Home

Nieuws 6 reacties

Schouten stelt actualisatie mestnormen deels uit

De excretieforfaits voor vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veebedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer na de internetconsultatie over de actualisatie van de mestnormen. De excretienormen voor melkvee worden wel gewijzigd, mits het totaal aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond zit.

Veel reacties

Op de voorgenomen actualisatie van de normen kwamen met bijzonder veel reacties: 416. De reacties kwamen vooral van vleesveehouders, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veehouders. De nieuwe normen en nieuwe indelingen van diercategorieën zouden voor deze categorieën de grootste negatieve gevolgen hebben, omdat de excretienormen in veel gevallen omhoog gaan ten opzichte van de huidige normen.

“Op basis van de uitkomst van de consultatie heb ik besloten om voor deze groepen de forfaits vooralsnog ongewijzigd laten. Dit betreft een relatief klein en duidelijk te onderscheiden deel van de totale Nederlandse veehouderij”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Vleesvee

Voor de vleesveehouderij wil Schouten komend jaar samen met de sector de beschikbare data over de vleesveehouderij verbeteren, om op basis daarvan de excretieforfaits te actualiseren op een manier die beter aansluiten bij de realiteit dan normen die nu door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) werden voorgesteld. Dit moet leiden tot meer draagvlak in de sector.

Melkvee

Voor de melkveehouderij gaat Schouten kijken of naast uitstel van de actualisatie van de normen voor hoogproductieve koeien en zelfzuivelaars ook extra overgangsmaatregelen nodig zijn. Voor zelfzuivelaars wil Schouten op termijn uitgaan van de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid melk, zoals dit ook bij de rest van de melkveehouderij het geval is. Tot die tijd blijft de vastgestelde gemiddelde melkproductie waarvan bij de zelfzuivelaarsregeling wordt uitgegaan ongewijzigd.

Biologisch

Schouten wil de biologische sector de tijd geven om te anticiperen op de nieuwe, hogere normen. Daarom staat ze biologische veehouders toe te blijven rekenen met de huidige vaste forfaitaire stikstofexcretie. Ze zal met de biosector in gesprek gaan over de implementatie van de nieuwe rekenwijze voor de stikstofnormen. Voor biologische geiten en schapen worden de normen wel per 1 januari 2020 aangepast, omdat dit om een heel beperkte wijziging gaat.

Afweiden van melkvee

De voorgestelde wijziging om afgemelkte koeien pas een jaar na afkalven onder de vleesvee-categorie te laten vallen voert Schouten niet door. Ze wil zo voorkomen dat er een extra barrière ontstaat om melkkoeien die niet meer gemolken worden optimaal in te zetten voor vleesproductie.

Wijziging melkvee nog onzeker

Of de nieuwe voorgestelde – lagere – excretienormen voor melkvee wel per 1 januari doorgevoerd gaan worden, is nog onduidelijk. Schouten zal de actualisering van de excretieforfaits voor melkvee pas doorvoeren als het aantal fosfaatrechten zich onder het sectorplafond bevindt. Om dit sneller te bereiken werd dit voorjaar het afromingspercentage bij overdracht verhoogd naar 20%. “Omdat de meeste handel in fosfaatrechten pas aan het eind van het jaar plaatsvindt, is naar verwachting ook pas aan het eind van het jaar duidelijk of het aantal rechten onder het plafond komt”, schrijft de minister. Dan zal pas duidelijk worden of de nieuwe normen per 2020 in gaan.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  we hebben er gewoon recht op, we zouden door het voerspoor de fosfaat verlagen
  bij sanering vervallen de fosfaatrechten dus volgend jaar is er ruimte genoeg om het in te voeren

 • Mtswie

  Als ze doorvoeren wat er nu naar buiten gebracht is dan kan het hele fosfaatstelsel in de prullenbak. Gaan we nooit meer door het fosfaat of stikstofplafond.

 • boerderij12

  begint schouten beetje bang te worden voor boze boeren

 • tinusje

  ze gaat eerst werken aan toelating bedrijfseigen fosfaatnorm en daarmee belofte inlossen dat lage extcretie beloond moet worden...het zijn niet voor niets fosfaatrechten ipv dierrechten

 • René de jong

  Laat ze de stand van zaken rond om het aantal recht maar eens melden.
  Ze is meermaals gewaarschuwd dat het vee er niet is en er dus zeer weinig handel zal zijn, dit blijkt ook wel uit de prijs..
  René

 • kanaal

  te hoge excretie normen betekenen dus fosfaat dat er niet eens is, schandalig.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.