Home

Nieuws 9 reacties

Rekenkamer adviseert heldere mestnormen

Nederland berekent de ammoniakuitstoot gedetailleerder dan andere EU-lidstaten. “Daardoor is het een uitdaging om die berekening actueel te houden. Gebrekkig inzicht hoe fraude plaatsvindt, maakt het actueel houden van de berekening van de ammoniakuitstoot nog problematischer.”

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in reactie op vragen van de Tweede Kamer over diens onderzoek naar mestvervuiling.

Weinig grip op mestvervuiling

In het rapport constateert de Algemene Rekenkamer dat de overheid weinig grip heeft op mestvervuiling en de uitstoot van stikstof, fosfaat en ammoniak. De regelgeving van de afgelopen jaren is volgens de Rekenkamer eerder de oorzaak dan de oplossing van het probleem. “De wet- en regelgeving is onder tijdsdruk ingevoerd, waardoor vervolgens knelpunten in de praktijk zijn ontstaan. Voor deze knelpunten is weer nieuwe (uitzonderings)regelgeving gekomen. De regeldruk voor uitvoerders, handhavers en de sector zelf is hierdoor aanzienlijk verhoogd, zonder dat de totale uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat is verlaagd ten opzichte van 2013”, aldus de Rekenkamer in antwoorden op vragen van Tweede Kamerleden.

Inzetten op heldere normen

De Rekenkamer adviseert de ministeries van Landbouw en Infrastructuur en Waterstaat daarom het voortdurend aanpassen van bestaande regelgeving en het invoeren van nieuwe regelgeving te doorbreken en te komen met heldere normen en in te zetten op handhaving daarvan. De ministeries proberen nu meer grip te krijgen op mest door regels steeds aan te passen en aan te scherpen. “Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur”, aldus de Rekenkamer.

Reductie ammoniakuitstoot

Op de vraag of het ecologisch gezien beter is om strengere normen te hanteren, reageert de Rekenkamer dat ze het LNV-ministerie aanbeveelt om consequent in te zetten op de reductie van de ammoniakuitstoot uit de veehouderij, gebaseerd op een inschatting die ervan uitgaat dat in de praktijk omstandigheden kunnen tegenvallen. Of dit ecologisch gezien beter is, zegt de Rekenkamer niet.

Kritisch op rapport

Kamerleden zijn kritisch op het rapport van de Rekenkamer, dat is gebaseerd op enkele andere onderzoeken. In het rapport worden foto’s gebruikt van de ouderwetse giertank met ketsplaat. Op de vraag waarom dit is gedaan, reageert de Rekenkamer: “Wij hebben gekozen om bemesting op deze manier weer te geven, omdat dit voor niet-ingewijden duidelijker is dan bijvoorbeeld het gebruik van injectie.”

Laatste reacties

 • Trot

  Als oud de norm van denken is dan weet ik het al

 • farmerbn

  Het simpelste is om te bemesten afhankelijk van de bodemvoorraad (grondmonsters) en gewas-opbrengst. Maar het zal niet simpel mogen.

 • truusjetrap

  Heb me al jaren afgevraagd waarom mest aanvoer tot 3 cijfers achter de komma moet worden geregistreerd en dat gewas opbrengst nergens geregistreerd wordt.

 • koestal

  Nederland is roomser dan d paus.

 • koestal

  Nou breekt me de klomp.

 • r c d w

  dus kamerleden die niet ingewijden zijn (lees ondeskundig) moeten met foto's van de ketsplaat bijgeschoold worden !!!!
  zullen we die dan maar meenemen de volgende keer !!!

 • magele

  Ze zaaien niet,ze oogsten niet maar ze weten alles beter

 • Gat

  Dat laatste stukje zakt me broek wel vanaf.

 • Peet1212

  Ook de rekenkamer lijkt vol te zitten met linkse figuren die hun mening proberen over te brengen op de kamerleden

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.