Home

Nieuws 28 reacties

Coalitie sluit gelederen, oppositie tandeloos in stikstofdebat

De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben donderdagavond 17 oktober de gelederen gesloten gehouden bij het debat over de stikstofproblematiek. De oppositie probeerde een bres te slaan in het punt van de gedwongen inkrimping van de veestapel.

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot, die enkele weken geleden de halvering van de veestapel bepleitte als oplossing van de te grote stikstofaanvoer in natuurgebieden, bleef erbij dat volgens hem gedwongen inkrimping mogelijk is. VVD en CDA blijven tegen gedwongen krimp. “Dat ga ik als Kamerlid niet meemaken”, zei CDA-woordvoerder Jaco Geurts, “wij willen geen gedwongen krimp.” Hij werd daar met name door Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Frank Futselaar (SP) en Jesse Klaver (GroenLInks) op aangevallen. Uiteindelijk zei Geurts dat hij ook geen 100% garantie kan geven. “Wel kan ik u beloven dat ik, zolang ik hier in de Kamer mag zijn, zal doen wat ik net gezegd heb.”

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in debat met Thierry Baudet (FvD) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek. - Foto: ANP
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in debat met Thierry Baudet (FvD) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek. - Foto: ANP

Schouten steekt hand in eigen boezem

Minister Carola Schouten werd door Jesse Klaver onder vuur genomen over de onduidelijkheid die ontstond door de verschillen in interpretatie tussen de brief van het kabinet en de beleidsregels van de provincies. Die onduidelijkheid was mede oorzaak van de boerenprotesten. De minister erkende dat de communicatie niet goed is geweest en dat dat op veel plekken tot onzekerheid heeft geleid. “We hebben in de afgelopen weken en dagen gezien wat onzekerheid doet bij boeren. We zagen dat er vragen zijn over de manier waarop het kabinet de zaak probeert aan te pakken. Ik steek de hand in eigen boezem. Ik denk dat ik een aantal dingen beter had kunnen doen.”\

Tekst gaat verder onder de tweet

Invoering drempelwaarde behoort tot mogelijkheden

De minister gaf aan dat ze met de provincies heeft afgesproken om na te gaan hoe ze bij extern salderen met de latente ruimte kan omgaan. Daarbij gaat het alleen om de latente ruimte van bedrijven die zich laten opkopen. Bestaande bedrijven die worden voortgezet raken geen latente ruimte kwijt.

Provincies en minister willen voorkomen dat de stikstofruimte terechtkomt bij degenen met de diepste zakken. De minister wil duidelijkheid scheppen rond de dierrechten en leegkomende stallen. Daarvoor is een wetswijziging nodig en daar is het wachten op, voordat extern salderen met veehouderijbedrijven kan plaatshebben.

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kondigde halverwege het debat donderdagavond aan dat hij met een motie van wantrouwen zou komen als de minister niet aan zijn wensen tegemoet zou komen. Hij wil dat de brief van 4 oktober van tafel gaat, dat de provinciale beleidsregels vervallen en dat de minister met boeren gaat overleggen om het Duitse model in te voeren, waarbij een relatief hoge drempelwaarde voor de stikstofdepositie wordt gehanteerd. De minister gaf op die punten niet toe. Ze had al wel toegezegd te kijken naar de mogelijkheid van de invoering van een drempelwaarde. Toen puntje bij paaltje kwam, diende Baudet geen motie van wantrouwen in.

Tekst gaat verder onder de tweet

VVD en CDA willen duidelijkheid rond financiën verschaffen

De oppositie (GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, 50Plus, Van Kooten-Arissen en FvD) wil dat de stikstofaanpak als ‘groot project’ wordt aangemerkt. Dat houdt in dat het kabinet de Kamer nauwgezet op de hoogte moet houden van de stappen die worden gezet. Minister Schouten wil dat niet, omdat daarvoor te veel ambtelijke inzet wordt gevergd. Volgen haar is die inzet nodig om de ontstane problemen op te lossen.

VVD en CDA willen dat Schouten met de provincies ervoor zorgt dat er duidelijkheid komt over alle financiële regelingen die er komen voor de boeren. Daarbij gaat het niet alleen over de opkoopregeling, maar ook over verplaatsing of investeringen in vermindering van de stikstofdepositie. Zij dringen ook aan op eenheid in beleid tussen provincies en rijk.

Over de ingediende moties wordt na het herfstreces gestemd.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • Alco

  Het is zo simpel.
  Hou de natuur eens even goed tegen het licht.
  Er hoeft daar maar eentje te roepen dat de biodiversiteit achteruit gaat en iedereen geloofd dat en is dat erg?

 • kleine boer

  Al 2 droge zomers toen liep de diversiteit ook terug alles was bruin en leek dood nu is het weer groen en veel diversiteit...

 • 306lsa

  <>

 • Kringloopboer

  We zijn gegroeid met de belofte het in de toekomst beter te doen (PAS)die hypotheek moet worden afgelost dat willen of kunnen we niet .
  Maar wel vragen om extra krediet in Europa (derogatie) WAT EEN AFGANG

 • Axl

  Stikstof probleem is toch huisvesting en mileu probleem dan moet minister cora van neuwenhuizen er verantwoording afleggen en niet schouten nu lijkt pas alleen landbouwprobleem.
  Merkwaardig

 • koestal

  De natuur ziet er hier goed uit,alleen de boswachters doen niks dan klagen en overdrijven.

 • koestal

  goed standpunt van CDA en VVD !

 • john***

  Open maar een nieuwe subsidie regeling luchtwassers. Als die investering wordt betaald zonder uit hoeven te breiden mag de stikstof best naar andere sectoren.. dat is eerder geregeld dan al dat andere gedoe.. voor stikstofuitstotende activiteiten extra leges vragen om daarmee de investeringen te compenseren lijkt mij goed te doen.

 • koestal

  Carola heeft haar tanden nog

 • Nox meting door de NASA <>

 • agratax(1)

  Voor de politiek is het credo "Zijn de problemen nagenoeg onoplosbaar, bedenk en probleem waar de landbouw debet aan zou kunnen zijn" De boer hij lost het zo als altijd wel voor je op. De boer heeft als grote kracht "Hij wil zijn geboorte grond niet verlaten". Hier maakt de maatschappij dankbaar gebruik van en De boer hij Ploeterde door. Ik ben dan ook Gods blij dat mijn oud collega's Den Haag en Provincie hoofdsteden enkele dagen in hun greep hebben gehouden en daarbij de burgerij achter zich gekregen hebben.

 • agratax(1)

  Nog even tot slot. Mijn laatste opmerking zou wel eens kunnen betekenen dat , Nog de coalitie nog de oppositie behoefte hebben aan verkiezingen nu er enkele ultra rechtse partijen hun steun hebben uitgesproken an de acties. Deze partijen in het Torentje heeft geen gevestigde partij zin aan.

 • farmerbn

  De komende tien jaar gaan er hier veel melkveehouders met pensioen en komen mooie franse bedrijven vrij. Vroeger had je Heidemij die Nederlandse boeren hielp met het aankopen van een boerderij in Frankrijk. Misschien is dat weer nodig met steun van de Nederlandse overheid.

 • Schrauwen Landbouw

  Mooi uitspraak van onze koning: "Het stikstofprobleem is een Nederlands probleem". Die gekkigheid komt inderdaad nergens anders voor.
  <>

 • ENDE902

  @farmerbn
  Ik weet niet of alle Tweede Kamer leden meelezen op boerderij.nl. , maar het is een optie om naar te kijken.
  Overigens kan ik op foto de gezichtsuitdrukking van mevrouw Schouten jegens de heer Baudet nog niet helemaal interpreteren, maar ik krijg de indruk, dat hier pure minachting uit spreekt.

 • rderegt

  <>

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Henk.visscher

  rderegt mooie link zo is het

 • johanneshoutsma1

  Schouten in reactie op Baudet: "Stikstof cumuleert in de bodem"
  Sinds wanneer vindt dit plaats?
  Jehannes

 • 306lsa

  Johanneshoutsma1@ Als het cumuleert dan kun je toch met grondmonsters een verhoging meten ,als je dat meerdere jaren doet ??

 • bori

  Als de uitspraak van de RvS (in) direct het gevolg is van het Europees Natuur en milieu beleid ,waar door half Nederland financieel-economisch en sociaal ontwricht word ,dan moet Nederland zo snel als mogelijk uit de EU.Het nadeel van het lidmaatschap word dan groter als het eventuele voordeel.

 • johanneshoutsma1

  306lsa: Cumulatie van stikstof in de bodem zou toch fantastisch zijn: Meer benutting en geen uitspoeling meer van nitraten! Het milieu zou hiermee gediend zijn.

 • kleine boer

  <>

 • stormwind

  Subsidie wolf Staatsbosbeheer :
  <>
  Wat is eigenlijk natuur in Nederland?
  <>

 • Marowak

  Aan de grens bij Duitsland zijn aan Nederlandse zijde bedrijven opgekocht omdat ze op slot zitten door natuurgebied, op honderden meters afstand van het natuurgebied verrijzen in Duitsland mega kippenstallen.

 • JNJS

  Baudet heeft niet al zijn moties kunnen indienen omdat de kamer voorzitter weigerde hem meer dan een minuut spreektijd te geven voor het indienen van moties.

 • Marowak, <> de kippen schuren aan de Duitse kant.

 • JanBraakman

  @JNJS Kamerleden weten van tevoren hoeveel tijd ze hebben (1 minuut)om moties in te dienen. Baudet zei dat hij vier moties had. Daarvan heeft hij er twee ingediend. Als hij een motie van wantrouwen had die hij zo belangrijk vond had hij tijd genoeg die in te dienen in plaats van een andere.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.