Home

Nieuws 5 reacties

Biologische landbouw kan CO2-uitstoot verhogen

Overstappen op 100% biologische landbouw kan de CO2-uitstoot verhogen

Dat stellen Britse onderzoekers in een nieuw verschenen publicatie in Nature. Doordat de opbrengst lager wordt, moet in sommige gevallen voedsel geïmporteerd worden. Daardoor is de netto-uitstoot hoger.

Situatie in Engeland en Wales

De onderzoekers van Cranfield University keken naar de situatie in Engeland en Wales. Daar leidt een overstap naar volledig biologische landbouw volgens hen tot een lagere directe uitstoot, maar ook tot een 40% lagere voedselopbrengst. Zonder dieetaanpassingen zou er dan meer geïmporteerd moeten worden.

Stijging van 21%

Dat betekent meer uitstoot van schepen, vrachtwagens en vliegtuigen en meer grasland (dat CO2 opneemt) dat wordt omgeploegd voor de teelt van voedselgewassen. Door de extra import kan volgens de onderzoekers de gemiddelde uitstoot met 21% stijgen ten opzichte van de reguliere landbouwmethoden.

Dieetaanpassing

Biologische landbouw leidt normaal gesproken tot een lagere uitstoot: 20% minder voor gewassen en 4% minder voor vee. De opbrengst wordt echter lager omdat gewassen minder stikstof krijgen, zegt Adrian Williams, lector Landbouwmilieusystemen aan Cranfield University. ”De meststoffen moeten vooral komen uit vruchtwisseling of mest van grazende dieren.”

Bij een volledig biologisch scenario in Engeland en Wales is een netto-reductie van de uitstoot van broeikasgassen alleen mogelijk als de opbrengst van de biologische landbouw sterk verhoogd wordt en als mensen hun dieet drastisch aanpassen, zeggen de onderzoekers.

De biologische consument van nu staat niet model voor de rest van het land

Guy Kirk, hoogleraar Bodemsystemen aan Cranfield University

Verbeterde biodiversiteit

“Hoewel biologische landbouw absoluut voordelen biedt, zoals CO2-opslag, lagere blootstelling aan pesticiden en verbeterde biodiversiteit, moeten deze voordelen afgewogen worden tegen de behoefte aan extra productie elders”, zegt Guy Kirk, hoogleraar Bodemsystemen aan Cranfield University. Williams voegt daaraan toe dat het nationale dieet cruciaal is. “De biologische consument van nu staat niet model voor de rest van het land. Of bij een ander nationaal dieet voldoende biologisch voedsel geproduceerd kan worden op hetzelfde landoppervlak in Engeland en Wales, is een andere studie.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

  • Kringloopboer

    Wat een flut artikel

  • agratax(1)

    @12:30 Dit artikel geeft weer, wat de gevolgen zijn indien we de linkse hap volgen en biologisch gaan. Minder uitstoot / ha maar meer uitstoot / kg voedsel. Dus import van over ver waarbij de transport CO2 uitstoot oplevert en de productie ook uitstoot geeft. Vermoedelijk levert de milieu winst in West Europa niet voldoende op om de CO2 uitstoot elders te compenseren. Met andere woorden het omturnen van onze voedselproductie richting Biologisch levert geen winst op voor het mondiale milieu hooguit geeft het onze leiders een goed gevoel.

  • sjoerddehoop1

    Er staat een mooi tussenzinnetje in het artikel "aanpassing van het dieet' Dat is volgens de onderzoekers een andere studie.
    We hoeven beslist niet allemaal vegetariër te worden maar wat minder vlees eten kan allemaal best. Dan heb je meteen ook een ander probleem opgelost namelijk dat veel mensen in Europa overvoedt zijn.
    We leven niet meer in een tijd dat er door bijna iedereen zwaar lichamelijke arbeid verricht moet worden. Een beetje minder vlees is ook goed voor de gezondheid. Minder ziektekosten dus.

  • EL

    Suiker en zout veroorzaken overgewicht,een goed stuk vlees is vooral eiwit, daar wordt je niet vet van!

  • Bertus Buizer

    Het onderzoek van de Britse onderzoekers gaat slechts over de korte termijn. Er lijkt ook geen rekening te zijn gehouden met de invloed van klimaatverandering op de opbrengsten.

    Ik hecht meer waarde aan het onderzoek van de Berkeley University (2014). Die stelt dat het opbrengstverschil tussen biologische en niet-biologische landbouw beperkt kan blijven tot gemiddeld 9% - 19%. De eerste jaren kan dat verschil groter zijn omdat de bodem een aantal jaren nodig heeft om te herstellen. Zie: <>

    In de studie van de Britse onderzoekers die Boerderij hier aanhaalt zou gebaseerd zijn op de situatie in Engeland en Wales. Het is dus de vraag in hoeverre de uitkomsten te extrapoleren zijn naar de Nederlandse situatie - 70% van alle krachtvoer voor de gangbare veehouderij komt uit (verre) overzeese gebieden (!) - of naar de Europese of wereldwijde situatie.

    Van alle landbouwgrond 25% sterk is gedegradeerd, 8% gemiddeld en 36% licht gedegradeerd (FAO, 2011). En de FAO heeft berekend dat de CO2 uitstoot per hectare biologische landbouwsystemen 48% tot 66% lager is dan in conventionele systemen (EEA, 2015).
    Zie: <>
    .

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.