Home

Nieuws 15 reacties

LTO: neem geen overhaaste rigide stikstofmaatregelen

LTO Nederland roept de politiek op vooral geen rigide maatregelen te nemen in de hele stikstofdiscussie. Na alle gesprekken met betrokken partijen, doet LTO Nederland een beroep op zowel de regering als op alle politieke partijen om niet in paniek te raken door de verstrekkende uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof.

De boerenorganisatie is bang dat de RvS-uitspraak politici zou kunnen verleiden tot, in de ogen van LTO, rigide maatregelen. “De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen. De boeren en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft. Niemand is er bij gebaat dat het aanzicht van het platteland voorgoed verandert”, aldus LTO Nederland.

LTO-topman Marc Calon - Foto: ANP
LTO-topman Marc Calon - Foto: ANP

“De politiek is met het aangekondigde stikstofbeleid te snel in de overdrive geschoten”, zegt Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “De politieke verdeeldheid heeft tot een compromis geleid dat ernstig rammelt. De agrarische sector verdient beter. Onze boeren en tuinders nemen op het gebied van innovatie wereldwijd een toppositie in. Ik roep de politiek dan ook nogmaals op om niet tegen, maar met ons te werken. Laten we ons bezinnen en geen onomkeerbare stappen nemen. Laten we het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggooien.”

Voor LTO zijn er zeven punten in het stikstofdebat waarop de organisatie zegt via acties, onderhandelingen en, indien nodig, gerechtelijke procedures zich te zullen inzetten:

1. Invoering drempelwaarde

Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Er moet een drempelwaarde komen die overeenkomt met de ons omringende landen, waardoor zeker 90% van de huidige impasse wordt opgelost. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden en bemesten grotendeels opgelost.

2. Stikstofmeet- en -monitoringnetwerk uitbreiden

Uitbreiding van het stikstofmeet- en -monitoringnetwerk. Volledige transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.

3. Eens vergund, blijft vergund!

Vergunde rechten over het aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut. Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO zegt bereid te zijn hiervoor juridische procedures te beginnen vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.

4. Extern salderen

De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor LTO onbespreekbaar.

5. Afroming

De afroming van 30% van ammoniak leidt rondom Natura 2000-gebieden niet tot emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming.

6. (Ont)schotting

Totdat de gebiedsaanpak rond Natura 2000-gebieden is geïmplementeerd, is een schot tussen de veehouderij en andere sectoren en activiteiten noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan alleen bij volledige instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof worden uitgewisseld, aldus LTO.

7. Nationaal Landbouw Investeringsfonds

Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissiereducerende technieken en praktijken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Krijg je hiermee op korte termijn de economie van het slot? Als het antwoord “nee” is, zal de regering deze punten naast zich neerleggen.

 • nvanrooij1

  Bennie jij reageert overal negatief op. Wat is jouw eigen mening. Waarom moet de landbouw er weer voor zorgen dat de economie van het slot gaat. De overheid heeft toch deze problemen over zich zelf afgeroepen en waarom moet de landbouw daar weer de dupe van worden.
  Ik vind het in eerste aanleg goede eisen van LTO.

 • willepy

  Heroverweging van het natuurbeleid en het schrappen van 'oneigenlijk aangewezen' habitattypen zou ook op korte termijn moeten plaatsvinden. Ook is het van groot belang om de eisen af te stemmen met andere belangenorganisaties en -groepen. Samen maakt sterk!! Op zich prima eisen van LTO denk ik.

 • MarcelEmst

  LTO-topman Marc Calon maakt zich blijkbaar niet druk om de mensen die er ziek van werden en nog worden. Het is een doorgeschoten verziekende industrie.
  <>

 • kleine boer

  marcelemst ook maar even testje doen? jij in afgesloten ruimte bij paar auto's ik in zelfde ruimte bij een paar koeien kijken of je nog zo praat.....

 • Maas1

  Bennie laat eens wat van jezelf zien wat bij draagt aan inzichten die verder helpen.Het wijzen naar van alles en nog wat zet geen zoden aan de dijk.
  Ik vind de punten van de LTO wel verhelderend en helpen verder tot. Dit monsterlijke stikstof gedrocht heeft er jaren over gedaan om te worden in omvang van wat het nu is,dat is niet vandaag of morgen opgelost dat heeft even tijd nodig. Geen paniek moet goed komen.

 • melkveehouder .

  @MarcelEmst. Ik wil je opmerking niet bagatelliseren, maar reageer je ook zo fel op de vandaag voorgestelde verhoging van de PFAS normering?

  Je weet neem ik aan dat PFAS staat voor door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, en die nu wijd verspreid in bodem, (grond)water en lucht voorkomen? Gemaakt door de industrie en zwaar vervuilend. Maar goh, als de economie stilt dreigt te vallen verhogen we gewoon de norm. Opgelost het probleem!

  Maar dan de landbouw. De stoffen die de landbouw voortbrengt komen al sinds mensenheugnis voor in de natuur en aldus in het eco systeem. Dat jij landbouw een industrie noemt vind ik alleen daarom al misplaatst! Daarbovenop worden bij de landbouw de normen alleen maar aangescherpt. Een kind kan bedenken dat de ‘vervuiling’ automatisch toeneem als je de normering naar beneden bijstelt. Dat trucje past de overheid al jaren toe bij het mestbeleid.

  Overigens heb ik het artikel waar je naar verwijst even vlug doorgenomen. Eerlijk gezegd vind ik het nogal een hoog ‘wakker dier gehalte’ hebben en wordt hier de persoonlijke mening vertolkt van één oncologisch arts.

 • veldzicht

  @Marcel Emst. Jij moet je eerst maar eens verdiepen wat landbouw en veeteelt nou eigenlijk inhoudt.Volgens mij weet je totaal niet waar je het over hebt en loop je maar wat mee te kwaken van wat de tegen standers van de boeren maar lopen te roepen die er ook al geen verstand van hebben.Een koe ,varken, kip of wat voor beest maakt geen stikstof,methaan of CO2. Alles is plantaardig en of dat plantmateriaal nu verrot of op gegeten wordt door beesten of mensen of stopt het in een vergister ,alles blijft precies het zelfde en komt er niets bij of af.

 • tinusje

  Goed bezig LTO, helder en ook goede punten...Blijf voorlopig lid en laten we eenheid bewaren net zoals tijdens de actie!!

 • varken23

  Hoe zit dat eigenlijk met adlblue (ureum, stikstofhoudende verbinding) bij dieselmotoren? Dat zet toch stikstof oxide om in stikstof en water (ammoniak) omdat dat minder 'schadelijk' is voor het milieu?
  Moderne dieselmotoren stoten dus dezelfde vorm van stikstof uit als de veehouderij??

  Dat komt in de stikstofdiscussie helemaal niet aan bod.

 • kleine boer

  varken23 heb ik al vaak geschreven hier op de site zeker weten dat het enorm bijdraagt aan de vervuiling heb je 100% gelijk in kan bijna niet anders.

 • Zou de minister om zijn in het N dossier? <>

 • kleine boer

  1234 zei ze op de boerendemo ook niet iets wat later net ff anders was...

 • svdn

  Goeie oproep lto!!
  Houd deze standpunten hoog in et vaandel.
  Er zal een keer onderhandeld moeten worden met de overheid.
  Maar dan wel op goeie degelijke metingen en zeker geen overhaaste overtrokken beslissingen.
  We gaan de overheid niet aanbieden om alle stallen te voorzien van emissiearme vloeren. Voor wat, hoort wat.

 • Alco

  Sommige reageerders schreeuwen om aandacht en dat krijg je vooral door negatief te zijn.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.