Home

Nieuws

Geen nieuwe uitzondering voor neonicotinoïden

Litouwen en Roemenië krijgen van de Europese Commissie geen toestemming om opnieuw vrijstelling te geven voor het gebruik van inmiddels verboden neonicotinoiden.

De Europese lidstaten besluiten volgende week over het voorstel van de Europese Commissie. Nederland is het eens met die opstelling, laat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Europese Commissie zijn er voldoende alternatieve insectenbestrijders beschikbaar en is er dus geen landbouwkundige noodzaak de vrijstelling opnieuw te verlenen.

Insectenbestrijder Thiacloprid

In het overleg in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) zal ook het voorstel op tafel komen om de insectenbestrijder Thiacloprid (een neonicotinoïde) te verbieden. De toelating van dat middel wordt niet verlengd vanwege kankerverwekkende eigenschappen en effecten op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind. Nederland ondersteunt het intrekken van de toelating.

Schimmelbestrijder mancozeb

Voor een aantal stoffen wil de Europese Commissie de toelating met een jaar verlengen, omdat de beoordeling door de Europese autoriteiten niet tijdig is afgerond. Bij die stoffen hoort ook de schimmelbestrijder mancozeb. De toelating voor mancozeb loopt op 31 januari volgend jaar af. Onderzoekers hebben vraagtekens bij de bij de schimmelbestrijder, omdat de stof mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De Partij voor de Dieren dringt aan op verbod op het middel op basis van het voorzorgprincipe.

Of registreer je om te kunnen reageren.