Home

Nieuws

Kabinet heeft meer tijd nodig voor rapport Remkes

Het eerste overleg op het ministerie van Landbouw op 30 september tussen premier Rutte en de vice-premiers De Jonge, Ollongren en Schouten en de fractievoorzitters van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie over het rapport van de Adviescommissie Stikstofproblematiek lijkt weinig concreets te hebben opgeleverd.

Er ligt voorlopig nog geen plan van het kabinet om de problemen met de uitstoot van stikstof aan te pakken, volgens de NOS.

Enkele weken langer

De bedoeling van het kabinet is om deze week een reactie te formuleren op het rapport dat de commissie-Remkes 25 september presenteerde. In zijn persconferentie van 27 september zei premier Rutte deze week met een reactie te komen. Maar volgens de NOS moet er rekening mee gehouden worden dat het nog enkele weken kan duren voordat er besluiten worden genomen. Volgens betrokkenen is er op dit moment nog onvoldoende zicht op welke concrete maatregelen genomen kunnen worden om de stikstofuitstoot daadwerkelijk gericht terug te dringen en welk resultaat dat zal opleveren. Er blijken op dit moment onvoldoende data beschikbaar te zijn om te kunnen beslissen.

Drastische maatregelen

Het kabinet en de coalitiepartijen onderschrijven wel de hoofdlijnen van het rapport van de commissie Remkes. De commissie concludeert dat Nederland op korte termijn ‘drastische maatregelen’ moet nemen om de depositie van stikstof op kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Maatregelen kunnen onder meer liggen in het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen en het saneren van verouderde veehouderijbedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Een woordvoerder van LNV liet weten dat het ministerie niet kan reageren op dit bericht omdat de boerenacties in Den Haag 1 oktober alle aandacht opeisen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.