Home

Nieuws 4 reacties

GroenLinks betwijfelt technische emissiebeperking

GroenLinks in de Tweede Kamer wil van landbouwminister Carola Schouten inzicht in de mogelijkheden die de melkveehouderij nog heeft om de uitstoot van ammoniak te beperken.

Volgens Kamerlid Laura Bromet heeft de melkveehouderij na de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof al emissie van ammoniak moeten reduceren. Dat was onderdeel van de afspraken tussen toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma en het landbouwbedrijfsleven.

Hoeveel subsidie

Bromet wil van de minister weten hoeveel subsidie er in de afgelopen tien jaar is verleend voor de realisering van emissiebeperkende maatregelen en hoeveel ammoniakuitstoot daarmee is verminderd. Ze vraagt of de constatering van Wageningse onderzoekers juist is dat de effectiviteit van technische maatregelen niet altijd duidelijk is.

Bromet vreest dat nieuwe investeringen in technische maatregelen in de melkveehouderij de omslag naar kringlooplandbouw belemmeren en tot schaalvergroting en intensivering leiden.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Dat Groen Links twijfelt aan technische oplossingen voor stikstof emissie is te begrijpen. Gelukkig denken ze geen moment aan de voedselzekerheid van hun kiezers en andere Nederlanders, zelfs onze buitenlandse kopers moeten volgens GL maar op een houtje bijten of elders hun baby voeding en varkensvlees halen. Als het mogelijk zou zijn, zou een leveringsstaking aan GL stemmers hun gedrag doen veranderen.

 • Mauser M12

  M. Vos
  Voor Groen Links gaat het alleen om het halveren, of liefst nog meer, van de veestapel. Dat was ook al hun doel toen stikstof nog helemaal geen onderwerp was. De landbouw moet kapot en dat geld ook voor de hele ecomomie zodat zij op de puinhopen een nieuwe marxistische staat kunnen stichten. Het is rampzalig als deze partij na de volgende verkiezingen in de regering komt.

 • renilda

  als het aan groen links ligt laten ze mensen uit andere landen hier komen en pakken ze ons eigendom af omze te late n wonen

 • agratax(1)

  @M.Vos. Wat je zegt, betekent dat GL uit is op de macht en het geld dat leiders van Marxistische staten tot hun ultieme doel stellen. Helaas de kiezer ziet dit niet, omdat hij/zij geschiedenis op school als eerste heeft laten vallen en dit geldt ook voor een groot deel van onze bestuurders(*). Zij weten waar ze heen willen, maar weten niet waar ze weg komen en daardoor is hun toekomst route een chaotische weg zonder perspectief. Is het gezegde niet; "Je weet pas waar je naar toe gaat, als je weet waar je vandaan komt."
  (*) de meeste van hen kiezen voor politiek, omdat je hier alleen groepsverantwoording hebt, nagenoeg nooit zelf wordt afgerekend op prestatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.