Home

Nieuws 17 reacties

Kamer vraagt om onderbouwing stikstofmodel

Minister Schouten moet zorgen dat de onderbouwing van het stikstofbeleid buiten elke twijfel is.

De onduidelijkheid en onzekerheid als gevolg van de stikstofbrief van het kabinet en de beleidsregels van de provincies moet zo snel mogelijk worden weggenomen.

Partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, van PVV tot CDA, willen dat de modellen die ten grondslag liggen aan de berekening van de stikstofdepositie in natuurgebieden aan een grondige toets worden onderworpen.

Onderzoek naar stikstofmodellen

Jaco Geurts (CDA) vroeg samen met coalitiegenoot Helma Lodders (VVD) in een motie om de onzekerheden over de onderbouwing van de stikstofmodellen te laten onderzoeken door wetenschappers van Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en buitenlandse kennisinstituten, in samenwerking met het Mesdagfonds. De minister wil dat onderzoek beperken tot wetenschappelijke instellingen. “Het Mesdagfonds kan meekijken en vragen stellen”, aldus de minister, die wetenschappelijk instellingen op een ander niveau stelt dan stichtingen.

Lees verder onder de foto.

Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation aan de Luttenbergerweg in Hellendoorn (Ov.) maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van landbouw, wegverkeer en industrie. - Foto: ANP
Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation aan de Luttenbergerweg in Hellendoorn (Ov.) maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van landbouw, wegverkeer en industrie. - Foto: ANP

Buitenland

Lodders vraagt op haar beurt om te kijken naar de in het buitenland gebruikte gevalideerde meetmethoden. Zij wil bovendien in Nederland een uitbreiding van de metingen, ter onderbouwing van het model. Zij vraagt om meting van stikstofdepositie op de grond in de natuurgebieden.

Drempelwaarde

Daarnaast vraagt het CDA een drempelwaarde in te stellen, waardoor economische activiteiten met een stikstofdepositie beneden die waarde weer op gang kunnen komen. Frank Futselaar (SP) vroeg op zijn beurt aan de regering om duidelijk te maken dat er aan de wetenschappelijke correctheid van de modelberekeningen niet hoeft te worden getwijfeld. De minister vindt het niet de taak van de politiek om een oordeel uit te spreken over de wetenschappelijke correctheid. Schouten: “Dat is aan wetenschappers.”

Minister Carola Schouten heeft geen twijfel aan de wetenschappelijk correctheid van de berekeningen van het RIVM. De minister gaat bekijken in hoeverre ze gebruik kan maken van satellietgegevens over de uitstoot van stikstof.

Lees ook: POV staakt overleg met LNV, LTO dreigt ook

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Zou toch graag zien dat buitenlandse wetenschappers meerekenen. Wetenschappers uit Amsterdam en Wageningen zijn niet zo betrouwbaar. Futselaar is bang dat er lijken uit de kast komen en daarom doet hij zo panisch. Futselaar houdt het liefst alles onder de pet.

 • agratax(1)

  @farmerbn. De wetenschappers zijn echt wel betrouwbaar. Helaas moeten zij leven van geld dat de opdrachtgever betaald voor gedane arbeid. Hier zit onze pijn "Want wie betaalt, bepaalt de uitkomst". Iedere wetenschapper kan nl. de uitkomst richting de wens van de betaler schrijven. Daarom zou het goed zijn als de overheid niet altijd met dezelfde onderzoeksinstituten in zee zou gaan, maar de opdrachten zeer afwisselend zou aanbesteden aan binnen en buitenlandse wetenschappers. Het ons kent ons gehalte is in Nederland nog al groot.

 • Hilhorst100

  Alles onderzoeken van uv wageningen zijn onbetrouwbaar links

 • BO(skabout)ER

  dit onderzoek hebben we volledig te danken aan FVD

 • Trot

  Wiens brood men eet wiens woord men spreekt nog effe want straks geen goed eten dan zijn ze uitgesproken

 • tinusje

  nee dit onderzoek hebben we te danken aan mesdagfonds en agrifacts Geesje Rotgers en niet fvd....die fvd begint er de laatste paar dgn pas over

 • Bennie Stevelink

  Vroeger waren wetenschappers synoniem aan waarheidszoekers. Om hun status als waarheidszoekers niet te ondermijnen hielden ze afstand van politieke en activistische organisaties. Als ze zich wel zouden conformeren aan politieke of maatschappelijke organisaties ontstaat immers het beeld dat ze een ander belang dienen dan waarheidsvinding. Ze namen in de samenleving dezelfde positie in als rechters die ook afstand van politieke en maatschappelijke organisaties houden om iedere twijfel aan hun onafhankelijkheid te vermijden.

  Geleidelijk is de status van onafhankelijkheid en betrouwbaarheid tot de grond afgebroken. Door toedoen van mensen in de wetenschap zelf.
  -Denk bv aan 180 hoogleraren die een activistische petitie van Roos Vonk, met hun wetenschappelijke titel hebben ondertekend. Een petitie over een onderwerp waar het gros van de hoogleraren geen enkele kennis van had.
  -Het vleeshufters schandaal.
  -Roos Vonk die als hoogleraar zich activistisch manifesteert, waarbij selectief met feiten wordt omgegaan.
  -milieuorganisaties die doorlopend gebruik maken van activistische laboratoria die hun activistische doelstelling ondersteunen.
  -PBL die bewust misleidend communiceert in publiekspresentaties.
  -Het RIVM die eind jaren tachtig hun publicaties over de zure regen afstemden met Milieu Defensie.
  -Het RIVM die geheimzinnig doet over stikstofmetingen en daar aantoonbaar over liegt.
  -wetenschappers die niet feitelijk communiceren maar bij het publiek een emotie proberen op te wekken met onjuiste metaforen (De Amazone zijn de “longen” van de aarde).

  -De Nederlandse Academie van Wetenschappen die dit alles maar laat gebeuren zonder in te grijpen.

 • 306lsa


 • farmerbn

  Helemaal juist Bennie!!

 • <> Het RIVM gaat in de tegenaanval.

 • Bennie Stevelink

  @13:16, het gaat in deze niet om de vraag of de landbouw wel of niet oorzaak is van schade aan de natuur. Het probleem is dat het onderzoek twijfel oproept en de manier waarop daarover gecommuniceerd wordt, deze twijfel nog versterkt.

  Zulke ingrijpende beslissingen, als het wegsaneren van een groot deel van de veehouderij, is bestuurlijk, politiek en sociaal-psychologisch niet uitvoerbaar zolang er ook maar enige twijfel is aan de juistheid van de cijfers waarop deze beslissingen gebaseerd zijn.

  Ook het Mesdagfonds erkent dat de mogelijkheid bestaat dat er cijfers naar boven komen die voor de boeren nog veel nadeliger zijn dan de huidige. Als dat zo is, moet dat maar zo zijn. Dan weet je in ieder geval dat het beleid een reële basis heeft en kun je je er in schikken.

 • Henk.visscher

  Wij moeten eisen dat het Mesdag er bijin word betrokken, wetenschappers die een meetpunt bij een riool neerzetten en nog niet eens tot driehondred meter kunnen tellen, heb ik geen enkel vertouwen meer is, ik zou ook grrag zien dat ze de rekenmodellen in een documantaire gaan uitleggen, zal mij niet eens verbazen dat ze dat niet eens kunnen.

 • Henk.visscher

  en wie controleerd de getallen die er uit die stations komen, kan daar niet makkelijk mee worden gesjoemeld

 • haj146

  Hulde Bennie! Dat is de zogenaamde wetenschap hier. Mocht er nu niks veranderen, zullen we dan zelf die 2 kritieke meetstations gaan verwijderen. 1 te dicht op kippenstal n andere boven t riool. Redelijke shovel haalt M zo op ja

 • En stikstof norm aanpassen

 • vanpuffelen

  Beste Bennie

  Heb je vaak bekritiseerd maar vandaag sla je de spijker op de kop. De WAARHEID EN NIETS ANDERS DAN DE WAARHEID. Daar zijn we naar op.zoek. ongeacht de uitkomst

 • veldzicht

  Helemaal mee eens,en dat is de reden dat geen boer,en waarschijnlijk geen mens ,,al die onderzoeken nog geloven en wantrouwen.Met uitkomsten en cijfertjes kan je alle kanten op.zo als 15.000 liter water voor 1 kg. vlees als je het regenwater mee rekent om het gras te laten groeien.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.