Home

Nieuws 1 reactie

Zo kan de landbouw in 2040 koolstofneutraal zijn

Met de aanplant en het behoud van bossen, duurzaam houtgebruik, het verminderen van voedselverspilling en duurzame intensivering van de landbouw kan de wereldwijde land- en bosbouwsector in 2040 koolstofneutraal zijn.

Daarnaast kan deze aanpak voor 30% bijdragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Deze conclusie trekt een internationaal team van onderzoekers in een nieuwe studie die is verschenen in Nature Climate Change.

Vooral China, Brazilië, Indonesië, de Europese Unie, India en de Verenigde Staten kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de doelen.

Maatregelen

De wetenschappers hebben een lijst opgesteld van concrete acties die de bosbouw, landbouw en voedselsector wereldwijd zouden kunnen nemen om de opwarming van de aarde te matigen. De maatregelen zijn voor 50% gericht op het terugdringen van emissies, voor de rest op het stimuleren van koolstofopname. Samen kunnen deze acties voor 30% bijdragen aan de doelstelling uit het Parijse klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050.

De volgende maatregelen zouden volgens de onderzoekers prioriteit moeten krijgen:

  • Afname van ontbossing en drooglegging van veengebieden, met name in tropische landen, waaronder Brazilië, Indonesië en landen in de Afrikaanse Congo Basin.
  • Herstel van bossen, verdroogde veengebieden en mangroven, met name in tropische landen, maar ook in de Europese Unie en de Verenigde Staten.
  • Verbeterd bosbeheer, duurzaam houtgebruik en het stimuleren van bio-energie, met name in de Verenigde Staten, Rusland, Canada, Europese Unie, Australië, Brazilië, Indonesië en andere tropische landen.
  • Stimuleren van koolstofopname door de bodem in de agrarische sector in alle agrarische landen.

Lees verder onder de foto

Weggegooid voedsel bij een supermarkt in Frankrijk. - Foto: ANP
Weggegooid voedsel bij een supermarkt in Frankrijk. - Foto: ANP

  • Verminderen van voedselverspilling door consumenten in ontwikkelde en opkomende landen, verminderen van voedselverspilling in het productieproces en waar mogelijk de overgang naar vegetarische diëten in ontwikkelde- en opkomende landen; met name de Verenigde Staten, Europese Unie en China.
  • Vermindering van uitstoot door landbouwdieren, mestopslag en -gebruik, gebruik en productie van kunstmest en rijstproductie door beter management, met name in China, India, Brazilië, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Australië en Rusland.

Het aandeel van de laatste maatregel is relatief kleiner, omdat dit moet worden weggezet tegen de wereldwijde toenemende vraag naar voedsel.

Koolstofopslag in 2050

De onderzoekers hebben in de studie gebruikgemaakt van klimaatmodellen en gekeken naar 24 vormen van landgebruik. Vervolgens hebben ze landen benoemd die een leidende rol kunnen spelen in een koolstofneutrale land- en bosbouwsector. Als deze landen het actieplan uitvoeren, dan is het wereldwijde landgebruik in 2040 koolstofneutraal en slaan de sectoren in 2050 meer koolstof op dan dat ze uitstoten. Nu zijn ze nog verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde uitstoot.

Eén reactie

  • vandenbrandcv1

    gewoon minder mensen op deze aarde. beginnende bij de groenen, die mogen het voorbeeld gaan geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.