Home

Nieuws

Rabobank gaat niet afboeken op leningen

Rabobank gaat niet versneld afschrijven of afboeken op leningen aan boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden.

De bank ziet niets in de gedachte bij onder meer GroenLinks om leningen aan boeren in natuurgebieden af te boeken. Topman Wiebe Draijer maakte dat duidelijk tijdens Nieuwsuur, waar ook Bart Snels van GroenLinks aan tafel zat. Volgens Draijer is afboeken helemaal geen oplossing voor de huidige stikstofproblemen en is er ook geen sprake van slechte leningen, zoals GroenLinks stelt. “Afschrijven op leningen gebeurt alleen als bewezen is als een bedrijf niet terug kan betalen.”

Volgens Rabobank-topman Wiebe Draijer is afboeken helemaal geen oplossing voor de huidige stikstofproblemen en is er ook geen sprake van slechte leningen. - Foto: ANP
Volgens Rabobank-topman Wiebe Draijer is afboeken helemaal geen oplossing voor de huidige stikstofproblemen en is er ook geen sprake van slechte leningen. - Foto: ANP

‘Ondernemer bepaalt tempo verduurzamen’

Rabobank ziet ‘vele opvattingen en meningen over boeren, vooral deze dagen. Boeren zijn van oudsher een belangrijke en gewaardeerde groep klanten van de Rabobank.’ Dat stelt de bank in een verklaring naar aanleiding van de gedachten van GroenLinks. ‘Rabobank wil boeren zo goed mogelijk helpen bij de transitie naar duurzame landbouw, maar daarbij is het aan de ondernemer om het moment van investeren en het tempo van verduurzamen te bepalen.’

Economische waarde bedrijf

In een toelichting geeft Rabobank aan dat afboeken van leningen niet betekent dat de overheid bedrijven niet uit hoeft te kopen. Die gedachte van GroenLinks gaat mank omdat het bij uitkopen gaat om de economische waarde van een bedrijf. Die is doorgaans veel groter dan de uitstaande kredieten. Ook zijn er bedrijven die vrijwel geen of helemaal geen financiering bij een bank hebben. Daar komt bij dat het vaak gaat om bedrijven die niet in de problemen zitten; alleen pakt de stikstofproblematiek ongunstig uit vanwege hun locatie nabij een Natura 2000-gebied. ‘Ze lossen keurig af en hebben soms ook al veel geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie’, aldus Rabobank. Rabobank is wel betroken bij de saneringsregeling voor de varkenshouderij. Daarvoor wordt nu de financiële constructie uitgewerkt.

Minister Wobke Hoekstra: geen knellend probleem

Minister Wobke Hoekstra van Financiën heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij geen signaal heeft dat er een knellend probleem is bij de kredietverstrekking aan boeren. Hij vindt ook dat het aan De Nederlandse Bank zelf is om te beoordelen of er onderzoek moet worden gedaan naar het risico van het verstrekken van leningen.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels vroeg de minister om DNB onderzoek te laten doen naar het risicobeheer van de Rabobank, vanwege de klimaat- en milieurisico’s die er volgens hem zijn bij het verstrekken van leningen aan intensieve veehouderijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.