procedures bij het Rijk.

Weinig ruimte

Daarnaast stellen de onderzoekers dat er in Nederland weinig ruimte is voor wind- en zonne-energie. Dit motiveert het kabinet extra om het programma ‘Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed’ uit te werken en potentiële locaties aan te wijzen. Het Rijk bezit ongeveer 10% van het landoppervlak in Nederland en heeft veel daken waar zonnepanelen op zouden kunnen.

Laatste reacties

 • wilhelmus01

  Geweldig, dan gaat bij ons zeker de waterschapsbelasting nog verder omhoog.

 • Gradje 1966

  Zorg eerst maar dat de daken vol met zonnepanelen komen te liggen i.p.v. goede grond te verprutsen .
  Windmolens kan bijna niet in Nederland omdat er altijd wel mensen zijn die menen er last van te hebben(niet gunnen ) dat een boer wat bij kan verdienen

 • mts van oosten

  je hebt ook slechte grond in nederland,z.g.natuurgebiedenwaar anders niks groeit dan ruskenpollen,zeer geschikt voor zonnepanelen,tellen ze ook niet meer mee als natuurgebied,dat past ons boeren wel

Of registreer je om te kunnen reageren.