Home

Nieuws 6 reacties

Glyfosaat op grasland alleen nog in ‘uiterst geval’

De toepassing van glyfosaat op grasland wordt aan banden gelegd.

Het doodspuiten van gehele percelen past niet binnen de geïntegreerde gewasbescherming, waar sector en overheid aan werken, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer praat donderdag 31 oktober met landbouwminister Schouten over het gewasbeschermingsbeleid.

Plan uitgesteld

De aanvankelijke bedoeling om al dit najaar met een plan te komen voor duurzame gewasbescherming, wordt niet gehaald. Landbouwminister Carola Schouten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat er meer tijd nodig is.

Volgens de minister is de tijd nodig “om tot een voldoende samenhangend en gedragen programma te komen ,waarmee de omslag (...) ook echt zal worden bereikt”.

In het uitvoeringsprogramma werken landbouwbedrijfsleven samen met onder andere drinkwaterbedrijven, waterschappen, milieuorganisaties en ministeries.

De Tweede Kamer heeft gevraagd om het gebruik van glyfosaat voor het resetten van grasland, voor kalenderspuiten en pre-harvestbehandeling zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Tekst gaat onder foto verder

Het doodspuiten van gehele percelen past niet binnen de geïntegreerde gewasbescherming, zegt minister Schouten. - Foto: Henk Riswick
Het doodspuiten van gehele percelen past niet binnen de geïntegreerde gewasbescherming, zegt minister Schouten. - Foto: Henk Riswick

Kalenderspuiten komt niet voor

De minister zegt dat kalenderspuiten met glyfosaat niet voorkomt. Waar het gaat om vlak voor de oogst nog onkruid dood te spuiten (in graan), zegt ze dat die toepassing niet toelaatbaar is, tenzij het gaat om pleksgewijze bespuiting van maximaal 10% van het perceel.

Om onkruid in grasland te bestrijden, is pleksgewijze behandeling ook de te verkiezen methode. Het zogenaamd ‘resetten’ van grasland en de volveldse toepassing van glyfosaat in grasland moet, zegt de minister, tot “de uiterste gevallen” worden beperkt.

In het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming komt een beslisboom op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden voor de bestrijding van onkruid, maar ook voor graslandbeheer en de behandeling van groenbemesters en vanggewassen. Niet-chemische gewasbescherming staat daarbij voorop. Alleen in het uiterste geval zullen in die beslisboom nog chemische middelen worden toegepast, en dan zo mogelijk uitsluitend pleksgewijs.

Aanvullende maatregelen in stroomgebied Maas

Het water van de Maas bevat bij binnenkomst in Nederland al te veel glyfosaat in de buurt van drinkwaterinnamepunten. Hoewel de mate van overschrijding stroomafwaarts licht afneemt in de loop der tijd, zullen toch aanvullende maatregelen worden genomen om het glyfosaatgebruik in het stroomgebied van de Maas aan banden te leggen. Het gebruik van glyfosaat op gesloten en half-open verhardingen in het stroomgebied zal daarom worden verboden. Het kabinet gaat ook in overleg met België om te zien wat over de grens kan worden gedaan om de glyfosaat-vervuiling in het oppervlaktewater te voorkomen.

Verbod in Duitsland per 2023

Hoewel wetenschappelijk onderzoek in Oostenrijk er op wijst dat een verbod op het middel onwenselijk is omdat het middel van groot belang is voor de landbouw, heeft het Oostenrijkse parlement toch een wet aangenomen die glyfosaathoudende middelen verbiedt. De Oostenrijkse regering beraadt zich daar nog op.

Dat Duitsland van plan is glyfosaat per 2023 te verbieden, heeft te maken met het aflopen van de Europese toelating van glyfosaat in 2023. De minister zegt met zoveel woorden dat er een nieuwe situatie ontstaat als de Europese Unie in 2022 besluit het middel niet langer toe te laten. Dan zal een verbod gaan gelden in alle lidstaten, inclusief Duitsland.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Maar dan ook alle producten van buiten Europa die behandeld zijn met glyfosaat weren. Het één kan niet zonder het ander. Als dat niet lukt dan ook geen verbod in Europa.

 • Zuperboer

  @farmerbn; moraal bestaat niet in de politiek

 • maiskolf

  Hoe krijg ik mijn "verplichte"groenbemestertje er onder? Mevrouw Carolaatje, wordt een mooie puinzooi.

 • kleine boer

  het houd niet op niet vanzelf....

 • landboer

  Maïskolf: dat is geen enkel probleem, gewoon onderploegen, mede omdat al die groenbemester s doodgespoten werden,mogen we straks niks meer.

 • kanaal

  straks alleen nog kweek grasland.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.