Home

Nieuws 20 reactieslaatste update:18 okt 2019

‘Juridisch houdbaar’ kernwoorden bij nieuw stikstofbeleid

De nieuwe stikstofregels moeten stand houden bij de rechter. Dat is de belangrijkste voorwaarde waarover gedeputeerden van de provincies en landbouwminister Carola Schouten het eens zijn.

In een kort overleg konden de minister en de gedeputeerden niet met een panklaar antwoord komen. De minister nam na het overleg het woord ‘zorgvuldig’ regelmatig in de mond. Dat betekent dat er weliswaar snelheid is geboden, maar dat ‘wat we willen ook juridisch houdbaar is’.

In Brabant provinciale beleidsregels voorlopig van kracht

Brabants gedeputeerde Rik Grashoff zei na afloop dat de provinciale beleidsregels, waarover zoveel te doen is, in Brabant in voorlopig van kracht blijven. Daardoor kunnen ontwikkelingen buiten de landbouw wel weer voortgang vinden, als die binnen de beleidsregels vergund kunnen worden. Voor de landbouw zou sowieso al gewacht worden tot de minister met meer duidelijkheid komt in de mestwetgeving.

Beleidsregels nemen geen ontwikkelingsruimte weg

Grashoff neemt het misverstand weg dat boeren als gevolg van de beleidsregels ontwikkelingsruimte kwijt raken. Dat is alleen het geval voor boeren die hun recht verkopen bij externe saldering. “Het zou goed zijn als provincies en rijk dat in gesprekken met landbouworganisaties duidelijk maken”, zegt hij. Overigens, zegt Grashoff, bestaat er geen stikstofrecht dat verhandelbaar is.

De Brabants gedeputeerde zegt dat het gesprek tussen de minister en gedeputeerden kort ging over de onduidelijkheid in communicatie. “Maar we hebben ook afgesproken dat we nu niet gaan zwartepieten.”

Werken aan gemeenschappelijke regeling

Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer zegt dat duidelijk is afgesproken dat de de brief van 4 oktober het uitgangspunt is voor het verdere overleg. Brabants gedeputeerde Rik Grashoff houdt echter vooralsnog vast aan de provinciale beleidsregels. Grashoff zegt dat ook zijn uitgangspunt is dat er uiteindelijk een gemeenschappelijke regeling moet komen.

Juridische toets

Wat er precies gaat gebeuren met de latente ruimte van bedrijven die bij extern salderen worden opgeheven, is onderdeel van de juridische toets die provincies en Rijk samen laten doen. Daar zal een aantal voorbeelden worden doorgelicht. De vraag is aan de ene kant of er genoeg stikstofdepositie wordt weggenomen, zodat de afgifte van een vergunning standhoudt bij de rechter. Aan de andere kant moet het schrappen van latente ruimte niet de rechten van de ondernemer aantasten.

Hier schuren de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aan de ene kant en aan de andere kant het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • egbert

  Dat is geen probleem kijk naar p rechten en later reductieplan is belang in groter geheel . Rechters en advocaten preken dan weer voor eigen parochie .
  Corrupte bende hier wordt steeds erger.

 • kanaal

  landbouw is buiten de rechtsstaat geplaatst boeren zijn blijkbaar vogelvrij een gans is nog beter beschermt.

 • - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • koestal

  Met de vogel en habitatrichtlijn wordt totaal geen rekening gehouden,de overheid bouwt steeds weer huizen in de leefgebieden van vogels,dat doen ze al 50 jaar. Trekken zich nergens van aan.

 • koestal

  Op papier kan alles,de rechter kan ook alles

 • hoevedako

  De overheid gaat er van uit dat de stikstof ruimte die vrij komt door stoppende agrarische bedrijven, deze vrijkomende stikstof gebruikt kan worden voor vergunning verlening voor bouw en wegen.
  Maar dit mag niet, want er is zelfs bij inleveren nog een gigantisch te veel uitstoot van stikstof. Dus mag er geen gebruik worden gemaakt van de stikstof die de agrarische sector inlevert.

 • Mbmb

  Zeker juridisch uitgezocht door de mob, die in de tweede kamercommissie de dienst al uitmaken en dreigen met nieuwe procedures, ook over de latente ruimte. Haal ons uit dit absurde juridische moeras, gecreerd door de groene maffia, maar let op, de rekening is dit keer niet voor de veehouders, geen gram stikstof geen cent schade.

 • Alco

  Ik snap de haast niet.
  Gaat de paddenstoel soms gauw dood of zo.

 • melkveehouder .

  Ik begrijp het allemaal niet zo goed meer, daarom stel ik reacties wel op prijs.

  De hele discussie rondom de stikstof gaat over het stilvallen van economische activiteiten als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Het stikstofplafond is overschreden. Bouwbedrijven dreigen failliet te gaan en de woningbouw stagneert. En hier moet een oplossing voor gevonden worden.

  Als ik dit zo hoor denk ik terug aan 4 jaar geleden toen een fosfaatplafond werd overschreden. Gelijk werd de agrarische sector gekort om weer onder het plafond te komen. Bedrijven kwamen in de problemen en gingen naar de rechter. Alle beroepen werden door de rechter van tafel geveegd. Eigen schuld, dikke bult reageert de rechtspraak. Het was voorzienbaar dat er maatregelen zouden komen als het plafond overschreden zou worden. Boeren kwamen in de problemen en een gedeelte gaat/ging failliet. Jammer, maar geen haan die er verder naar kraaide. Hadden ze maar beter moeten opletten zei de politiek en de rechtspraak.

  Vier jaar later hebben we een overschrijding van het stikstofplafond. En wat schetst mijn verbazing? Je hoort niets meer over voorzienbaarheid maar wel over het stilvallen van activiteiten, en dat hier snel oplossingen voor moeten komen Voorzienbaarheid en eigen schuld dikke bult? Nee hoor, die boeren moeten gewoon geofferd worden voor het algemeen belang. De stikstofuitstoot van andere sectoren moet gewoon kunnen groeien met behulp van de ADC toets. En de C? Dat is de C van compensatie waartoe men de landbouw veroordeeld. In het debat wat momenteel in de Tweede Kamer wordt gevoerd heeft men de mond vol van de rechtstaat. Maar ik krijg er een vieze smaak van in mijn mond als ik terugdenk aan de afhandeling van het fosfaatdossier en heb weinig vertrouwen in de afhandeling van het stikstofdossier!

 • koestal

  Bij boeren liggen de bouwactiviteiten ook stil en wat denk je van de gevolgen van de fosfaatwet,het lijkt nu dat de boer voor de tweede keer genaaid wordt,dat wordt weer op de trekker naar Den Haag,barbertje moet hangen.

 • .....

  Als we weer bij de D66 rechter aankloppen dan weten we de uitkomst al wel, minder minder boeren

 • vandenbrandcv1

  is democratie, het binnenhof afzetten met legervoertuigen, burgers selecteren op hun afkomst (wel of niet naar binnen in de openbare ruimte) . vergunde vergunningen o.a natuurbeschermings vergunningen (onherroepelijke rechten) gaan roven bij de burgers ???????

 • Alco

  WE moeten de natuur onder de loep nemen.
  Men hoeft daar maar wat te schreeuwen en het wordt aangenomen voor waarheid.

 • Het verschil tussen Nederland en Duitsland <>

 • agratax(1)

  Juridisch moet de stikstof aanpak zijn volgens beleidsmakers. Inderdaad dit maakt hun werk uitvoerbaar. Niemand praat over Financieel haalbaar. Voor het geld draait de boer wel weer op, want de juristen zorgen voor en waterdichte regels om de boer te bestelen. Naast de betreffende boeren zou de boerenbank wel eens de klos kunnen worden, omdat hypotheken en leningen niet af te lossen door de niet meert levensvatbare bedrijven.

 • HAns Ligger

  Is democratie met tractoren de weg bezetten en gebouwen binnenrijden? En andersdenkenden het spreken onmogelijk maken? Jullie zijn niet de alleenheersers in ons land. De bioindustrie moet verdwijnen. Slim is degene die hier alvast op voorbereidt.

 • kleine boer

  HAns nederland bij duitsland voegen is de vee dichtheid per ha niet meer zo groot goed idee?

 • melkveehouder .

  @HAns Ligger. De boeren komen op voor hun recht. Ze worden bestolen van hun bestaansrecht omdat de politiek het stikstofprobleem op hun bordje probeert te leggen. Het is op zichzelf al triest genoeg dat zo'n massale demonstratie nodig is om passend antwoord te geven op het onrechtvaardig handelen van een overheid. Een demonstratie waarover een zeer grote meerderheid van de bevolking haar goedkeuring heeft uitgesproken. En jij spreekt over democratie? Mijn antwoord hierop is simpel: ‘in het (politieke) land der blinden is éénoog koning. In dit dossier is dat niet anders. De Nederlandse natuur is zwaar aangetast en moet hersteld worden volgens de ecoloog tijdens de hoorzitting.

  “Volgens het Europese Hof moeten de resultaten van bron- en herstelmaatregelen éérst MEETBAAR effect hebben, voordat de ‘winst’ mag worden besteed aan nieuwe economische ontwikkelingen”(citaat: site Natuurmonumenten, partner van Royal Friesland Campina!).

  Met andere woorden: afgaand op de uitleg van Natuurmonumenten heeft die hele flauwekul rond halvering van de veestapel juridisch gezien geen enkel nut om op korte termijn nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Eerst moet méétbaar aangetoond worden of de natuurgebieden herstel vertonen voordat er nog nieuwe ontwikkelingen mogen plaatsvinden. (PS, tot mijn grote ergernis retweette Natuurmonumenten voorstander te zijn van halvering van de veestapel. Het paard van Troje van RFC heeft gesproken! Een agendapunt voor de najaarsvergadering van RFC!!!)

  Zoals reeds gezegd, afgaand op de uitspraken van de ecoloog tijdens de hoorzitting dat de natuur in Nederland er zeer slecht voorstaat, kan er juridisch gezien op korte termijn niets meer. Simpelweg omdat herstel tijd vraagt!

  De gewenste halvering van de veestapel heeft dus helemaal niets te maken met het oplossen van een (stikstof)probleem, maar misbruik maken van een probleem waar de doorsnee burger niks van snapt. Met als gevolg het populistisch roepen dat de bioindustrie uit Nederland moet verdwijnen. Snap je het in inmiddels een beetje, of wil je verder leven in het land der blinden?

 • vandenbrandcv1

  hans ligger, is democratie, voorbereideng tot stikstof rechten (stelen) inname door de provincies. en vervolgens wegkruipen door de bevolking te weigeren om ze in openbare ruimte te ontvangen en te praten???? en is democratie om je '" bio industrie" in nederland te laten verdwijnen, zoals de nertsen houders weggejaagd zijn voor een appel en een ei . om vervolgens buiten nederland nertsen te gaan fokken. is dat democratie??????

 • Alco

  Juridisch onhoudbaar is voor ons het kernwoord.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.