Home

Nieuws 9 reacties

Emissieheffing geen prioriteit voor Schouten

Klimaat- en milieuheffingen, betalen voor milieudiensten in combinatie met het instellen van een transitiefonds hebben voor Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geen prioriteit.

Dat kan worden afgeleid uit de brief over het rapport van de Taskforce Verdienvermogen die zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Taskforce onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Hester Maij deed onder andere de aanbeveling om een transitiefonds in te stellen, dat zou moeten worden gevuld met geld uit heffingen uit emissies vanuit de landbouw.

Schouten zegt dat die voorstellen verder gaan dan het bestaande beleid. Zij zegt dat ze ‘daar nog naar gaat kijken’.

3 randvoorwaarden voor kringlooplandbouw

De minister is het ermee eens dat 3 randvoorwaarden belangrijk zijn om kringlooplandbouw te realiseren. De 3 door de taskforce vastgestelde voorwaarden zijn:

 • voldoende inzicht in eigen kringloopprestaties
 • ruimte voor ondernemerschap en verbetering
 • een gelijk speelveld

Schouten: omslag in denken nodig bij consument en afnemer

De minister stelt dat de omslag naar kringlooplandbouw niet kan worden behaald door steeds dezelfde producten te produceren en deze tegen steeds lagere prijzen te verkopen. “Er zijn verdienmodellen nodig waarbij boeren en andere partijen een eerlijke prijs krijgen voor goede, veilige producten die op een duurzame manier zijn geproduceerd”, aldus Schouten. Volgens de minister is een omslag in denken nodig bij consumenten en afnemers.

NAV: helder rapport, soms confronterend

In een eerste reactie zegt de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) dat de minister alle aanbevelingen uit het advies van de taskforce moet overnemen. NAV noemt het rapport helder, compleet, goed afgewogen en soms confronterend. ‘Wat vooral blijkt is dat alle sectoren, alle schakels in de keten, alle aanbevelingen in samenhang nodig zijn om de transitie te bewerkstellingen.’ NAV meldt dat ‘wie niet mee transformeert zal afvallen, de voorlopers zullen steeds een hogere standaard zetten’.

PvdA: alle partijen moeten tegelijk bewegen

PvdA-Kamerlid William Moorlag zegt in een reactie dat alle partijen nu in tegelijk in beweging moeten komen. “Bestaanszekerheid voor de boer, natuurherstel en beter voedsel zijn de kern”, aldus Moorlag. Hij vindt dat financiële prikkels goed gericht moeten worden, zodat ongewenste externaliteiten, zoals emissies naar het milieu, niet optreden. “Alle partijen moeten in één keer door een hoepel springen.”

Laatste reacties

 • kiepel

  Begin maar met een groot hek om Nederland te bouwen. Kleuterklasje niveau.

 • farmerbn

  De meeste ministers rijden in een Duitse auto terwijl Nederland in Zuid Limburg ook auto's maken. Geef het goede voorbeeld en ga in die mini rijden!

 • rverheij

  Kringloopboer is de toekomst, en de consument betaalt een goede prijs. Wie gelooft dat nou.
  In nederland lopen er genoeg naar de voedselbank, en genoeg mensen kunnen maar net de broek ophouden, die gaan van ze lang zal ze leven geen duurdere produkten kopen.
  Komt carola ook wel achter , als het te laat is.

 • vandenbrandcv1

  rverheij, nee dan zit de boer zelf met de gebakken peren. die willen ze het gelag laten betalen.

 • RonaldB

  Kringlooplandbouw bekt lekker
  Is een ander woord voor sanering veehouderij

 • Het regionale denken en doen met kringloop en hogere prijzen is prima. Doch allen vergeten dat sinds de Mansholt periode het nationale speelveld zich middels de open marktwerking binnen de EU en daarbuiten, drastisch heeft gewijzigd; hoezo hogere prijzen @carolaschouten, gaat u het 'hek' van Orban, Wilders en Baudet om Nederland bouwen?

 • hazeburg1

  Meteen afrekenen voor al de CO2 die we vast leggen en de O2 die we produceren.

 • agratax(1)

  Als ik het stuk over de Transitiefonds goed heb gelezen, moet de landbouw dit zelf vullen via "boetes" op ongewenste uitstoot naar milieu. Zo schiet het niet op want dan heeft de kringloopboer geen inkomen en de vervuilende boer wordt zijn laatse cent afgepakt. Als het Den Haag ernst is zeggen ze de Vrijhandels verdragen over voedsel op en gaan weer heffen aan de grens zodat er geld is om het prijs / kosten verschil tussen import en eigen "schoon" voedsel te compenseren via steun maatregelen. Hiermee wordt dan meteen het onvermogen van de Vrije Wereld Handel duidelijk. Een uitvinding van de handel, die geen enkele rekening houdt met lokale verschillen in kosten, milieu en sociale eisen.

 • koestal

  Allemaal heffingen ,daar wordt de landbouw niet vrolijk van en ook niet beter !

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.