Home

Nieuws

Bioboer mag minder gangbare mest gaan gebruiken

Biologische bedrijven moeten vanaf 2020 meer biologische meststoffen gaan gebruiken. Het minimale aandeel A-meststoffen wordt vanaf 1 januari 70%. Op dit moment is het nog 65%.

Onder A-meststoffen vallen biologische meststoffen en biologische compost. Het overige deel mag met B-meststoffen, waaronder gangbare mest van dieren met weidegang of uitloop of een deels dichte vloer.

Niet meer doorschuiven

Daarnaast hebben het ministerie van landbouw en Biohuis afgesproken dat er geen mest meer mag worden ‘doorgeschoven’. Een biologische veehouder mag geen biologische mest meer afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren. Een biologisch bedrijf met vee mag wel gangbare mest aanvoeren als het bedrijf geen biologische mest afvoert, minder dan 170 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest produceert en voldoet aan het vereiste percentage A-meststoffen. Aan- en afvoer van mest mag wel als het in beide gevallen om biologische mest gaat. De regels zijn aangepast om kringlopen beter te sluiten.

Excretienormen niet aangepast

Eerder deze week maakte landbouwminister Carola Schouten bekend dat de excretienormen voor biologisch melkvee voorlopig nog niet aangepast worden. Over de nieuwe normen was veel ophef ontstaan omdat ze niet bij de praktijk zouden passen. De normen voor biologische schapen en biologische geiten worden wel geactualiseerd. Het aantal categorieën dieren wordt verhoogd van twee naar drie.

Of registreer je om te kunnen reageren.