Home

Nieuws

Succesvol grondwaterproject nu in heel Limburg

Meeste deelnemers zitten onder de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater.

Door 74 boeren en tuinders in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater in hun gebied. In de jaren 2015 tot en met 2017 zaten de meeste deelnemers onder de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater onder de wortelzone. De Zuid-Limburgse aanpak bleek zelfs zo succesvol dat deze nu verder uitgerold wordt naar Midden- en Noord-Limburg. Dat meldt LLTB.

Waterwingebied

Zo’n 20 jaar geleden dreigden de nitraatgehalten in het grondwater van de winplaats Roodborn (gemeente Gulpen-Wittem) de grenswaarde van 50 milligram per liter te overschrijden. Daarom startte Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in 1998 een samenwerking met boeren en tuinders om de bouw van een nitraatzuiveringsinstallatie uit te stellen/te voorkomen. Dit gebeurde onder de vlag van het project Duurzaam Schoon Grondwater.

Terugdringen nitraatuitspoeling

De ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat, LTO Nederland, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Drinkwaterbedrijven sloten enige tijd geleden een bestuursovereenkomst om ervoor te zorgen dat de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, verdeeld over 5 provincies, terug te dringen. 12 van die gebieden liggen in Limburg. LLTB, WML en provincie Limburg besloten de aanpak van het succesvolle project in Zuid-Limburg, verder uit te rollen in Midden- en Noord-Limburg om zo extra wettelijke maatregelen te voorkomen.

Je leert efficiënter met je grondstoffen om te gaan

Bemesting en bodembeheer

Deelnemers aan het project krijgen advies van onafhankelijke adviseurs over aanpassingen van het teeltplan, de bemesting en bodembeheer om zo de nitraatuitspoeling te verminderen. Dit heeft niet alleen positieve effecten op de kwaliteit van het grondwater, maar ook op de kwaliteit van de bodem. En je leert om nog efficiënter met je grondstoffen om te gaan, wat weer positieve effecten op je rendement heeft. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.

Informatiebijeenkomsten

De 74 deelnemers aan het project Duurzaam Schoon Grondwater zijn inmiddels geïnformeerd over de voortgang van hun project. De komende periode worden verschillende bijeenkomsten in Limburg georganiseerd om andere boeren en tuinders met grond in de grondwaterbeschermingsgebieden te enthousiasmeren om mee te doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.