Home

Nieuws 2 reacties

Kamer wil meer inzet op technische maatregelen stikstofreductie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer inzet op maatregelen om de stikstofuitstoot van de veehouderij te verlagen.

De Kamer stemde voor een motie van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop die het kabinet vraagt om in te zetten op snelle erkenning van reductiemethoden en managementmaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en om deze methoden financieel te ondersteunen. De methodes, zoals bijvoorbeeld het beluchten en verdunnen van mest, minder kunstmestgebruik en minder stikstof in het voer, moeten volgens de Kamer gebruikt kunnen worden bij interne en externe saldering.

Minder strikt beschermingsregime

SGP wist ook een meerderheid te krijgen voor de motie die vraagt om betere prioriteitstelling in het Natura 2000-beleid, zodat voor bepaalde gebieden een minder strikt beschermingsregime kan gelden.

De Kamer wil daarnaast dat het ministerie samen met de provincies ervoor gaat zorgen dat boeren een duidelijk overzicht hebben van alle financiële regelingen voor zowel investering als verplaatsing of sanering, zodat boeren een goede afweging kunnen maken of ze hier gebruik van willen maken. De Kamer stemde voor een motie van VVD en CDA hiervoor. Alle andere moties die werden ingediend bij het stikstofdebat haalden geen meerderheid.

Snel in debat

Oppositiepartijen willen graag snel weer in debat met de minister over de stikstofimpasse, maar coalitiepartijen houden dit tegen. Ze willen eerst afwachten waar het kabinet mee komt.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Oppositie wil graag een debat over de stikstofimpasse terwijl er geen enkel nieuws te melden is. Hoe graag wil de oppositie de mensen vervreemden van de politiek?Heel graag!
    De oppositie wenst in mijn ogen een Debat om het Debat en niet om een keuze te maken Welke uitweg er is en wat die betekent voor de betrokkenen en het land. De gevolgen voor de betrokkenen zijn voor de oppositie niet van belang, zolang hun vriendjes maar hun zin krijgen (gemaakte natuur beschermen).

  • fietskip

    Het lijkt er dan op dat je weer zwaar moet investeren met een heel kleine vergoeding. Dat moeten we niet meer pikken, we hebben tenslotte al 65 % gereduceerd op eigen kosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.