Home

Nieuws 6 reacties

VVD, CDA en SGP willen afroming rechten niet in wet

CDA,VVD en SGP willen de mogelijkheid om generiek te korten op de veestapel uit de nieuwe meststoffenwet halen.

Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel van landbouwminsiter Carola Schouten. In dit wetsvoorstel zijn de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds wettelijk verankerd. Ook is de mogelijkheid voor afroming van het aantal dierrechten opgenomen in de wet.

Amendement

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft een amendement ingediend om de afromingsmogelijkheid voor pluimvee- en varkensrechten uit de meststoffenwet te halen. Volgens Geurts is het niet nodig om dit middel in de wet op te nemen omdat de sectoren de stikstof- en fosfaatplafonds niet structureel overschrijden. CDA en VVD vinden het onwaarschijnlijk dat de sectorplafonds in de toekomst overschreden zullen worden, gezien de beperking van het huidige aantal beschikbare productierechten.

Onnodig dubbel slot

VVD spreekt van een ‘onnodig dubbel slot’. De partijen vrezen dat het wetsvoorstel de mogelijkheid biedt om de veestapel in te krimpen zonder compensatie voor de veehouders. Als er toch een overschrijding zou plaatsvinden, maakt Geurts liever afspraken met de sectoren zelf of zouden rechten uit de markt kunnen worden gehaald met compensatie. VVD merkt op dat ook voermaatregelen een optie zijn om een beperkte overschrijding van de plafonds tegen te gaan. SGP vraagt waarom er niet gekeken wordt naar eventuele ruimte bij andere sectoren om zo het nationale sectorplafond niet te overschrijden.

Behandeling in Tweede Kamer

In het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is afgesproken dat de sectorale plafonds voor varkens, pluimvee en fosfaatrechten worden opgenomen in de meststoffenwet. De behandeling van deze wet ligt nu voor in de Tweede Kamer.

Uit de vragen blijkt tevens dat CDA en VVD bezorgd zijn over de afname van de deelname aan derogatie. CDA vraagt op het mogelijk is om derogatie aantrekkelijker te maken voor bedrijven.

Laatste reacties

 • egbert

  Ja dan moet je onmiddellijk de 80 % eis van tafel halen derogatie op alle grasland.

 • Zuperboer

  Waarom zijn ze zo bezorgd over de afname van de derogatie-deelname? Omdat ze zo misschien minder controle hebben over onze bedrijfsvoering? Méér mais in het rantsoen zou de huidige N-problematiek verkleinen. Dat is vrij simpel de reden dat de laatste jaren de N-uitstoot is opgelopen op melkveebedrijven. Elke simpele boer wist dat, maar wie maakt dergelijke derogatie afspraken in Brussel........Ja hoor de ministerd en zijn/haar ambtenaren. En laten die laatsten er nu belang bij hebben dat het N-dossier uit de klauw loopt. Dat hebben ze dus mooi voorbereid en nu zijn ze bezig om de landbouw de schuld in de schoenen te schuiven omdat we méér N uitstoten. Duhhhh.

 • koestal

  Boeren moeten hun rechten houden,geen afroming of andere verdwijntruucs van de overheid. De fosfaatreductie was al erg genoeg ,heeft al honderduizenden koeien de kop gekost en veel boerenleed.Steeds maar weer de boeren te pakken nemen. Dan gaan we wel weer naar Den Haag,denk niet dat het dan zo rustig toe gaat. Het geduld van de boeren raakt op . Het lijkt wel oorlog.

 • kanaal

  derogatie is anti kringloop landbouw, hypocrieter kan het niet.

 • Als kringloop landbouw betekent niet meer bemesten stop er dan maar mee , want dan groeit er weinig of niets meer .

 • Bennie Stevelink

  @kanaal, leg eens uit hoe derogatie anti kringloop landbouw is.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.