Home

Nieuws 19 reacties

Dier- en fosfaatrechten vallen buiten stikstofplan

Het kabinet en de provincies zijn het ‘op hoofdlijnen’ eens over het stikstofbeleid in de provincies, zegt verantwoordelijk minister Carola Schouten na afloop van overleg met gedeputeerden vrijdagavond 29 november.

Volgens landbouwminister Carola Schouten zijn het rijk en de provincies het op hoofdlijnen eens over de houdbaarheid van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving in het stikstofdossier. Opvallend is dat dier- en fosfaatrechten geen onderdeel meer uitmaken van de in ontwikkeling zijnde beleidsregels. Bovendien valt uit een gezamenlijk statement op te maken dat het Rijk als enige zal beslissen over de regels voor extern salderen. Dat werd duidelijk na een overleg in het provinciehuis in Utrecht tussen de 12 ‘stikstof-gedeputeerden’ van alle provincies en landbouwminister Schouten.

Eerst nog een juridische check uitvoeren

Volgende week meer bekend

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Schouten benadrukken een eenduidige stikstofaanpak. Volgende week zal er meer bekend worden gemaakt over het gezamenlijk plan waarover partijen het eens zijn, aldus de minister. Daarmee wordt de deadline die provincies zichzelf gesteld hebben overigens overschreden. Er zou voor 1 december duidelijkheid moeten zijn, volgens het IPO.
Schouten: “We zijn het in goed overleg eens geworden op hoofdlijnen. Maar we moeten nu eerst nog een juridische check laten uitvoeren op het plan voordat we het naar buiten kunnen brengen.”

Gedeputeerden hielden kaken stijf op elkaar

Hoe het gezamenlijke stikstofplan van Rijk en provincies er uit gaat zien blijft op dit moment een groot vraagteken. Alle ‘stikstof-gedeputeerden’ vertrokken uit het Utrechtse provinciehuis zonder een woord te zeggen. Schouten benadrukte diverse malen dat ze de komende week met een toelichting op de plannen zal komen. Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober ingegane beleidsregels. Op 10 december moeten die door de Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Lees verder onder de foto.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt aan bij het Provinciehuis van Utrecht voor een overleg over stikstof. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt aan bij het Provinciehuis van Utrecht voor een overleg over stikstof. - Foto: ANP

Extern salderen

Opmerkelijk is dat alle partijen benadrukken dat dier- en fosfaatrechten geen onderdeel meer uit maken van de komende beleidsregels. ‘Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen niet mogelijk’, aldus een statement van Rijk en IPO.
Deze woorden kunnen betekenen dat het Rijk de regelgeving rond extern salderen weer naar zich toehaalt en de provincies – naar het lijkt – buitenspel zet. Uitleg werd er niet gegeven. Extern salderen houdt in dat de stikstofruimte van een boer die stopt naar een ander bedrijf of project gaat.

Plan van aanpak

Ook werd er door de minister geen duidelijkheid gegeven over hoe er een plan van aanpak voor stikstof kan zijn zonder daarin dier- en fosfaatrechten te betrekken. Op elke vraag werd verwezen naar een nadere toelichting, na de juridische check komende week.

Onrust onder boeren

Door het verschil in de aanpak die Schouten in eerste instantie voorstelde en de strengere vertaling die de provincies daaraan gaven is de afgelopen maanden veel onrust ontstaan, met name onder boeren, maar ook de bouwsector. Veel boeren trokken met hun trekker richting Den Haag en de verschillende provinciehuizen om hun ongenoegen te laten blijken.

Het verdient niet de schoonheidsprijs

Latente ruimte

Vooral het ‘afpakken’ van de latente ruimte die boeren nog op hun bedrijf hebben zitten via onomkeerbaar verleende vergunningen, bovenop een afroming van 30% bij extern salderen, schoot heel veel boeren in het verkeerde keelgat. ‘Diefstal’ is een veel gehoorde kreet in dit kader.

Schouten gaf na afloop van de bijeenkomst met gedeputeerden toe dat door de verschillen tussen de voorgestelde aanpak van provincies en Rijk er veel onrust is ontstaan. “Het verdient niet de schoonheidsprijs”, aldus de landbouwminister.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Ben benieuwd waar ze mee gaan komen

 • boerkebrabant

  ik hoop ook dat ze de nertsenhouderij een faire vergoeding geven voor de diefstal die door met name door links is gepleegd

 • René de jong

  "eerst nog een juridische check laten uitvoeren "
  Nou check dan ook maar even dat PAS melder NIETS fout hebben gedaan, zijn hebben de beschikbare regelgeving gevolgd soms met tegenzin.

  De overheid behoort de richtlijnen naar behoren te implementeren (omzetten naar wetten) en dit hebben ze nagelaten.
  Alle overheden zijn hier op af te rekenen; gemeente, provincie & ministerie.

  Het is hun plicht en de burger moet hier op kunnen vertrouwen;
  - Zorgvuldigheidsbeginsel
  - Vertrouwensbeginsel
  - Rechtszekerheidsbeginsel
  <>

  Het negeren van een belangrijk arrest in combinatie met een veel te ambitieuze doelstelling en tegengesteld handelen met de EU richtlijn is de oorzaak van deze crisis.
  Geen enkele poot hebben ze om op te staan om ruimte van (ook) PAS melders af te pakken, ze moeten simpelweg de richtlijn volgen dan is er niks loos.
  Dan zal blijken dat er gebieden zijn waar geen eens vergunning nodig is.
  Er is in Dtsl of België toch ook geen Ncrisis....
  vr gr René de Jong

 • info58

  Het kan heel goed aanleiding zijn om de meetmethodes van het RIVM een nader te analyseren. De N gaat nl niet zo ver als eerder gedacht. Met die wetenschap worden bedrijven binnen een straal van 300 meter van een Natura 2000 gebied uitgekocht en tot bv 2 km afstand verplicht emissie arm binnen 2 jaar. Gebiedsgericht beleid noemen ze dat.

 • kraats

  ff checken door de RvS zeker ? Dat bolwerk vol linkse en groene rakkers...
  Nou dan weet ik de uitslag wel ...
  "We wilden wel maar we konden het juridisch niet dicht krijgen, dus sorry boeren ..."

 • Kletskoe

 • René de jong

  @ kraats Als RvS dat beleid blijft handhaven wordt dit dossier niet opgelost.
  Stikstof ruimte bij de veehouderij weghalen zonder onderbouwing van doel of nut is kansloos.

  Het SDF systeem (2004) zal opgepakt moeten worden zoals het HvJ-EU heeft beslist bij Arrest C441/03. d.d. 14 april 2005
  Pas dan zijn de "nulmetingen" weer inzichtelijk en kan er werkelijk naar de STAAT van de Natuur gekeken worden.
  Dan zal blijken dat de planten en soorten die reden waren voor aanwijzing gebieden in PRIMA staat zijn !!

  Ook kan (pas) dan een KDW per gebied worden opgesteld voor die enkele planten die het ietsje moeilijke hebben.
  Nog los van het "bewijs" dat dit veroorzaakt zou worden door NH3 uit veehouderij.

  RvS heeft gelijk dat een standaard KDW niet mogelijk is, dat is ook logisch omdat er gebieden zijn met véél gevoelige planten maar ook gebieden zonder deze planten.

  M.A.W. als de basis NIET wordt gewijzigd, is het een kansloze missie !!
  in juridische taal: Contrair blijven gaan met de EU-richtlijn is strijdig en dit onjuist implementeren schend het recht van particulieren ernstig.

  De TAAK van RvS is o.a. het toezien op correcte implementatie en uitvoering en hier laten Th.C. de Graaf & W.A. van Buuren behoorlijk steken vallen !!!
  vr gr René

 • Henk.visscher

  tijd voor de nieuwe omroep,ON, kunnen zij een documentaire maken waarin ze laten zien hoe de staat van de planten in de natura gebieden zijn, en uitzoeken welke zijn aangemeld bij europa

 • René de jong

  @Henk.visscher
  Die lijst is wel bekend, het is het nieuwe systeem en de hele rits aan nieuwe planten & soorten die erbij gekomen zijn, dat maakt dat het "slecht" met de natuur gaat.

  Er staan nl ook planten tussen die er niet eens zijn, nou hoe zou het daar mee gaan .......
  De firma list en bedrog is hier bezig en weet dit op zeer slinkse wijze als waarheid te presenteren.

  Daarnaast wordt er klakkeloos vanuit gegaan dat een eventuele achteruitgang uitsluitend van "depositie" komt, ten eerste is dit een berekend getal en ten 2e kan de achteruitgang ook van het (slechte) beheer komen.

  Dan zijn er ook wel cijfers beschikbaar van habitattypen die in klasse vooruit zijn gegaan, van C naar A zelfs.
  En dit in een van nature vrij hoge concentratie NH3 , dit zou dus eigenlijk niet eens kunnen volgens de deskundigen.
  Kijk zelf maar het speelt al jaren:
  <>

  of deze pagina 32 t/m 48 alle N2K gebieden (t/m 2012 !!)
  Daarna is o.a. Lauwersmeer er nog bij gefietst

  <>

  Uitleg staat op pagina 32
  UITSLUITEND de Zwart VETGEDRUKTE planten en soorten zijn reden geweest voor aanwijzing !!!
  Bijvoorbeeld:
  - Drents Friese Wold géén enkele plant of soort SDF '04
  - Dwingelderveld géén enkele plant of soort SDF '04
  >>

 • René de jong

  >>vervolg
  Meerdere malen werd er gezegd "het moet van Brussel" .. nou dat is de grootste leugen die er bestaat.
  En dat de RvS hier (bewust) aan mee werkt is ver beneden peil.
  Het HvJ-EU is het hoogste rechtsorgaan van Europa en die heeft bepaald dat Nederland zich aan de richtlijn MOET houden, maar nee hoor Th. C. de Groot heeft daar lak aan.
  vr gr René

 • Gijs Gans

  Men moet zich aan de aanwijzingsbesluiten van 2004 houden
  Daar moet men voor terug naar Brussel.
  NIET meer en Niet Minder,
  Kan er heel veel van die onzin af .
  Heel veel blauwgrasland is onterecht aangewezen.
  Daar moet het collectief op hameren

 • wmeulemanjr1

  En zo klooien ze bij de overheid maar weer wat aan, als het juridisch kan nemen ze ons wel weer flink te grazen net als met de fosfaatrechten waarbij met name de LTO en NZO(rfc) ook een grote rol speelden, als de boeren nu niet zo opstandig waren was dat nu ook weer net zo...
  'Gelukkig lijken ze enigzins bekeerd'

 • koestal

  minister tegen landbouw en voor natuur

 • koestal

  LTO en NZO hebben de fosfaatrechten voor de boeren verknald

 • kraats

  Blauwgrasland ??
  Snel de laatste vaten RoundUp er over ....

 • bori

  Dat er in het veel is fout gegaan met de aanwijzing en doelstelling van natuurgebieden is een feit.En de vraag is hoe krijgen we dat weer (juridisch )terug gedraaid?

 • Cassano

  En....., blijft Brabant voor de troepen uit lopen of keert ze terug in de kudde?
  Pas dan is er sprake van eenduidig beleid; ik hoor of lees daar steeds maar niks over van onze berichtgevers als ze verslag doen van het overleg tussen kabinet en provincies ...

 • R. B.

  Hoeveelheid stikstof is per bedrijf bekend.
  Laten we dan nu maar verder gaan en niet zoals altijd de landbouw plukken maar nu er voor zorgen dat we de bouw en infra verder kunnen helpen.
  Iedere boer is wel bereid om een jaar iets minder stikstof te produceren als de aannemer (bouw) en staat (infra ) hiervoor betaald.
  Mes snijd aan meerdere kanten want dan kan de boer weer geld vrijmaken om de stallen klaar te maken voor de toekomst (ook weer werk voor de aannemer )geeft de minste rompslomp en hoef je het minste aantal extra ambtenaren erbij.
  Een varkensboer, pluimveehouder kan dan een ronde of 2 stilstaan waarin hij dan ook groot onderhoud kan plegen. Zo creëer je dat niet alle geld uit de landbouw wordt gestolen maar dat een gezonde vraag en aanbod krijgt.
  Hoe je het ook wend of keert wij agrarisch Nederland laten ons niet verder uitknijpen.

 • drikhend

  De Beste R. B. Geeft hier een zeer wijze opmerking . Dit is een mogelijkheid die men zeker als middel moet gebruiken . Boer tijdelijk geen uitstoot van stal of bedrijf . Door verbouwen en verbeteren minder stikstof na weer ingebruikname . Verder vind ik heel stikstof verhaal wel flink opgeblazen hopenlijk komt de werkelijke waarheid een keer boven water .Er zullen best problemen zijn maar er spelen altijd meerdere stoffen en andere zaken ook een rol . En ik hoor hier alleen maar over plantjes de dood gaan omdat ze overwoekerd worden door N minde planten . Ik hoor niets over mens en dier hun gezondheid . Lijkt beetje op groene loby . Trent is ingezet om boeren en zeker de veehouderij weg te krijgen . En dan maakt men het N probleem als middel om dat te realiseren .

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.