Home

Nieuws 38 reacties

Collectief: oplossing stikstofimpasse gevonden

Het Landbouw Collectief presenteert woensdag 20 november haar uitweg uit de stikstofimpasse.

Het Landbouw Collectief van twaalf organisaties in de land- en tuinbouw zeggen een uitweg te hebben gevonden uit de ‘gecreëerde impasse over stikstof. Woensdag zal het collectief plannen presenteren, die in elk geval voor de korte termijn de impasse los trekken en waarmee tijd wordt gewonnen voor de middellange termijn.

Voorstellen niet vrijblijvend

Het collectief wil met de oplossing tijd en ruimte bieden zodat de vergunningverlening in elk geval voor de komende twee jaar op gang komt en blijft, zowel binnen als buiten de land- en tuinbouw.

De voorstellen zijn niet vrijblijvend in de richting van de overheid. Het collectief wil zich inspannen om de stikstofuitstoot te verminderen, maar tegelijkertijd moet daar wel een tegemoetkoming van de overheid tegenover staan.

Wij kopen tijd voor heel Nederland met maatregelen waar niemand spijt van krijgt

“Wij doen het niet voor niets”, zegt Jeroen van Maanen van het collectief. Van Maanen gaat inhoudelijk niet in op de plannen. “Wij kopen tijd voor heel Nederland met maatregelen waar niemand spijt van krijgt.” Van Manen benadrukt het unieke karakter van het collectief, waarin de twaalf organisaties samenwerken. “Dat was en is fantastisch. We zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen dan alleen.”

Doel van collectief

Doel van het collectief is onder meer om te zorgen dat gegevens die boven water komen bij onderzoek naar metingen en rekenmethoden rond ammoniak en stikstof uiteindelijk worden meegenomen in het beleid.

Het collectief bestaat uit de actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force en de landbouworganisaties LTO Nederland, POV, Netwerk Grondig, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Nederlandse Fruittelers Organisatie en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Snelle oplossing niet gemakkelijk

Het collectief meldt dat “er sprake is van een gecreëerde impasse die voorkomen had kunnen worden, maar waarvoor een snelle oplossing niet gemakkelijk lijkt”. De twaalf organisaties in het collectief hebben de handen ineengeslagen, “zij vonden de oplossingen om snel uit deze impasse te komen”.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Als bij alle bedrijven die door willen, de NBG vergunning, de PAS melding en de gewone melding bij de gemeente er maar is in meegenomen, dat de voorwaarde is dat de overheid dat ongemoeid laat.

 • vandenbrandcv1

  aupplaus

 • koestal

  zal wel een soort uitsterfconstructie zijn voor stoppers en oudere boeren die geen opvolger hebben ,waarbij stikstofrechten vrijkomen.

 • havenga.taxaties1

  Aan de deelnemende organisaties te zien wordt er - gelijk als bij de fosfaatproblematiek- weer door de gangbaar landbouw gezinde organisaties met Aalt Dijkhuizen voorop zonder en over de biologische sector beslist en wensen zij deze sector in de maalstroom mee te trekken.
  A.E. Havenga

 • Bertus Buizer

  “Wij kopen tijd voor heel Nederland met maatregelen waar niemand spijt van krijgt.” Dat moeten dan wel haast overtuigende maatregelen zijn voor een al dan niet geleidelijke omschakeling naar ecologisch verantwoorde landbouw. Uiteraard zijn het geen generieke maatregelen die ook de bedrijven (zoals de biologische) treffen die al ecologisch verantwoord werken.
  Ben benieuwd !

  @A.E. Havenga, de biologische sector is inderdaad niet expliciet bij het landbouwcollectief betrokken. En als je tot je door laat dringen hoe de voorzitter van dit gelegenheidscollectief over biologische landbouw denkt, mag je misschien wel het ergste vrezen:
  <>

  Maar wie weet, valt het dus allemaal mee wat het collectief morgen aan minister Carola Schouten voorstelt....
  .

 • Tinus1

  Waarom moet de biologische landbouw een uitzonderingspositie? Als het zoveel beter is als het huidige gangbaar, dan zal dat er toch ook uitkomen? en worden ze ontzien! Of zit er toch achter dat dit niet zo is en men "voor het verdienmodel" dit doet voorkomen? Dit is niet erg om hiermee marktdifferiatie te creëren, zelfs aan te prijzen, maar hou je op vlak van produktie wel bij de feiten (en soms is dit: helaas..). en val je collega's niet af op deze manier.

 • Bertus Buizer

  @Tinus1, Misschien herinnert u zich nog de generieke korting vanwege de fosfaatcrisis. Die trof toen geheel ten onrechte ook de biologische en andere veehouderijbedrijven die al geheel grondgebonden werkten en part nog deel hadden aan het overschotprobleem. Die moet je dan ook niet straffen omdat andere bedrijven te ver gingen.
  Vergelijk het met de maximum snelheid die begin volgend jaar omlaag gaat. Wie normaal al maximaal 100 km per uur rijdt, hoeft dan niet 70 km per uur te gaan rijden waar een maximum van 100 km per uur geldt.
  Wie daar anders, tegen de regels in 140 km per uur reed, moet dan 40 km uur snelheid inleveren.
  .

 • Gradje 1966

  De Bio sector vervuild zeker niet minder dan regulier de Co2 uitstoot is per eenheid
  geproduceerd melk of iets anders groter dan bij regulier Er worden meer km afgelegd dan bij gangbaar er word minder per Ha geproduceerd en bij dieren word er veel minder efficiend omgegaan met voedsel tegen over de productie van vlees , eieren en melk . Bij melk is er veel te veel bio melk men kan de bio melk niet kwijt. Als men voor de markt moet produceren kan het niet uit .
  Bij Friesland Campina kost de Bio melk geld net als weidemelk men kan de kosten niet uit de markt halen

 • famboenink@hetnet.nl

  netwerk grondig is toch de bologisch/dynamische/landgoed/extreem/extensiefe belangenbehartiger !

 • Bennie Stevelink

  Waarom moet overal een onderscheid worden gemaakt tussen biologisch en gangbaar? Vooral bij CO2 en stikstof maakt het niets uit.

 • Berg en Dal

  In een onlangs verschenen rapport van Wageningen livestock research blijkt dat een schone droge vloer het beste helpt tegen emissies. Aangezien de biologische sector veel uitloop heeft kan er niet met droge ogen gesteld worden dat de biosector ontzien moet worden, daar wordt zeker ook stikstof uitgestoten.
  En er is hier in de regio een bio melkveehouder die het presteert om met de ketsplaat mest uit te rijden. Stikstof is stikstof!!

 • Henk.visscher

  bij de politiek lekt alles al uit voordat het plan word gepresenteerd, nu met het landbouwcollectief nog niets,of weet iemand al iets uit het plan?

 • Bertus Buizer

  @Gradje 1966, FAO heeft berekend dat de CO2 uitstoot per hectare biologische landbouwsystemen 48% tot 66% lager is dan in conventionele systemen (EEA, 2015).

  En wat betreft transport: de biologische veehouderij gebruikt geen gmo-soja uit Zuid-Amerika. Dat scheelt ook nogal wat transport !

  Een wetenschappelijke studie in Nature meldde bovendien gecumuleerde totale N2O-emissies op gebiedsschaal in de biologische landbouw van gemiddeld 40,2% lager dan in niet-biologische landbouwsystemen.
  .

 • Bertus Buizer

  @famboenink, Netwerk Grondig vertegenwoordigt niet de biologische sector.
  .

 • Firma Vellenga

  Wij biologische boer zijn 3 keer te demonsteren geweest om de sector te steunen. Met in het achterhoofd dat we onze eigen ruiten in gooien daar wij wel iets van waarheid zien in reductie. Maar ga ons hier nu niet aanvallen. We staan er met zijn allen voor. Al die afwijzende opmerkingen over biologische boeren maakt mij boos. Laat ze dan alles maar opkopen. Wij zijn trots op het biologische boeren. Al ons vermogen zit in aankoop van grond terwijl anderen met meer koeien aardig hebben binnen gehaald. Ik ben ook heel benieuwd waar ze mogen mee komen. Gelukkig ben ik een fries.

 • Henk.visscher

  Klopt Vellenga, we zijn elkaar nodig, voor beiden is een markt en we vullen elkaar mooi aan, beide systemen hebben voordelen en nadelen

 • Maas1

  Biologische of gangbaar mensen laat je niets wijs maken NH3 is NH3 C02 is C02 fijnstof is fijnstof stikstof is stikstof.Je zou je eens moeten afvragen of je als biologische of wat dan ook een uizonderings positie zou willen hebben op vergunning verlening.Wat mensen zeggen of vinden doet er niet zo veel toe,uiteindelijk is leidend wat de RvS zegt en niets anders.
  Klink arrogant maar pas op dat je er niet automatisch vanuit moet gaan dat een adviseur het altijd bij het rechte eind heeft.Het gaat wel over ons of jou bedrijf, gezin en bestaan en niets anders.
  Een groene polarisatie heeft niemand wat aan.De nationale koppen op natura 2000 dat is ook niet nodig,toch!

 • EL

  Iedereen wil toch met een ketsplaat uitrijden @ berg en dal, veel goedkoper, beter voor het bodemleven, kleinere trekkers op het land, allemaal voordelen!

 • EL

  😊👍

 • tinusje

  Jesse klaver wil ook einde aan Bio industrie....

 • EL

  Maar Klaver vliegt wel de hele wereld rond om te zien hoe ze daar het wiel uitvinden!

 • Tinus1

  @bertus buizerd 19:17 je slaat de spijker op zijn kop! Je vergelijking klopt precies maar je interperteerd fout. Als je altijd 100 hebt gereden kun je dat blijven doen, alleen doet de rest hetzelfde als jij en ben je niet meer onderscheidend. Verder is het zoals gezegd: hoe meer markt differetatie hoe beter.

 • john***

  Ik zie niet in waarom biologisch in een plan als dit achtergesteld wordt. De enige bedreiging die ik zie is dat naast de depositie op natuurgebieden ook de depositie op landbouwgrond af gaat nemen. Dit is toch wel de aanvoer bovenop de 170 kg N die op papier aangevoerd mag worden.

 • agratax(1)

  @Bertus Buizer. Het lijkt wel of we alleen nog denken aan CO2 uitstoot en de prioriteit van de FAO, Voedselzekerheid, begraven (met de hand graag). iedereen weet dat biologische koeien helaas minder produceren dan de standaard koe wegens minder kracht(ig)voer. Voor plantaardige productie geldt misschien niet helemaal hetzelfde maar daar zijn de personele kosten vele malen hoger. Dit laatste zou niet erg zijn als de prijs er na is. Helaas de mensen, ook zij die roepen biologisch is de toekomst, weigeren onkruid te plukken. Zelfs handmatige oogst is voor deze mensen een VER van hun bed show. Nederland alleen aan de bio voed is mondiaal geen probleem, maar zet voor het klimaat geen zoden aan de (in de toekomst veel te lage) dijk.

 • Bertus Buizer

  @agratax(1), Arbeid vormt in piekperioden bij boeren die omschakelen naar biologische landbouw soms best wel een probleem. Maar het blijkt in de gehele biologische sector niet onoverkomelijk. Ook niet in zogenaamd dunne gebieden, zoals Noord-Friesland en Noord-Groningen. Veel arbeidskrachten levert over het algemeen ook meer werkplezier, is de ervaring.

  Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen is wetenschappelijk aangetoond dat die bij biologisch aanzienlijk lager is dan bij gangbaar.

 • jp.bierema

  Nou Buizer, je kan goed praten maar zwetsen nog veel beter. Personeel werven is tegenwoordig een hele lastige zaak. Of je moet graag met mensen willen werken die een andere voertaal machtig zijn dan jij zelf.

 • Maas1

  @Buizer jij zegt;
  Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen is wetenschappelijk aangetoond dat die bij biologisch aanzienlijk lager is dan bij gangbaar.

  Het is feitelijk zo dat voor vergunning verlening de uitstoot van houderijsystemen feitelijk is gemeten en vastgelegd als rekentool voor het houden van dieren.

  En jij stelt dat biologische minder uitstoot dan gangbaar,dan heb jij wel de klok horen luiden maar jij weet niet waar de klepel hangt.
  Tip: hou op met die klets praat en ga aan het werk.

 • nvanrooij1

  Bertus probeert zijn paradepaardje kost wat kost te propageren. Al meer geschreven doe het dan zelf. Het is en blijft een kleine markt. Als iedereen het gaat doen heb je de kostprijs van biologisch en de marktprijs van gangbaar , dan is alles weg.
  Ik heb overigens niets tegen biologisch.

 • Bertus Buizer

  @Maas1, Wat u beweert, is geen wetenschappelijk feit. Trouwens, neemt u nu meetgegevens ineens wel serieus ?

 • Maas1

  @Bertus wat jij hier stelt is dat meldingen vergunningen en NBW- vergunningen er in het geheel niet meer toe doen en zo de schroothoop op kunnen,want ja Bertus heeft zijn eigen wetenschappelijke inzichten.
  De WUR doet er bij jou blijkbaar ook niet meer toe,als ik iets niet meer seriues neem dan is dat jou wazig " wetenschappelijk" relaas.

 • Bertus Buizer

  @Maas1, Ik zou vergunningen wel serieus nemen als ik u was, maar dat is echt een ander verhaal.

 • Maas1

  @Bertus goed zo dan is het zaak dat je daar dan niet op reageert als zijnde dat het gegeven niet wetenschappelijk is onderbouwd. Voor de rest is het zaak dat je zaken als wetenschappelijk en meetgegevens en "meetgegevens" niet door elkaar gaat halen. Gegroet

 • Bertus Buizer

  @Maas1, met woordenspelletjes uw gelijk proberen te halen, is aan mij niet besteed.

 • Maas1

  Bertus ik zit niet te wachten op mijn gelijk van mij mag jij jou gelijk halen geen enkel probleem mee.
  Jou waarheid is niet mijn waarheid!
  Wellicht kun je dat begrip dan nog wel opbrengen.

 • van elp

  Als Bertus zo zeker van is dat biologisch minder uitstoot , dan is dat een oproep om het te laten aantonen door de metingen die het mesdagfonds begin volgend jaar start.

  En Bertus op welk onderzoek is je bewering op gebaseerd? Ik wil het graag nalezen

 • Bertus Buizer

  @van elp, u kunt het nalezen via de link in mijn reactie '19 nov 18:37' op deze pagina.

  En via deze link:
  <>

 • Maas1

  Realistisch beeld:

  <>

  <>

 • kleine boer

  maas1 maar bertus ziet het toch anders vermoed ik...... We wachten met zijn alle volgens mij tot ie zelf land koopt een ha of 25 om te beginnen en laat zien hoe het moet en kan ook financieel....

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.