Home

Nieuws 47 reacties

De Groot wil kringloopwet met drijfmestverbod

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil een kringloopwet invoeren om ervoor te zorgen dat de omschakeling naar kringlooplandbouw daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat zegt hij tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer.

In de kringloopwet wil De Groot bijvoorbeeld een verbod op drijfmest opnemen, omdat het mengen van dikke en dunne fractie leidt tot te veel uitstoot. Volgens De Groot zijn alternatieve technieken beschikbaar, maar moet er een duidelijk signaal van de overheid komen zodat boeren de nieuwe technieken en stalsystemen ook gaan gebruiken.

Wanneer een dergelijk verbod moet ingaan, wil De Groot niet zeggen. Dat wil hij aan de minister overlaten. CDA’er Jaco Geurts en VVD’er Helma Lodders reageren zeer geërgerd op de plannen van De Groot. Geurts benadrukt: “Ik accepteer níet dat er een drijfmestverbod komt.”

De Groot reageert op zijn coalitiegenoten dat het hem niet direct gaat om een verbod, maar dat hij wil dat de innovaties op de markt komen. Dat wil hij op deze manier stimuleren, door een sterk signaal vanuit de overheid. Lodders zegt dat er heel veel innovaties zijn, maar dat deze niet op de markt komen omdat ze tegen bestaande regelgeving aanlopen. De Groot stelt bovendien voor dat boeren die investeren in kringloopstallen geen productierechten hoeven te kopen, omdat die geen emissies hebben.

De Groot wil duidelijkheid over kringlooplandbouw van Schouten

In de kringloopwet wil De Groot de minister ook mogelijkheden geven om afspraken te maken over bijvoorbeeld veevoer, zodat veevoer niet meer concurreert met humaan voedsel. “Insecten voor pluimvee, gras voor rundvee en afvalstromen voor varkens”, oppert De Groot. De politicus legt tijdens zijn betoog ook minister Schouten het vuur aan de schenen. “Als de minister de boeren geen duidelijkheid geeft over kringlooplandbouw, is wat D66 betreft het ministerschap niet geslaagd”, zegt hij.
Niet alleen van CDA en VVD krijgt De Groot kritiek op zijn bijdrage. Ook PvdA’er William Moorlag reageert kritisch. Hij vreest dat hij de sector niet in beweging krijgt door ze zo negatief te benaderen. Hij ziet meer in samenwerking tussen alle partijen om via een landbouwakkoord een gezamenlijke visie op te stellen, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het probleem.
Minister Schouten reageert vandaag (donderdag 10 oktober) op de voorstellen van Kamerleden.

Laatste reacties

 • Vhouder

  is tjeerd de groot vroeger als kind misbruikt door een boer ofzo vanwaar anders die haat tegen boeren

 • koestal

  Laten ze eens met goede ideeen of oplossingen komen,dat scheelt een boel ergernis.

 • nvanrooij1

  Reageren tegen zoveel onzin heeft geen zin meer. De man is wereldvreemd

 • ENA

  Een erg grote broek voor zo’n klein partijtje

 • john***

  je wordt er toch zo simpel van, eerst stro van het land halen er stromest van maken en weer terugbrengen op het land.. je kan ook gewoon het stro laten liggen de tarwekorrel eraf halen en dan in het voorjaar bemesten met drijfmest wat de varkens van die graankorrel gemaakt hebben. Wie heeft hem zo tegengewerkt bij de NZO??

 • pinkeltje

  Stromest is mooi spul, maar hoe realistisch is het om dat verplicht te gaan stellen? En het lijkt me dat het in principe niks met de kringloop te maken heeft. Houten klompen en met de vork en de kruiwagen uitmesten is wel weer kringloop. Dat spaart op uitstoot door de inzet van fossiele brandstof. Dan zal dat het volgende zijn dat verplicht wordt?

 • Marowak

  Veel veehouders hebben geinvesteerd in stallen. Een stal gaat vele jaren mee, moet het weer anders worden. Weer meer kosten, terwijl verdiensten niet stijgen. Ik vind een verbod op d66 dat ze niet inmengen in het kabinet als tegen voorstel op zijn plaats.

 • 306lsa

  Wie zegt dan tegen Tjeerd : wat een gezeik allemaal
  En we gaan er gewoon niet in mee

 • daan1908

  Voor zoveel onzin kun je behandeld worden , ook een D''66 er .

 • agratax(1)

  Weer een politicus die denkt dat alles is op te lossen met nieuwe technieken die aan het eind van de keten de eerder ontstane "fouten" moet oplossen / camoufleren. Laten we als boeren eens gaan kijken waar het in het verleden mis is gegaan en waarom we toen die stomme fout hebben gemaakt. Laten we wel wezen al de gemaakte "fouten" zijn gemaakt op aandringen van de wetenschap en de politiek om maar zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Mijn conclusie is dan ook dat de echte "boosdoeners" in Den Haag en Wageningen zitten, zij hebben de boeren aangespoord al hun SUPER plannen te implementeren om zo de prijs van eten nog verder te drukken om hiermee de mensen meer geld te laten overhouden om hun leven van meer luxe te voorzien en zo de afval berg onnodig te vergroten.

 • ghsmale

  opruien is toch verboden in dit land
  Dom 66 doet niet anders

 • vandenbrandcv1

  pinkeltje, eerst nog co2 , methaan en dan nog een gemeen regeltje ertussen door , daarna houten klompen. ik denk dat ik maar in de eeg ga wonen daar hebben ze een gelijk speelveld ?????????? als we nou de groot boer maken en wij boeren in de kamer gaan zitten, is hij binnen een half jaar blut, als we zijn iedeen over nemen .

 • peters

  Tjeerd, dat domme peerd, is nu toch wel een beetje van het padje af. TBS kliniek lijkt me het beste voor hem.

 • Attie

  Een paar weken op water en brood, wil nog wel eens helpen..!!

 • 306lsa

  Als je demonstreren wil dan maar bij het NZO kijk maar op YouTube:blue tiger media hoe de vissers het leven moeilijk wordt gemaakt van af minuut 4

 • Vhouder , Ed Nijpels de klimaatpaus had vroeger wel rare ideeën en loopt nog steeds op het Binnenhof.<>

 • nita

  Denkt De Groot dat we op een eiland leven, hallo we zitten in de Eu, ga dat maar eens even Europees regelen. Met dit soort regels komt je voedsel voortaan uit het buitenland, en daar doen ze niet zo moeilijk over milieu, dierenwelzijn, genetische manipulatie, bestrijdingsmiddelen, residunormen enzovoort, enzovoort
  Dus wat wil je nou,als je dit door wilt voeren moet je uit de Eu.

 • Kringloopboer

  Ik zie wel mogelijkheden vooral voor boeren in of bij een natura 2000 gebied die willen blijven voordeel is ook geen productie rechten maar een max N uitstoot per ha die bij dat gebied hoort

 • Oké dan

  Ook alle vrachtauto's met katalysator verbieden Tjeerd!!!!!

  Daarnaast zijn afgelopen jaar voor het eerst emissiemetingen gedaan van ammoniak uit vrachtauto’s. Hieruit blijkt dat de NH3-emissie van moderne vrachtauto’s, die zijn uitgerust met een SCR-katalysator, aanzienlijk hoger liggen dan voorheen werd verondersteld. Deze nieuwe inzichten zijn verwerkt in de emissiefactoren van 2019.

  <>

 • NASJO

  beste meneer de Groot, verbeter de wereld en begin bij jezelf!
  Het zit blijkbaar in de genen van D66, de landbouw er van langs geven en boertje pesten. Minister Brinkhorst van D66 maakte de MKZ driehoek Deventer, Apeldoorn, Zwolle extra groot zodat duizenden dieren teveel zijn afgemaakt. En Kootwijkerbroek? De fosfaataanpak heeft opnieuw veel dierenlevens gekost. Om misselijk van te worden. Politieke afspraak was natuurontwikkeling tot 275.000 ha., dit is nu bijna 400.000 ha. Daar hoor je niemand over. GEEF RUIMTE TERUG. "Boer en tuinders zijn de beste bewaarders van ons landschap"!

 • Oké dan

  5.1 NH3 sensor, kalibratie issues, en validatiemetingen

  Euro VI vrachtwagens en veel personenauto’s van de nieuwe generatie zijn
  voorzien van SCR (Selective Catalytic Reduction) technologie om stikstofdioxiden
  (NOx) emissies te verminderen. Er wordt ammoniak (NH3, in de vorm van de
  ureumoplossing AdBlue) in het uitlaatgasmengsel geïnjecteerd, welke in de
  katalysator zorgt voor het omzetten van NOx naar N2 en H2O. Echter, kan bij
  een SCR Ammoniak-slip optreden als gevolg van een suboptimale AdBluedoseringsstrategie. De NOx-sensoren welke in combinatie met de SEMS
  geïnstalleerd worden zijn gevoelig voor ammoniak-slip, wat resulteert in een
  onnauwkeurige NOx-emissiemeting.

 • Kringloopboer

  Zijn we ook van dat gezeur over vergunde ruimte gerealiseerde ruimte latente ruimte als we dan ook nog wat subsidie krijgen voor de verbouw dan zijn de kosten goed te overzien

 • Kringloopboer

  Kort samengevat de groot ik kan er wel mee leven

 • Oké dan

  9.2 NH3 van Euro-6d-TEMP en Euro-6d-FINAL

  Nieuwe diesel personenauto’s die aan RDE eisen moeten voldoen (Euro-6d-TEMP
  en Euro-6d-FINAL) worden over het algemeen uitgevoerd met een SCR
  katalysator, om NOx te reduceren met behulp van ammoniak, uit een
  ureumoplossing (AdBlue). Er zijn geen eisen, zoals bij vrachtwagens, aan de
  uitstoot van ammonia, uit dergelijke systemen. De kans is daarom groot dat om
  de NOx uitstoot in alle gevallen onder de limiet te houden, sommige systemen meer
  ammonia dan nodig zullen injecteren en niet geconverteerd zullen uitstoten.
  Er zijn begin 2019 nog maar 10,000 Euro-6d-TEMP dieselvoertuigen verkocht.
  In de komende tijd kan dit mogelijk onderzocht worden. Per 1 mei zijn er 20.000
  dieselauto’s Euro-6d-TEMP verkocht. Dat is een klein aandeel in de vloot.

 • farmerbn

  Die slapjanus van D'33 doet alles om de veestapel kleiner te krijgen. Dat verkleinen is zijn grootste doel en daar verzint hij dan argumenten bij. Boertje pesten en op hoge kosten jagen is een middel om boeren te laten stoppen. Begrijp niet dat de top van zijn partijtje hem niet koest houden. Dacht dat D'33 altijd de partij voor Europa is?

 • maiskolf

  Uit de kamer zetten verplicht!!!

 • Kringloopboer

  Alleen maar klagen en jammeren heeft geen zin er komt gewoon een einde aan het denken van meer productie en de mest zien we later wel .dus draag maar een oplossing aan die beter is

 • René de jong

  Als eerste !! >>KRINGLOOP PROEFBOERDERIJ "D33 KLAVER"
  Alleen voor VEGGIES + aanhang !

  Kopen ze een mooie boerderij op uit hun programma 50%
  - op deze boerderij komt geen vee
  - het woongedeelte verbouwen voor veel gasten buitenlandse geïnteresseerden.
  - de gehele rioolafvoer van D33 en Jesse zijn kliek komt in de put aldaar.
  - een geberit toilet (mits label emmissie) van die reclame stankvrij dowloaden..
  - uiteraard gescheiden dikke dunne fractie !! (ik denk veel dunne fractie 😄 )
  - overige bemesting is niet nodig omdat dit wel uit de (berekende) depositie landbouw komt.....
  - op het (natuur)land verbouwen ze hun veggiefood
  - met de seis en handenarbeid de piepers rooien.
  - zelfvoorzienend qua stroom en gas uiteraard zitten er warmpjes bij.
  - zeer zuiver drinkwater komt uit de sloot aldaar of uit de grond.

  als dit concept werkt dan knippen en plakken
  qua locatie denk ik ergens onder de rook van Schiphol, de landingsbaan want die heeft geen uitstoot....
  vr gr René

 • René de jong

  De tactiek van Tjeerd is demotiveren zodat ze veel boerderijen voor weinig kunnen kopen !! trap er niet in SAMEN sterk en omtrekken dit kabinet !!
  stelletje huichelaars
  (alweer)Wijzende vinger naar de boer en dan zelf je riool zooi verbranden !
  vr gr René

 • Kringloopboer

  Ondernemers die willen blijven richten zich op dd toekomst en investeren niet meer in iets wat in het verleden wel gewerkt heeft

 • Kringloopboer

  We moeten leren denken in oplossingen en niet in problemen

 • Marowak

  Mogelijke oplossing geen zaken doen met D66. Wil kringloop landbouw rendabel zijn, eerst als bestaande gebouwen economisch afgeschreven zijn. Anders opeenstapeling van investeringen en kosten. Daarbij bouwen levert ook weer extra stikstof uitstoot.

 • veldzicht

  Die de Groot moeten ze op pakken ,hij spoort niet.

 • steenderen

  Die de Groot heeft een klap van de molen gehad. Hoogtijd dat ze hem naar het gekkenhuis brengen en nooit meer loslaten

 • Kringloopboer

  Als alle boeren er naar eigen inzicht eens op hum eigen bedrijf voor zouden zorgen dat emesie-depositie per ha 0 is zijn we klaar Dan hebben we ook iets te melden in Den haag

 • nvanrooij1

  @16.30
  Hoe denk je dit te realiseren. Dit lukt nooit dan hoef je geen vee meer te houden en niet meer te bemesten. Om nog maar te zwijgen over de externe factoren (verkeer, industrie ,vliegverkeer, de natuur zelf etc. )

 • Mbmb

  De verrader De Groot profileert zich over onze ruggen, wat een drama dat dit soort lage types in het parlement zitten. Wedden dat hij straks weer een mooi en nog beter betaalde baan krijgt. De volgende keer dat hij zijn valse gezicht durft te laten zien op onze bijeenkomsten zal het niet alleen de rug en de vinger zijn.

 • Dutchdairy

  Triest om te zien dat de agrarische sector ten gronde word gebracht :(, t maakt me verdrietig dat zo een mooie sector zo veel ellende word toegedaan.

 • info36

  Triest om te zien hoe ze in Nederland compleet de weg kwijtgeraakt zijn. Die de Groot is niet veel minder dan Stalin destijds.

 • ,

  Als je vroeger niets kon of wilde werd je boer of vrachtwagenchauffeur, tegenwoordig kun je in altijd nog in de politiek terecht.

 • kanaal

  wat zal stro duur worden.

 • René de jong

  Laat m zijn eigen mest composteren en op z'n volkstuintje verspreiden !!
  vr gr René

 • jorn

  Introduceer de wegwerp koe je importeert in het voorjaar koeien, gooit ze inde wei en als in het najaar het gras op is alles naar de slacht. Geen (mega) stal geen drijfmest geen rundvlees import ,alleen een e-trekkertje met weidesleep,en een camper om in de winter gas vrij te overwinteren aan de costa"s

 • Waarom allemaal zonder uitzondering zo negatief reageren. Niemand reageerd ook maar iets op het onderwerp zelf.. Alleen de kont tegen de krib gooien.
  Waarom zou het met stro moeten !?? Ik weet niet of hij dat gesteld heeft.. Ik zag gisteren op 1vandaag dat een varkensboer/dierenarts een varkenshok had ontwikkeld waar hij de varkens binnen een dag leerde om rechts in het hok te plassen.. En links te poepen.. Dan kon de varkensurine als ureum op het land gebruikt worden ter vervanging van ureum produceren in de fabriek met veel co2-produktie. Hiermee reduceert de varkenssector in 1 klap en ammoniak en co2.
  Bij melkkoeien zijn er stasystemen te bedenken waar mest en urine apart gehouden kan worden.. Ik heb wel begrepen van een expert in wageningen wat ik deze week las.. dat als urine op een iets met mest besemeurt oppervlak valt het in een mum van tijd tot ammoniun vormt geloof ik en dan direct als ammoniak vervluchtigt..
  Maar bedenk eerst wat er kan.. De groot hamert hier niet voor niets op.. Want het uit elkaar houden van mest en urine schijnt wel de factor van belang te zijn.. En in de natuur.. poept en plast een koe ook gescheiden.. Dus er is niks uitzonderlijks wat de groot nastreeft.. En dan is er ook weer alle ruimte om uit breiden met de veestapel.. alleen wat betreft stikstof dan..

 • kleine boer

  1342 we hebben genoeg gedaan!!! Als drijfmest verboden word denk je dat het dan het laatste is wat ze eisen er komt simpel weg geen eind aan. Er is een super mooi systeem voor gescheiden mest dat heet grupstal maar ook die wil men NIET.... En onze ruimte inzetten voor bouw en wegen? Trouwens wel eens in de zomer door een wei gelopen met urine brandplekken als een koe het tegelijk deed had je dat niet.....

 • maatje 1904

  oke maar dan ook alle lopende bande uit alle fabrieken en ook terug naar 100 jaar geleden.

 • E-Link

  En dat allemaal door die SJOEMEL-software/meetpunten/berekeningen van RIVM

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.