Home

Nieuws 13 reacties

Grashoff: weghalen latente ruimte is noodzakelijk

Bij extern salderen is het niet mogelijk latente ruimte beschikbaar te houden voor veehouderij.

Volgens milieugedeputeerde van Noord-Brabant, Rik Grashoff, is het niet mogelijk om de latente ruimte beschikbaar te houden voor de veehouderij bij extern salderen. “Om de stikstofuitstoot substantieel te verlagen en te voldoen aan de eisen die de Raad van State in de PAS-uitspraak heeft gesteld kan dat niet anders.” Dat zei Grashoff tijdens vrijdag tijdens een themabijeenkomst over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), een bijeenkomst die door honderden boeren werd bijgewoond in het provinciehuis.

Onbenutte ruimte

In de voorgestelde aanpak van de stikstofuitstoot hebben provincies besloten dat alleen de feitelijk benutte capaciteit mag meetellen bij extern salderen. De onbenutte ruimte, bijvoorbeeld een wel vergunde maar niet gebouwde stal, en de niet gebruikte capaciteit, een stal die niet volstaat, mag niet gebruikt worden. Bij intern salderen mag de niet gebruikte capaciteit overigens wel meetellen, maar vervalt de onbenutte ruimte ook. Grashoff: “We kunnen niet anders. Stel dat de niet benutte ruimte alsnog wordt benut dan daalt de stikstofuitstoot niet, maar stijgt die alleen maar verder. Dan voldoen we niet aan de uitspraak van de Raad van State. Daling van de stikstofuitstoot is alleen haalbaar door het weghalen van onbenutte ruimte, want anders krijgen we geen daling maar een stikstofstijging.”

We willen een werkend systeem creëren

Afroming

Daarom is het volgens Grashoff ook noodzakelijk om over de feitelijk benutte capaciteit die vanaf 2020 extern gesaldeerd kan worden een afroming van 30% toe te passen. “Anders krijgen we geen daling maar hooguit een gelijkblijvende stikstofuitstoot.” Op de vraag waarom de afroming 30% moet zijn zei Grashoff dat het een robuust systeem moet zijn. “We willen een werkend systeem creëren waarmee we sterk staan. En dat niet meteen afgeschoten wordt bij de Raad van State.”

We willen niet dat veehouders dubbel gepakt worden

Fosfaatrechtenstelsel

Rik Grashoff benadrukt tijdens de bijeenkomst dat bij intern salderen behalve de niet gebruikte stalruimte ook de koeien meegeteld mogen worden die veehouders minder konden houden door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. “Als provincie Noord-Brabant hebben we gezorgd dat dat onderdeel in de IPO-afspraken is opgenomen. Dat was voor ons belangrijk. We willen niet dat veehouders dubbel gepakt worden.” Die betreffende veehouders moeten de ruimte krijgen fosfaatrechten aan te kopen die elders vrijkomen vindt Grashoff.

Overleg met Schouten

Dat er een verschil is ontstaan tussen de aanpak die de minister voorstaat en die de provincies uitdragen, vindt Grashoff vervelend. “We moeten dit in overleg met de minister oplossen. Onze uitleg levert in ieder geval echte daling op. Verruiming bij extern salderen zorgt voor minder resultaat. Ik denk dat we er binnen 2 maanden uit zijn.”

Lees ook: Boeren nadrukkelijk aanwezig bij stikstofdebat

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • 8911077012

  regels tijdens de wedstrijd veranderen overleeft geen ondernemer
  grashof lult als een kip zonder kop
  er stoppen veel meer veehouders die al 20 % inleveren dan andere die door willen
  fosfaat rechten zakken als een bak steen
  ze moeten zijn loon eens 30% korten moet je hem maar eens horen piepen

 • Zuperboer

  Alle vergunde ruimte is door de betreffende ondernemer juridisch vastgelegd. Vaak zijn er ook ammoniakrechten voor aangekocht. De landbouw is feitelijk de enige sector die al 30 jaar lang N-beleid uitvoert. Dit lijkt me een zaak voor de rechter. Ontneming is economische achteruitgang die gecompenseerd dient te worden.

 • fietskip

  Grashof, het is ordinair jatten wat je doet .
  Als je een grote jongen was betaalde je tenminste die afroming met de samenleving en niet op kosten van de boeren.
  Je wilt wel de lusten maar niet de lasten, en dat is gewoon hele gemene politiek.
  Ik zeg je dat we dat heel simpel niet gaan accepteren!

 • Veurink

  Grashoff geeft dus toe dat de boer gepakt wordt!
  Alleen dubbel pakken mag niet....
  Wat een waardeloos figuur!

 • info36

  Hij is een extremist dus luistert nooit naar goede argumenten. Schandalig dat zulke figuren zoveel voor het zeggen hebben.

 • nvanrooij1

  Het is onzin dat bij intern salderen de uitstoot op landelijk niveau toeneemt. We hebben immers dier- of fosfaatrechten, dus het aantal dieren neemt niet toe en derhalve de uitstoot ook niet. Onbenutte ruimte kan alleen maar opgevuld worden door elders dier- of fosfaatrechten te kopen. Het levert voor de betreffende veehouder wel nog mogelijkheden op om de investeringen van de emissiemaatregelen nog gedeeltelijk terug te verdienen.
  Bovendien verdwijnen er uit de landbouw al aantallen dieren door de diverse opkoopregelingen en daarmee worden de emissies al verlaagd.

 • bankivahoen

  Dat wat op je milieuvergunning staat is leidend en niets anders ,daar doen we geen enkele compromis over. We zullen Grashof ook eens 50% korten dan spaart ie ook co2 en stikstof. Volhouden boeren , zie vandaag Leeuwarden wat de Friezen bereikt hebben!!!

 • vandenbrandcv1

  bankivahoen. Dat ligt er maar net aan hoe oud die vergunning is en of je activiteiten ongewijzigd zijn, anders had je beter op tijd een nb vergunning kunnen aanvragen

 • Gat

  Als latente ruimte ingeleverd moet worden omdat anders de stikstofuitstoot niet daalt. Hoe kan er dan in godsnaam wel gebouwd worden???? Als je die ruimte dan eerder afpakt van boeren om te zorgen dat uitstoot niet stijgt. Geef je die ruimte dan weg. Dan stijgt uitstoot en ben je gewoon diefstal aan het plegen geweest. Rik grashoff je lult zo slecht uit je nek. Afgekeurde tweede kamerlid!
  Je wilt ruimte afpakken zonder daar voor te hoeven betalen. Terwijl die boer ook nog verplicht stal kan aanpassen en jij zijn ruimte ook nog afneemt.
  Ik zal is voorstel doen. Stuur projectontwikkelaar maar langs. Kan hij me gerealiseerde ruimte krijgen door me stalaanpassingen te betalen en mag hij die gerealiseerde ruimte bebouwen! En me latente ruimte mag hij op komen bieden.
  Daag als je dit beleid uitvoert dan gelden wetten en regels ook voor ons boeren niet meer.

 • Oké dan

  Lees dit eens.

  <>

  Ik stel voor dat we de drempelwaarde in de andere Europese landen gaan aanvechten, zodat we daarna het Europees gaan oplossen. Ik denk dat de regelgeving dan wel aangepast kan worden.

 • kleine boer

  <>

  lees dit dan ook even.....

 • koestal

  De grote leugen!

 • Alco

  Snapt zo'n man nou niet dat de kringloop van de landbouw totaal iets anders is dan de kringloop van industrie

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.