Home

Nieuws 2 reacties

Sector herstelt schade Malieveld en omgeving

De agrarische sector toont zijn verantwoordelijkheid en maakt door eigen inzet en financiën herstel van het Malieveld en omgeving mogelijk.

Na de twee protesten is enige schade ontstaan aan het Malieveld, omliggende taluds, bermen en de Koekamp. Na een uitgebreide inspectie blijken de kosten voor herstel ruim € 27.000 te bedragen. Dat meldt Staatsbosbeheer (SBB).

Gebiedsherstel

Om het gebied te herstellen is besloten in te gaan op het hulpaanbod van twee landbouw- en mechanisatiebedrijven. Zij gaan op eigen kosten de randen van het Malieveld herstellen. Dit gebied, met name de stroken onder de bomen, is door diepe bandensporen het zwaarst beschadigd.

Er is ook besloten dat de vaste aannemer van het Malieveld het minder zwaar beschadigde grasveld gaat herstellen. Het veld zou ‘specifiek beheer’ nodig hebben om te kunnen voldoen aan het intensieve gebruik. Hiertoe rekent het verantwoordelijke bedrijf een extra laag tarief. Het graszaad voor het veld en de taluds wordt gesponsord door twee graszaadhandelaren.

Financiering

Om de overige kosten te dekken, in totaal circa € 9.000, doneert protestorganisator Agractie het grootste deel. Twee andere brancheverenigingen doneren het resterende bedrag.

Herstelwerkzaamheden

SBB geeft aan dat zij de grootste gaten hebben gedicht en de wandelpaden hebben bijgewerkt om veiligheid voor recreanten te waarborgen. De komende weken wordt het veld geëgaliseerd en ingezaaid met zaad dat ook bij lage temperaturen ontkiemt. Ook worden de paaltjes teruggeplaatst. De herstelwerkzaamheden aan de randen worden in het voorjaar uitgevoerd, als het gebied minder nat en warmer is.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.