ANP-55527712_web

Boerenprotest

Lees in dit dossier al het nieuws, achtergronden en interviews rondom het boerenprotest.

Terug naar dossier
Home

Nieuws 39 reacties

FDF richt pijlen op zuivel vanwege stikstofplan

Het is code rood voor de actievoerende boeren van Farmers Defence Force. Ze zien het voorstel van de zuivelketen voor een stikstofaanpak als bedreiging voor de veehouderij en roepen op tot actie.

Farmers Defence Force (FDF) wil haar achterban mobiliseren om in actie te komen tegen de zuivelorganisaties. Het plan voor een stikstofaanpak in de melkveehouderij is volgens FDF ‘het begin van het einde van de hele veehouderij’. De pijlen zijn nu gericht op de verenigde zuivelorganisaties en FrieslandCampina in het bijzonder.

Staken overleg met ministerie

De boeren vrezen voor het innemen van de latente ruimte, als stallen van melkveehouders moeten worden voorzien van emissie-arme vloeren om de ammoniakuitstoot te verminderen. ‘Dit betekent opnieuw een vergunning aanvragen waarmee de latente ruimte wordt verspeeld’, aldus FDF. Ze vragen de belangenbehartigers om het overleg over de stikstofproblematiek met het ministerie te staken.

“Deze fabrieken vertegenwoordigen de boeren niet meer”, vindt bestuurslid Mark van den Oever. Het voorstel van de actiegroep is dan ook om het er niet bij te laten en hun ongenoegen bij de zuivelfabrieken te laten horen.

Samen optrekken

FDF heeft op 24 oktober naar eigen zeggen een goed overleg gehad met belangenorganisaties uit alle sectoren, waarbij alle het voornemen hebben uitgesproken om samen op te trekken voor de landbouw. Hierbij worden de vakbonden en LTO ook genoemd. ‘Een legendarische stap in de geschiedenis van de Nederlandse agrarische sector!’, vindt FDF.

Hoe de ketenpartijen in de zuivel die werken aan het alternatieve reductieplan reageren op deze actie is nog onbekend. FrieslandCampina overlegt samen met andere partijen hoe te handelen, stelt voorzitter Frans Keurentjes. Ook andere partijen beraden zich nog.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • BO(skabout)ER

  Helemaal eens met FDF

 • aitink

  Goed werk FDP

 • Tinus1

  Wat een slechte titel. De pijlen worden gericht op personen die denken via een onderonsje de zaak te ontwrichten! Blijf bij één geluid enaar buiten, en één blok! Massa is kassa en macht!

 • wruiten

  ga zo door

 • Toppers bij FDF

 • kleine boer

  👍

 • melkveehouderijritsema1

  Super van fdf. En wat top dat fdf lto en de vakbonden samen gaan optrekken.
  Een eenheid moeten we hebben.

 • kanaal

  alles wat geld kost gaan we niet doen!

 • NORMALE BOER

  Hoezo richt FDF de pijlen op zuivel? Lees het stuk goed door en daaruit blijkt dat de topbestuurders en grootverdieners van FCDF, LTO en Zuivel.nl een plannetje hebben bedacht om nog meer melkveehouders illegaal op te ruimen. Fantastisch nieuws voor onze regering natuurlijk. En deze zelfbenoemde grootverdieners blijven natuurlijk wel hun baan behouden, elk jaar iets meer geld en elk jaar een stuk minder veehouders. Amersfoort=Den Haag=Moskou

 • Bennie Stevelink

  Ik begrijp het plan van de zuivelsector als een wanhoopspoging om zoveel mogelijk melkveehouderij te behouden. Ze willen inkrimping zoveel mogelijk voorkomen door met technische maatregelen de stikstof uitstoot te verminderen.
  Als het plan van de zuivelsector niet lukt is drastische inkrimping onvermijdelijk.
  Dus kiezen tussen technische maatregelen of inkrimping.
  FDF kiest, zo te lezen, op voorhand voor inkrimping.

 • deB.


  Maar niet over onze ruggen!!! Wij moeten weer, voor hetzelfde geld......En dat is afgelopen!!

  Eerst meten wat en hoe wij uitstoten en tot wat voor afstand!!
  Kom met feiten, ipv nu alweer linkse politiek correct lopen lullen

 • Bennie Stevelink

  Het standpunt van FDF komt er op neer dat ze geen verlaging van de stikstof uitstoot willen. Alle ruimte die doormiddel van technische maatregelen ontstaat willen weer kunnen opvullen met nieuwe productie waardoor de uitstoot gelijk blijft. Dit lijkt mij niet realistisch.

 • Bennie Stevelink

  Op de najaarsvergadering van RFC werd gemeld dat meer dan 3 miljard liter wordt geleverd door boeren boven 58 jaar zonder opvolger. Deze melkaanvoer valt de komende 10 jaar weg. Als er nu ook nog flink ingekrompen moet worden vanwege de stikstof blijft er minder dan de helft van de coöperatie over. Investeringen kunnen niet meer terug verdient worden. Dit gaat de blijvende boeren heel veel geld kosten. Verstandig dat ze met technische maatregelen de inkrimping zo klein mogelijk proberen te houden.

 • veelust

  Bennie, als je maatregelen wil treffen zal je eerst met goede uitgangspunten moeten beginnen en dat is in deze eerst goede metingen en de rekenmodellen van het RIVM eens goed onder de loep nemen. En dat is wat FDF wil en niet zoals de zuivelsector en de overheid noodsprongen en verkeerde keuzes maken die enorme veel leed en kosten kunnen veroorzaken. Deze partijen die willen beleid maken op basis van rapport Remkes die in hun eigen rapport al aangeven dat maatregelen die genomen zouden worden lokaal gezien 70 tot 100 geen effect hebben. Op basis van dat soort getallen kun je toch geen beleid maken.Als je iets met stikstof wil zal je met een goede basis moeten beginnen anders sta je over een paar jaar weer met het zelfde probleem

 • Bennie Stevelink

  @veelust, en als de cijfers naar onze maatstaven hard zijn, wat gaan we dan doen? Inkrimpen of technische maatregelen?
  Het lijkt mij verstandig om nu alvast een keuze te maken en voorbereidingen te treffen. Als wij nú geen keuze maken en voorbereidingen treffen kiest de regering. Dan wordt het inkrimpen.

 • veelust

  Bennie, Als er een goed beeld is in welke natura gebieden er welke deposito is van ammoniak of NOx dan kun je pas gerichte maatregelen nemen en dat zou in de veehouderij technische kunnen zijn of verplaatsingen maar als de deposito uit de hoek van de vliegtuigen,industrie of auto,s komt zal je in die hoek moeten gaan kijken. Hiermee is het ook onzin om vanuit de zuivel ook maar eens algemene maatregelen te gaan treffen want er zijn genoeg bedrijven die helemaal niet bijdragen aan deposito in de natura gebieden.

 • Marco22

  Bennie is vindt alles wat Lto en RFC bedenken fantastisch. Dat kenne we nu wel.
  Alleen het feit dat ZuivelNL zelf met plannen komt en NIET als 1 man optrekt met oa agractie en fdf en alle andere Agro sectoren, dat precies waar min v LNV ons wil hebben. Verdeel en heers.

 • Firma Vellenga

  Wat ik nu begrijp is dat we door aanpassing stal een nieuwe vergunning moeten aanvragen en dat ze op die wijze de latente ruimte kunnen in nemen?

 • Bennie Stevelink

  @Vellenga, hoe denk jij de uitstoot naar beneden te krijgen als je ruimte die ontstaat door technische maatregelen weer gaat opvullen met nieuwe productie?

 • Bennie Stevelink

  Waarom richt FDF en Keimpema zich niet primair op A-ware? Het was toch A-ware die als eerste naar buiten kwam met het standpunt dat een oplossing gezocht moest worden in "innovaties" (=technische maatregelen). De rest van de zuivelsector heeft zich in tweede bedrijf aangesloten bij het standpunt van A-ware.

 • Firma Vellenga

  Bennie, ik heb je een lange tijd niet gelezen. Misschien om ook te bedenken wat er nu heerst en wat een oplossing kan zijn. Mag ik van jou horen hoe je het nieuwe Nederland voor je ziet wat boeren betreft? (En wat haalbaar is)

 • Klaasvaak

  Bennie, we hebben niet voor niets bij RIVM gestaan...
  Wat jij doet is op basis van de huidige modellen kleur bekennen en je naar de slachtbank laten leiden...

 • Jeannettedekker@hotmail.com

  We moeten met met z’n allen achter FDF,, ook hier waren ze er weer als de kippen bij. Heel goed....doneren dus!!!

 • deB.

  Dan is die meneer allang met pensioen, plus z'n bedrijf opgeheven...het is allemaal makkelijk praten, maar het moet betaald worden door (potenciele) opvolgende generatie, en dat is niet te doen! wordt toch wakker zeg

 • jan4072

  Als ik het goed lees dan willen sommigen eerst de latente ruimte weghalen en daarna alles wat er overblijft nog een keer aanpakken door het verplichten van technische regels. Dat is voor velen wel dubbelop inleveren. Of zie ik het verkeerd.

 • a van Gerwen

  Dus @Bennie, jij denkt dat de melkaanvoer veilig gesteld gaat worden voor bijv FC. Ik denk dat er juist een grote en versnelde uitstroom komt van veehouders die de pijp aan Maarten geven en bedrijfsopvolgers die al twijdelden hun conclusies trekken. Zeg eens eerlijk, ga jij je vloeren nog vervangen of ga je je n-rechten liever te gelden maken en daarmee je p-rechtem inleveren. Zuivelnl kan wel eems van een heel koude kermis thuis kunnen komen.

 • Bennie Stevelink

  @van Gerwen, wat gebeurd er als de overheid wetgeving maakt waarmee de groot-industrie de mogelijkheid wordt geboden om N-rechten op te kopen van boeren? De N-rechten worden zo duur dat geen boer ook nog maar één koe kan uitbreiden.
  Willen we de N-rechten binnen de sector houden dan moeten we de overheid wisselgeld bieden door aan te bieden de stikstof uitstoot drastisch te verminderen in ruil voor het achterwege laten van wetgeving waarmee de groot-industrie N-rechten bij boeren kan opkopen.

 • kleine boer

  bennie we hebben geen wisselgeld meer we hebben gepast betaald al heel vaak!!!

 • Firma Vellenga

  Laten we dan eerst maar afwachten wat de rechtspraak is over de stikstof waar de boeren om gevraagd hebben. Eerder kan ik niet met Bennie mee denken. Ik geloof het namelijk niet dat de boeren zoveel stikstof hebben. Het beeld veranderd met de dag. Bij ons zag je dat vliegbasis Leeuwarden alarm was met stikstof en de boeren er omheen niet. Ik denk niet dat we maatregelen kunnen nemen voor er meer duidelijkheid is rond de stikstof. Pas als het echt bewezen is wil ik in oplossingen denken. Laat eerst maar eens andere sectoren wat doen.

 • a van Gerwen

  Wat wil je nu zeggen @Bennie, is het één beter dan het ander. Decimeren gaat de sector toch, ook met het plan van Zuivelnl, dan kies ik er toch voor om met met zak geld de sector te verlaten dan met m'n goed gedrag een zuivelindustrie overeind te houden.

 • Mbmb

  Serieus, is er nu een veehouder te vinden die bereid is om fors te investeren? Het is veel te onzeker en zoals gewoonlijk weer de sigaar uit eigen doos. Wel meer kosten geen opbrengst. Mijn antwoord is nee. Samen blijven optrekken!

 • mtseshuis

  Eerst deze belachelijke plannen van tafel, tijdelijk drempelwaarde instellen, vervolgens gaan meten en kijken waar welke N-depositie wegkomt (Ammoniak uit de veehouderij komt niet verder dan 400 vd bron) en vervolgens daar eerlijk en rechtvaardig beleid op maken....
  En vergis je niet op de ammoniakemissie uit de moderne dieselmotoren met AdBlue en de benzinemotoren die op E5 en E10 benzine lopen...
  En onoverdekte! RioolWaterZuiveringsInstallaties stoten ook ammoniak uit!

 • Kringloopboer

  @bennie ik ben geen jurist maar vergunning is vergunning je kunt het ook zien als een eigendom
  Ook in den Haag is men er ,zich van bewust dat bij het intrekken van latente ruimte ze juridisch op heel dun ijs staan.
  Temeer omdat het eigendom door EU wetgeving wordt beschermd.
  Ik begrijp je zorgen over de uitstroom van N uit de landbouw .
  Maar Ik denk persoonlijk dat de intensieve veehouderij eerder uitgekocht wordt vooral als je de onzekerheid rondom mestafzet en CO2 uitstoot meeweegt
  Gr kringloopboer

 • Eerst maar eens eerlijke metingen. Ik geloof niet dat het grootste probleemvan de de landbouw komt.
  Zie dit filmpje maar: 2!! van de 4 meetpunten kloppen niet!!! <>

 • Kringloopboer

  Ik maak me meer zorgen over de opstelling van noord brabant
  Gr kringloopboer

 • Onjuiste meting stikstof depositie:
  <>

 • Jaap39

  Laten we met de opmerking van #mtseshuis aan de slag gaan. Constructief, bouw en alles weer aan de gang.
  Zonder strijd geen overwinning!

 • Kringloopboer

  @21.06 en 20 34 lees de laatste boerderij maar eens als ik het goed heb pagina 16.17.18
  Gr kringloopboer

 • koestal

  @Eshuis ,helemaal eens !

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.