Home

Nieuws 37 reactieslaatste update:18 okt 2019

Schouten: dit had ik beter moeten doen

Landbouwminister Carola Schouten trekt het boetekleed aan. Zij heeft met haar brief over het stikstofbeleid onzekerheid gecreëerd.

“Dat heeft tot grote onzekerheid geleid bij boerengezinnen, Ik had dingen beter kunnen doen”, aldus Schouten donderdagavond 17 oktober in het debat over de stikstofproblematiek met de Tweede Kamer.

Verdere onduidelijkheid voorkomen

De minister gaf aan dat ze in samenspraak met de provincies probeert verder onduidelijkheid te voorkomen. Ze gaf in de Tweede Kamer aan dat er weliswaar snelheid is geboden, maar dat de complexiteit niet moet worden onderschat. “Het opstellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft zes jaar geduurd”, aldus Schouten die daarbij aangaf dat het ontstane probleem niet in enkele maanden kan worden opgelost.

Samen met provincies zoeken naar oplossingen

Schouten gaat samen met de provincies zoeken naar oplossingen. Ze wil samen met de provincies uiterlijk 1 december meer duidelijkheid scheppen.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vraag in hoeverre latente rechten kunnen worden afgenomen. Anderzijds moet duidelijk zijn dat het beleid zorgt voor de instandhouding van de kwetsbare natuur.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Noordam2

  geen visie, geen keuzes, geen regie kopt Elsevier Weekblad.
  6 woorden die totale chaos verwoorden
  Dat is waarom Nederland vastloopt

 • Kletskoe

  "Kijken naar de vraag of latente rechten kunnen worden afgenomen". Is dit de wens dan?

 • kraats

  "Schouten gaat samen met de provincies zoeken naar oplossingen ...." . Die gaan ze NIET VINDEN. Er is uiteindelijk maar EEN OPLOSSING, nl: Veeg alle onbelangrijke natura-2000 gebieden van de kaart en laat er 3 of 4 over die echt van betekenis (en omvang zijn) in stand.
  Het is niet normaal om al die gebiedjes in stand te houden en daar komt bij dat de natuur zich toch niet laat dwingen. De biodiversiteit in al die gebiedjes komen en gaan; 100 jaar geleden stonden er andere planten en leefden er andere dieren dan nu. En de kans is groot dat er over weer 100 jaar zeer waarschijnlijk weer andere planten en dieren zijn bijgekomen. Kijk nou naar bijvoorbeeld natura-2000 gebied 'Lingegebied en Diefdijk-Zuid' (<>) De Kamsalamander moet hier blijven. Als die aap het te droog vindt worden (door klimaatverandering), vertrekt tie gewoon ... Kun je net zo gek doen als je wilt, je kunt 'm niet daar houden. En weest gerust, er komt wel weer iets anders.
  Kijk naar al die bosbranden in Californië; de natuur herstelt vanzelf weer.
  Dus LAAT AL DIE GEBIEDJES LOS .... Streep ze van de kaart en probleem is opgelost.
  Brussel snapt straks ook wel dat we in dit kleine landje NIET alles in stand kunnen houden. ZEGT HET VOORT !!!!!

 • Maas1

  Waar gaat deze stikstof problematiek nou eigenlijk over?
  Er wordt uitstoot aan de landbouw ontrokken om deze depositie weer toe te bedelen en op afstand van natura 2000 deze vrijkomende depositie weer op te vullen aan andere economische aktiviteiten.Dat komt er op neer dat de natuur er niets mee opschiet.Hebben we hier te maken met ROM of met natura 2000 doelen.
  Het komt bij mij over dat al die 160 natura 2000 gebieden zodanig op papier zijn gecreerd om het land vol te plempen met dozen en woningen.

 • 8911077012

  sahra zand hier
  stikstof daalt waar neer wie het weet mag het zeggen maar langs elk varken hok staan bomen die groeien als kool
  boeren zaaien stikstof om hun gewas te laten groeien
  als we stikstof in de natuur gebieden strooien gaan ze ook beter groeien
  en komt er meer zuurstof vrij dus waar hebben we het over
  als overheid gelijk heeft nu latente ruimte stelen van de boeren !!!!
  kan bouw verder
  waar halen ze de stikstof volgend jaar om te bouwen ?
  oh ja van stoppende boeren
  tot alle boeren op zijn
  waar gaan ze de stikstof dan halen?
  dit wordt een doodt lopende weg

 • EL

  De klimaatgekken veroorzaken veel problemen!

 • Maas1

  We gaan nog mee maken dat ze bouwen tot aan de natura 2000 gebieden.
  Als we moeten geloven dat de zeespiegel stijgt waardoor het Westland verzuipt,op papier wel te verstaan zullen ze ook wel in de natura 2000 gebieden bouwen.
  En als dat nog niet genoeg is creëren ze klimaat bossen om deze bij te stoken om de vrij komende C02 in de grond te pompen.Zo heeft Nederland de klimaat doelen gehaald,op papier wel te verstaan
  Het nieuwe om denken in natuur
  Klimaat gekte lijd tot armoede!

 • vaarkamp

  latente ruimte produceerd toch geen stikstof, wat wil je hiermee dan bereiken? Deze ruimte elders besteden,zodat ze depositie geeft op N2000 gebieden, paard acter de wagen spannen?

 • Marowak

  Ik vind dat als je in protest bent bij inname van latente ruimte door lnv wat gebruikt gaat worden voor andere doeleinden, je deze ruimte niet vrijwillig afstaat, dat is in strijd met wat lnv eerder zegt dat alles op basis van vrijwilligheid gedaan word.

 • Jeannettedekker@hotmail.com

  Latente ruimte heeft boeren geld gekost...er is geïnvesteerd in huisvesting voor de toekomst.....je kan niet bouwen voor drie koeien en volgend jaar weer voor drie koeien...veel boeren hebben ook ammoniakrechten moeten kopen van stoppers.....boeren kijken wel 10 jaar vooruit....dat haddenze in denhaag ook moeten doen.....ook latente ruimte dus gewoon vergoeden... zit er wel weer een addertje onder het gras ,,de blijvers zullen net als bij dier en Fosfaatrechten het gelag moeten betalen. De belastingbetaler,,,,de overheid,,,zal wel weer zo min mogelijk bijdragen,,,,,,!,,,,,,,,!!!

 • melkveehouder .

  @jeanette dekker. Helemaal eens met je. We laten ons geen twee keer pakken! Iemand die vrijwillig wil stoppen? Helemaal prima, maar dan mag hij alle verworven rechten gewoon verkopen aan de meest biedende.

 • info196

  netjes van PvdD om 2 moties in te dienen:
  1 om vliegverkeer te verminderen, stoppen met Lelystad
  2 om een streep te zetten door Formule 1 op Zandvoort

 • john***

  Om latente ruimte op de vergunning moet bestaande huisvesting emissiearm gemaakt worden. Stel je hebt nu een vergunning met latente ruimte met als eis dat je de bestaande stal emissie arm maakt en je voert de vergunning nu niet uit dan val je terug op de oude vergunning met een bestaande stal met hogere uitstoot zonder latente ruimte..

 • Henk.visscher

  latente ruimte uitbetalen als de betreffende boer daarvoor in de laaste 10 jaar heeft gebouwd en of die ruimte ooit in gebruik is geweest, maar als het gaat om oude stallen en die ruimte nooit is gevruikt dan hoeft het van mij niet, dan is het niet nodig

 • pweerda@gmail.com

  Tijd om een van de grootste vervuilers aan te pakken.... Schiphol

 • Alco

  Niet zeuren over de andere sectoren.
  Een dief die voor de rechter staat en zegt dat anderen ook stelen, staat niet sterk.
  Wij moeten onze eigen onschuld bewijzen.
  We staan sterk met het feit dat onze voeder gewassen meer opnemen dan dat we uitstoten.

 • koestal

  Boerengezinnen treiteren,daar is ze goed in,ze wil slachtoffers,we hebben al genoeg over ons heen gehad. [fosfaatwet]

 • koestal

  Carola moet eens naar de Koning luisteren,en niet naar de oppositiepartijen.

 • 1455

  ZE moeten die hele stikstof leugen open breken kost wat kost

 • peternijeboer

  Drama die natura 2000 gebieden🤨 Volgens mij willen ze proberen om in die gebieden de dinosauriërs weer tot leven te wekken.

 • Maas1

  @ Kraats wat jij voorstelt is allang praktijk.
  Staatsbosbeheer houd er een lucratieve handel op na waar honderden miljoenen aan subsidiestromen in om gaan onder verschillende BV's worden namelijk massaal bomen gekapt en bossen plat gezaagd. Onder het mom van de woestijn hagedis e.d.wordt het publiekelijk verkocht als diversie tijd.
  Er ligt een alarmerend rapport over de verwoestijning van Europa,maar wat doen ze hier in Nederland de zandverstuivingen terug brengen en de eindeloze heidevelden die dan weer vergrassen door onze schuld wordt er dan gesteld
  Dat noemen ze hier biodiversie tijd. Kort samengevat de verkrachting van onze (oude bomen veel C02 opname) natuur,bossen en de natura 2000 gebieden.Vattenval vaart er wel bij maar de boeren hebben het gedaan,😡🖕

 • ptheunis501

  Schouten moet opstappen !!! De zoveelste wan prestatie van deze onkundige vrouw.

 • ptheunis501

  Zij is een drama voor de agrarische sector, door haar wanbeleid , slag op slag begaat ze missers, het is de laatste 40 jaar nooit een minister van landbouw gelukt om zulke grote protesten op de been te krijgen door gevoerd beleid.

  Gefeliciteerd mevrouw Schouten het is U wel gelukt

 • hgal

  Hoe is het afgraven en afvoeren van de humusrijke bodemlaag in gebieden waar men "natuur wil realiseren" gezien bodemverzuring en uitspoelingsgevoeligheid van de overblijvende arme bodemlagen te verantwoorden? Hier in de achterhoek zijn er meerdere voorbeelden van, onder andere langs de N318 en A18 bij Lichtenvoorde en Groenlo.

  Het zijn "natuurorganisaties" die onze aarde op deze manier verwonden, en noemen het "natuur".
  En dan klagen over verzuring, depositienorm van 0,05 mol willen aanhouden om de schade te beperken, zaken die de natuurorganisatie op die manier zelf heeft afgeroepen over deze blootgelegde bodemlagen. Een grove verstoring van het ecosysteem, met als gevolg zure bodem waar nog amper bodemleven in te vinden is.

  En natuurlijk, het is politiek, PAS, enz., echter, is het geen tijd om deze natura 2000 waanzin een halt toe te roepen en met voor Nederland passende depositienormen te gaan werken, zoals ook in omringende landen als Dld en B gebruikt worden.

 • hgal

  @ Maas1, eens

 • johan.vandegraaf

  Net gelezen in NRC over de boerenprotesten;,Laat zien dat je met veel bent en verstoor de openbare orde,We moeten druk uit blijven oefenen op den haag liefst met nog meer,BV de bouw erbij,het seizoen hebben we mee !herhalen !!!!

 • veelust

  Samen met provincies zoeken naar een oplossing, hier gaat het al fout. Schouten heeft het nog niet begrepen, samen met de agrarische sector zoeken naar oplossingen als er überhaupt al problemen zijn

 • veldzicht

  Er is helemaal geen stikstof probleem.Men moet eens accepteren dat we met 17 milj. mensen in een klein landje leven die allemaal van alles willen en dan komt er wat meer stikstof vrij,helemaal geen probleem als er wat plantjes daardoor wat harder groeien.Die natuurmaffia moet eens hun grote mond houden alsof daardoor de wereld vergaat en laat ze eerst maar eens hun eigen rotzooi opruimen wat ze overal hebben veroorzaakt met hun z.g. nieuwe natuur,over het algemeen is het juist daar en grote bende.

 • HAns Ligger

  Sommige boeren zitten nog steeds in de ontkenning. Accepteer nu maar dat natuurbehoud ook van belang is n niet alleen het aantal beesten. De boeren hebben al decennialang een vrijbrief van de politiek om te vervuilen en nu de grens in zicht komt gaan ze huilen.

 • kleine boer

  Ah tis HAns zijn beurt weer om hier op de site te mauwen

 • drikhend

  Beste Hans alles is van belang en iedereen is betrokken bij uitstoot . En beste Hans is het braafste jongetje van de klas . Die vervuilt niet rijd geen auto .vliegt niet enz. te veel om op te noemen . De boeren zijn maar viespeuken . Dus zal beste Hans wel zelf voorziend zijn . Want van vuillakken zou ik niks willen . Want dan ben je een handlanger. En dus zelf iemand die gelegenheid geeft tot aanzetten van dat gedrag . Want als niemand iets wil van de boer is hij zo uit gevuilakt . Maar zolang de vuillak voor goed en goedkoop eten zorgt . Wordt wel van de vuillak geprofiteerd.Het spreekwoord is geen worden maar daden . Maar bij deze mensen lijkt meer veel woorden maar weinig daden .Span die boer maar weer voor de kar na de oorlog moest honger bestreden worden . Daarna moest voeding voor iedereen voor betaalbare prijs komen . En toen er voldoende was toen stonk het . Toen moesten er luchtwassers komen . Toen deze er waren moesten de hok oppervlakte en huisvesting aangepast worden . Dit is door veel boeren gedaan en die niet gedaan hebben boeren uit tot eind 2019 en dan is gebeurt . Maar in de prijs is dit niet terug te vinden . Nu wil men sector opofferen om andere te redden die waarschijnlijk meer schadelijke stoffen uit stoten dan alleen stikstof . Het is eigenlijk te triest voor woorden hoe soort mensen denken als Hans de ander is de vuillak en die moet maar inleveren en ik ben me van geen kwaad bewust ik produceer geen afval of uitstoot .

 • hartstocht@planet.nl

  En wat te denken van de gekoesterde beschermde ganzen? Hun uitwerpselen zorgen voor een stikstofuitstoot die ruim boven de normen vallen in de natuurgebieden. Geen haan die ernaar kraait......

 • Cornelis61

  Mensen, we moeten ons niet afzetten tegen anderen, dat staat niet professioneel, wel moet de druk er op blijven om de waarheid boven tafel te krijgen, wat klopt wel en wat klopt niet en historische rechten zijn en moeten rechten blijven, dus niet worden afgepakt. Trouwens weet iemand nog hoe het afgelopen is met de ZURE REGEN van de negentiger jaren van vorige eeuw ? Dit werd toch ook als een groot drama gebracht ?

 • kleine boer

  <>

 • info58

  Weet iemand wie de leden van de cie Remkes heeft aangezocht/benoemd. Lees net op de stentor dat Rudy Rabbinge als lid van de cie Remkes vindt dat er ook kritisch naar de natuur moet worden gekeken. Als er in de cie Remkes de kikkers uit de kruiwagen beginnen te springen wordt het nog gezellig.

 • koestal

  Carola zorgt voor veel leed in boerengezinnen,dit is erg,maar ze trekt zich er niets van aan.Gaat zondags weer naar de kerk ,dan is alles weer vergeten en vergeven.

 • Gat

  @maas zou achter die verwoestijning en landbouwgrond opofferen voor alles ook niet een agenda zitten. Ik redeneer heel simpel. Als je zorgt dat in west europa niks meer groeit en tekorten komen en onze brussels vrienden geld pompen in oost europese landen ukraine bv. Dan zit daar op termijn gigantisch verdienmodel voor multinationals. Een mens moet toch eten, prijs van voedsel maakt dan niet meer uit. Kwaliteit ook niet.
  Overal zit een agenda achter.
  We lullen over stikstof dat natuur beschadigd. Met boten komt al jaren vervuild slib uit antwerpen hier de natuurplassen in gedumpt.
  Het gaat niet om de natuur. Natuur levert niks op, natuur wordt gebruikt als roof en dumpplek om geld te verdienen. Onder dekmantel van stikstof, co2 methaan wordt muggenzifterij over achteruitgang groot in beeld gebracht. Achter de schermen wat niemand mag weten wordt de natuur vergiftigd door de natuurorganisaties puur om het geld.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.